Article_top

Жалба на гражданин, който е бил поставен под карантина за 14 дни, защото се е прибрал от Великобритания в извънредното положение, и не е могъл да се върне на работа обратно, стана повод тричленен състав на Върховния административен съд "да пореже" части от заповеди с противоепидемични мерки на здравния министър Кирил Ананиев. Причината - обявил е предварителното им изпълнение (тоест без значение какво би се случило при съдебно обжалване), без да има правото за това, смятат магистратите.

Става дума за заповед № РД-01-157/26.03.2020 г., която към днешна дата е отменена, защото важеше до края на извънредното положение - с все останалите заповеди, изброени в нея. На тяхно място има нови (част от тях по съдържание стари) противоепидемични мерки, обявени в заповеди на здравния министър - този път заради обявената извънредна епидемична обстановка. Но действащи мерки, отменени от съда - няма. А и постановеното от тричленния състав на ВАС може да бъде обжалвано.

С определението на съдебния състав с председател Любомир Гайдов и членове Румяна Папазова и Николай Гунчев (докладчик) се прогласява нищожността не на цялата заповед, а на атакуваните пред ВАС от гражданина Добромир Трифонов текстове, обяснява правният сайт lex.bg.

От мотивите, изложени от съдебния състав, следва, че цялата заповед страда от тежък порок – издадена е по въпрос, по който министърът на здравеопазването няма правомощие да се произнася. В резюме от определението на съдиите се разбира, че ВАС е обявил за нищожно предварителното изпълнение на разпореждането на здравния министър, когато българи и членовете на техните семейства пристигат от Обединеното кралство, да се поставят по карантина за срок от 14 дни в дома им или на друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават. Освен това от заповедта от 17 март 2020 г. е отменено и предварителното изпълнение на правилото, че когато поставените под карантина нямат личен лекар, ги проследява съответната РЗИ. Същото важи и за чужденците. За нищожно е обявено и предварителното изпълнение на забраната идващите от чужбина да напускат домовете си и на разпореждането, ако до края на карантината не се появяват симптоми на коронавирус, тя да се преустановява.

С определението е отменено и предварителното изпълнение на заповедта, с която Ананиев забрани посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. Както и предварителното изпълнение на цялата заповед от 20 март 2020 г., с която Ананиев забрани посещенията на паркове, градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Върховните съдии Гайдов, Папазова и Гунчев заявяват, че оспорената заповед на здравния министър е издадена на основание чл. 60, ал. 3 във връзка с чл. 74 от АПК и няма самостоятелен характер, понеже по своето естество представлява разпореждане за предварително изпълнение на други, посочени в нея, общи административни актове. „Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК обаче, оспорването не спира изпълнението на общия административен акт – т.е. предварителното изпълнение на такива актове се следва по силата на закона (чл. 180, ал. 1 от АПК) и не зависи от волята на издалия ги административен орган дали ще се осъществи или не. Изложеното сочи на липса на правомощие у министъра да се произнася по въпроса дали ще има предварително изпълнение на общи административни актове.

Извън горното, дори и това да не беше така, съгласно чл. 60, ал. 3 от АПК предварително изпълнение може да бъде допуснато и след издаване на акта, но по аргумент от чл. 167 от АПК, възможността на административните органи да допускат предварително изпълнение на издадените от тях актове (дори и в случаите, когато разполагат с подобно правомощие), се преклудира с обжалването им пред съд, защото само последният от този момент нататък може да допуска предварително изпълнение на оспорените пред него административни актове“, пишат тримата съдии.

И в "извънредния" закон, приет покрай пандемията от коронавирус, и в последвалите изменения на Закона за здравето понастоящем пише, че актовете на здравния министър, с които въвежда противоепидемични мерки, подлежат на предварително изпълнение. Действащите в момента мерки са на основа заповеди, издадени по здравния закон. Текстовете за начина на обявяване на извънредна епидемична обстановка обаче вече са в Конституционния съд, пратеви там от президента Румен Радев. 

 

Жалба на гражданин, който е бил поставен под карантина за 14 дни, защото се е прибрал от Великобритания в извънредното положение, и не е могъл да се върне на работа обратно, стана повод тричленен състав на Върховния административен съд "да пореже" части от заповеди с противоепидемични мерки на здравния министър Кирил Ананиев. Причината - обявил е предварителното им изпълнение (тоест без значение какво би се случило при съдебно обжалване), без да има правото за това, смятат магистратите.

Става дума за заповед № РД-01-157/26.03.2020 г., която към днешна дата е отменена, защото важеше до края на извънредното положение - с все останалите заповеди, изброени в нея. На тяхно място има нови (част от тях по съдържание стари) противоепидемични мерки, обявени в заповеди на здравния министър - този път заради обявената извънредна епидемична обстановка. Но действащи мерки, отменени от съда - няма. А и постановеното от тричленния състав на ВАС може да бъде обжалвано.

С определението на съдебния състав с председател Любомир Гайдов и членове Румяна Папазова и Николай Гунчев (докладчик) се прогласява нищожността не на цялата заповед, а на атакуваните пред ВАС от гражданина Добромир Трифонов текстове, обяснява правният сайт lex.bg.

От мотивите, изложени от съдебния състав, следва, че цялата заповед страда от тежък порок – издадена е по въпрос, по който министърът на здравеопазването няма правомощие да се произнася. В резюме от определението на съдиите се разбира, че ВАС е обявил за нищожно предварителното изпълнение на разпореждането на здравния министър, когато българи и членовете на техните семейства пристигат от Обединеното кралство, да се поставят по карантина за срок от 14 дни в дома им или на друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават. Освен това от заповедта от 17 март 2020 г. е отменено и предварителното изпълнение на правилото, че когато поставените под карантина нямат личен лекар, ги проследява съответната РЗИ. Същото важи и за чужденците. За нищожно е обявено и предварителното изпълнение на забраната идващите от чужбина да напускат домовете си и на разпореждането, ако до края на карантината не се появяват симптоми на коронавирус, тя да се преустановява.

С определението е отменено и предварителното изпълнение на заповедта, с която Ананиев забрани посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. Както и предварителното изпълнение на цялата заповед от 20 март 2020 г., с която Ананиев забрани посещенията на паркове, градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Върховните съдии Гайдов, Папазова и Гунчев заявяват, че оспорената заповед на здравния министър е издадена на основание чл. 60, ал. 3 във връзка с чл. 74 от АПК и няма самостоятелен характер, понеже по своето естество представлява разпореждане за предварително изпълнение на други, посочени в нея, общи административни актове. „Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК обаче, оспорването не спира изпълнението на общия административен акт – т.е. предварителното изпълнение на такива актове се следва по силата на закона (чл. 180, ал. 1 от АПК) и не зависи от волята на издалия ги административен орган дали ще се осъществи или не. Изложеното сочи на липса на правомощие у министъра да се произнася по въпроса дали ще има предварително изпълнение на общи административни актове.

Извън горното, дори и това да не беше така, съгласно чл. 60, ал. 3 от АПК предварително изпълнение може да бъде допуснато и след издаване на акта, но по аргумент от чл. 167 от АПК, възможността на административните органи да допускат предварително изпълнение на издадените от тях актове (дори и в случаите, когато разполагат с подобно правомощие), се преклудира с обжалването им пред съд, защото само последният от този момент нататък може да допуска предварително изпълнение на оспорените пред него административни актове“, пишат тримата съдии.

И в "извънредния" закон, приет покрай пандемията от коронавирус, и в последвалите изменения на Закона за здравето понастоящем пише, че актовете на здравния министър, с които въвежда противоепидемични мерки, подлежат на предварително изпълнение. Действащите в момента мерки са на основа заповеди, издадени по здравния закон. Текстовете за начина на обявяване на извънредна епидемична обстановка обаче вече са в Конституционния съд, пратеви там от президента Румен Радев. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията