Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Стара Загора започва административно-наказателна процедура срещу фирма с производствена база в село Ягода, община Мъглиж. Инспекцията се самосезира след репортажи в медиите и сигнали в социалните мрежи за пяна в река Тунджа в землището на селото, съобщава БНР като се позова на информация на РИОСВ. 

Решението за започването на административно-наказателната процедура е взето след извършени съвместни проверки на място с "Басейнова дирекция", Източнобеломорски район-Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора.

Проверките са направени след като Инспекцията се самосезира след репортажи в медиите и сигнали в социалните мрежи за пяна в река Тунджа в землището на село Ягода. Те са извършени в рамките на четири дни - от 30-ти април до 4-ти май. В този период е извършено пробонабиране на води от река Тунджа и на изхода на канализационен колектор на селото.

Установен е разлив на почистващи препарати на открита площадка на предприятие за производство на козметични продукти в село Ягода. Издадено е предписание на управителя на дружеството за незабавно почистване на разлива, както и за недопускане на последващо замърсяване. Взети са водни проби, както и допълнителни проби, а в зависимост от получените резултати ще бъдат предприети предвидените в закона мерки, уточняват от РИОСВ.

Заради замърсяване с отпадъчни води на река Тунджа от частично изградена отводнителна канализационна система на селото, на кмета на община Мъглиж са дадени предписания да установи всички промишлени източници, заустващи в отводнителната канализационна система на село Ягода и да се преустанови заустването на отпадъчни води, както и да предприеме действия за получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води по закона за водите.