България е на последно място по процент на медицинските сестри и акушерките от работната сила на страната - 1,1 на сто от всички работещи.

Средно за ЕС процентът е 2,2 на сто.

В Международния ден на медицинските сестри (рожден ден и на Флорънс Найтингейл - бел. ред.) от Евростат публикуваха данни за броя им в ЕС и разпределението им в отделните държави членки.  

Лекарите, медицинските сестри и останалият здравен персонал - всички те са на първа линия в битката срещу коронавирусната пандемия. Аплодираме ги и ги оценяваме като герои. В България одобрението към тях рязко се повиши след началото на кризата. На този фон данните на Евростат отново напомнят за силния недостиг на медици и особено на медицински сестри в нашата страна.

През миналата година имаше и поредица от протести на сестри в България - за по-високо заплащане и подобряване на условията на труд. Такъв бе организиран дори и днес.

През 2019 г. в ЕС е имало 4,45 млн. медицински сестри и акушерки. В сравнение с 2012 г. е регистрирано увеличение на абсолютния брой на упражняващите тази професия с половин милион.

Най-добре се представя Германия с дял от 3,4  на сто от работната си сила, следват Финландия - 3%, Белгия - 2,9 на сто и Ирландия с 2,8 на сто.

Недостигът на медсестри и акушерки е регистриран от Евростат в 11 от 27-те държави членки на ЕС - с под 1,5 на сто. България е на последното място, но близо до нея са Латвия и Люксембург (1,2 на сто), Естония, Кипър и Унгария (и трите с 1,3 на сто), Гърция и Полша - и двете с 1,4 на сто. Испания, Португалия  и Румъния са с по 1,5 на сто.

В абсолютни числа Германия е имала около 1 млн. и 458 хил. медицински сестри и акушерки през 2019 г. Това е близо една трета от всички заети с тази дейност в ЕС. Франция e с около 656 хил. (или 15% от всички сестри и акушерки в ЕС)  и Италия с около 411 хил. или 9 на сто.

От 2011 до 2019 г. броят на този медицински персонал в Германия и Франция се е увеличил съответно със 147 хил. и със 125 хил., в Италия само с 15 хил.