Една от най-големите синдикални организации в страната - Конфедерацията на на независимите синдикати в България, излезе днес официална позиция по предложението за намаляване на ДДС за ресторантьорски бранш. От организацията обясняват защо според тях това е неработеща мярка, както и дават свои идеи за бъдещето на финансовата система. 

Повечето от исканията са вече достатъчно известни и се свеждат по искането за малко по-високи данъци, необлагаем минумум, вариант на семейно подоходно облагане, данък върху трансакциите и еднократен данък за богатите. 

Сред идеите има и една по-скоро дясна мярка и тя е свързана с конкретната тема за ДДС-то. Според синдикалистите е много по-добре да бъде намалена общата ставка от сегашните 20% на 15%, колкото е максимално ниското ниво, разрешено от Европейският съюз. Именно и това е единственият начин да се повлияе на крайните цени, според КНСБ.

Конкретно за идеята за дифенциране на ставката за отделни бизнес, синдикатът пише:

"Според нас липсва логика да се намалява ДДС на крайната стока в заведенията и ресторантите на 9%, когато в същото време ДДС на междинните стоки остава 20%. Това означава, че крайната цена за потребителите няма да намалее, тя просто ще остане същата, като разликата от 11% ще бъде присвоена под формата на печалба от съответния бизнес. За КНСБ това не е нищо повече от преразпределяне на пари от бюджета към бизнеса."

От там поясняват, че в предложението на ГЕРБ виждам смисъл единствено в частта, която задължава работодателите да осигуряват служителите в ресторантьорския бранш на 800 лв. 

"Искаме категорично да заявим, че въвеждане на диференциран ДДС за конкретни отрасли и сектори, независимо кои са те, не е антикризисна мярка по своята същност. Всички икономически теории и практики отхвърлят подобни тези"

Какво предлагат от КНСБ?

- Въвеждане на необлагаем минимум, който да бъде равен на установената минимална работна заплата (610 лв. към 2020 г.). Доходите, които превишават установената МРЗ да бъдат облагани с досегашната ставка от 10%, като данъчната основа се образува от разликата между получаваната работна заплата и установената МРЗ.

- поетапно увеличаване на максималния осигурителен доход, докато не достигне до сума равна на 10 пъти от установената минимална работна заплата.

- Интегриране на елементи на семейно подоходно облагане като цялостен модел на прилагане в данъчната политика.

- Въвеждане на данък върху финансовите транзакции (FTT), който да бъде равен на 0,1% при обмяната на акции и облигации и 0,01% за договори на дериватни инструменти, ако една от финансовите институции е в страна-членка на ЕС. 

 - Повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5% на 10%. Според синдиката така би се постигнало по-ефективно преразпределяне на средства във финансовия сектор, предвид огромните печалби и липсата на реинвестиция.

- и накрая - нещо като еднократен данък "богатство": "Икономически логично и социално справедливо е да се въведе еднократен данък  само за 2020 г. по отношение притежаването на движимо, недвижимо имущество и финансови активи над определена стойност."

От КНСБ признават, че ако предложенията им бъдат приети се очакват нетни загуби за бюджета в размер межжду 3,65 и 3,85 млрд. лв. (най-вече заради рязкото намаляване на ставката за ДДС). Все пак, твърдят те, предложенията ще генерират около 3 млрд. лв. от другите фискални иснтрументи и така ще балансира загубата.