Article_top

Едно мотивирано становище, 8 уведомителни писма от Еврокомисията и едно прекратено производство срещу България.    

Това е равносметката от огласения днес пакет от производства от май за установяване на нарушения от членки на ЕС.

Околна среда и рибарство

Еврокомисията настоятелно приканва в свое мотивирано становище България да гарантира, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин. Същото е поискано от Чехия, Полша и Франция.

Това трябва да става в съответствие с директивата, защитаваща както качеството на водите, така и човешкото здраве, и изискваща от страните членки да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди да ги излеят в околната среда. За агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат премахнати твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на бактерии.

България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации. В 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване. А в 71 големи агломерации страната ни не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване.

Всички тези агломерации е трябвало да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г.

Ако България и останалите три страни не предприемат подходящи действия, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

България трябва да премахне пречките пред достъпа до правосъдие за гражданите и природозащитните организации във връзка с плановете за качество на въздуха.

Призивът се съдържа в уведомително писмо, което Еврокомисията реши да изпрати до страната ни. Такова писмо ще получи и Полша.

Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно директивата относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират националните съдилища. Понастоящем природозащитните организации и физическите или юридическите лица в България и Полша нямат право да оспорват съответствието на план за качество на въздуха и да искат от публичните органи да изготвят планове за качество на въздуха, както се изисква от директивата.

Комисията дава срок от 4 месеца на властите в София и Варшава да поправят това положение. Ако не бъдат предприети задоволителни мерки, Брюксел може да реши да изпрати мотивирано становище.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

ЕК прати днес уведомително писмо в което поиска премахване на дискриминационните мерки, задължаващи търговците на дребно да третират по-благоприятно местните хранителни продукти

Мобилност и транспорт

Комисията реши да изпрати до България общо 6 уведомителни писма за нарушения тази сфера. Заедно с нас са предупредени и десетина други страни членки на Съюза, както и Великобритания.

От тях се изисква да прилагат правилно правилата на Общността относно:

• Информацията за движението по пътищата, свързана с безопасността;

• Информационните услуги в реално време за движението по пътищата;

• Предоставянето в целия Европейски съюз на информационни услуги за мултимодални пътувания.

• Освен това Брюксел настоява споменантите страни да въведат правила относно информационните услуги за безопасни и сигурни места за паркиране.

• Същевременно Комисията прати уведомителни писма до България и други страни за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, изпълняващи полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имащи възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни.

• Друго провинение, за което също са изпратени уведомителни писма, е, че не са определили свой „орган по културата на справедливост“. Чрез него се гарантира, че лицата, които докладват събития от значение за безопасността в гражданското въздухоплаване, няма да бъдат санкционирани от своите работодатели или от органите на страните членки.

България и останалите страни разполагат с 4 месеца за отговор на уведомителните писма. Ако не го направят, ЕК може да обмисли приемането на мотивирано становище.

Прекратено производство

Добрата новина за България от днес е, че срещу нея е прекратено производството за установяване на нарушение във връзка с предоставянето на телевизионни честоти. Същата мярка е приложена и спрямо Италия. Става дума за честоти за наземна цифрова телевизия (DTT). Двете страни са предприели действия в отговор на опасенията на ЕК по отношение на съответствието с Директивата за конкуренцията. Брюксел бе пратил мотивирани становища до София и Рим.

 

Едно мотивирано становище, 8 уведомителни писма от Еврокомисията и едно прекратено производство срещу България.    

Това е равносметката от огласения днес пакет от производства от май за установяване на нарушения от членки на ЕС.

Околна среда и рибарство

Еврокомисията настоятелно приканва в свое мотивирано становище България да гарантира, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин. Същото е поискано от Чехия, Полша и Франция.

Това трябва да става в съответствие с директивата, защитаваща както качеството на водите, така и човешкото здраве, и изискваща от страните членки да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди да ги излеят в околната среда. За агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат премахнати твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на бактерии.

България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации. В 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване. А в 71 големи агломерации страната ни не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване.

Всички тези агломерации е трябвало да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г.

Ако България и останалите три страни не предприемат подходящи действия, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

България трябва да премахне пречките пред достъпа до правосъдие за гражданите и природозащитните организации във връзка с плановете за качество на въздуха.

Призивът се съдържа в уведомително писмо, което Еврокомисията реши да изпрати до страната ни. Такова писмо ще получи и Полша.

Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно директивата относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират националните съдилища. Понастоящем природозащитните организации и физическите или юридическите лица в България и Полша нямат право да оспорват съответствието на план за качество на въздуха и да искат от публичните органи да изготвят планове за качество на въздуха, както се изисква от директивата.

Комисията дава срок от 4 месеца на властите в София и Варшава да поправят това положение. Ако не бъдат предприети задоволителни мерки, Брюксел може да реши да изпрати мотивирано становище.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

ЕК прати днес уведомително писмо в което поиска премахване на дискриминационните мерки, задължаващи търговците на дребно да третират по-благоприятно местните хранителни продукти

Мобилност и транспорт

Комисията реши да изпрати до България общо 6 уведомителни писма за нарушения тази сфера. Заедно с нас са предупредени и десетина други страни членки на Съюза, както и Великобритания.

От тях се изисква да прилагат правилно правилата на Общността относно:

• Информацията за движението по пътищата, свързана с безопасността;

• Информационните услуги в реално време за движението по пътищата;

• Предоставянето в целия Европейски съюз на информационни услуги за мултимодални пътувания.

• Освен това Брюксел настоява споменантите страни да въведат правила относно информационните услуги за безопасни и сигурни места за паркиране.

• Същевременно Комисията прати уведомителни писма до България и други страни за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, изпълняващи полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имащи възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни.

• Друго провинение, за което също са изпратени уведомителни писма, е, че не са определили свой „орган по културата на справедливост“. Чрез него се гарантира, че лицата, които докладват събития от значение за безопасността в гражданското въздухоплаване, няма да бъдат санкционирани от своите работодатели или от органите на страните членки.

България и останалите страни разполагат с 4 месеца за отговор на уведомителните писма. Ако не го направят, ЕК може да обмисли приемането на мотивирано становище.

Прекратено производство

Добрата новина за България от днес е, че срещу нея е прекратено производството за установяване на нарушение във връзка с предоставянето на телевизионни честоти. Същата мярка е приложена и спрямо Италия. Става дума за честоти за наземна цифрова телевизия (DTT). Двете страни са предприели действия в отговор на опасенията на ЕК по отношение на съответствието с Директивата за конкуренцията. Брюксел бе пратил мотивирани становища до София и Рим.

Коментари

....

Малиии... Яко цапаме. Пък си мислех, че това е проблем основно по селата.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?