Върховната административна прокуратура (ВАП) изиска информация от Министерския съвет (МС) за предприетите до момента действия от компетентните структури на изпълнителната власт, свързани с трансформиране на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)  и прехвърлянето им в други оперативни програми, с цел подпомагане на борбата с COVID-19.

Това съобщение изпратиха до медиите днес от държавното обвинение. Става дума за решението на правителството от миналата седмица, с което се пренасочиха близо 165 милиона лева европейски средства към схеми за временна заетост, за ликвидност на малки и средни предприятия и за оборотен капитал.

Както Клуб Z писа - най-голямата сума два от преразпределяне на приноса от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие. Към оперативната програма за иновации и конкурентоспособност се пренасочват 134 млн. лв. от програмите за транспорт и околна среда. Финансирането отива за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни фирми. 

Други почти 30 млн. лв. се вземат от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." и се прехвърлят в програмата за "Развитие на човешките ресурси", както и в "Иновации и конкурентоспособност". Парите са от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма.

Днес от прокуратурата обаче казват, че проверката идва след самосезиране на заместник на главния прокурор. Заместникът на Иван Гешев във ВАП е Десислава Пиронева, която ще бъде и българската представителка в Европейската прокуратура. 

В краткото съобщение се казва, че ВАП "изисква информация за предприетите до момента действия от компетентните структури на изпълнителната власт, която да съдържа данни за проектите, по които до момента са изразходвани такива средства с цел подпомагане борбата с COVID-19 - за какво конкретно са използвани, както и в какъв размер са."

Към момента не е ясно какъв проблем може да бъде открит в това решение на кабинета, след като Европейската комисия с нарочен акт позволи трансферирането на останалите пари по активни оперативни програми към програми за справяне с последствията от коронавируса.