Article_top

Антикорупционната комисия погна финансиста и бивш министър на финансите Стоян Александров заради отпускани кредити и данъчни престъпления, като претендира за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874,55 лв.

С решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, каквото е пълното наименование на органа, от 18 декември м.г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление, получено от Софийската градска прокуратура, за привличане на Стоян Александров като обвиняем, посочват от КПКОНПИ.

Обвиненията касаят извършване на банкови сделки (кредитиране) без съответно разрешение, като от това са причинени значителни вреди и са получени значителни неправомерни доходи, както и данъчни престъпления.

Според повдигнатите от прокуратурата обвинения, за времето от 19.11.2002 г. до 12.02.2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Стоян Александров като физическо лице без необходимите разрешителни за това е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14 до 18% в българска и чуждестранна валута на общо 61 физически и юридически лица.

Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.

Отделно от това в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност Стоян Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за целта лиценз по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, както и без да е вписан в регистъра на БНБ.

Предоставените кредити са общо 13 в размер на 906 400 лв. и 9 955 579,88 евро, посочват още от комисията.

Днес КПКОНПИ прие решение да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874,55 лв.

Комисията претендира отнемане на пет офиса и два склада в Плевен и апартамент в Сандански, както и следните имоти в София: игрална зала с коктейл-бар, два магазина, масивна двуетажна сграда, масивна сграда от етаж и половина, жилище с гараж, складово и таванско помещение към него.

Претендира се и отнемане на лек автомобил "Ауди А8", както и на дружествени дялове и парични средства в сметки в различни банки. Върху имуществото, предмет на исковата молба, са наложени възбрани и запори.

Днес оглавяваната от Сотир Цацаров комисия взе решение за внасяне на искова молба в Софийския градски съд срещу бизнесмена и собственик на "Икономедиа" Иво Прокопиев и съпругата му Галя Прокопиева за отнемане на незаконно придобито имущество с цена на иска 451 476,59 лв.

Претендира се отнемане на парични суми и акции, вкл. такива, придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург.

По това производство на 17.02.2020 г. СГС уважи искане на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск срещу двете лица поради установено значително несъответствие между имущество и доходи за периода 15.08.2008 – 15.08.2018 г., посочват от комисията. С определението на СГС са наложени запори на акции, запори на банкови сметки, както и запор на моторна лодка.

По отношение на посочените лица е налице и друго производство, припомнят от комисията на Цацаров. През 2018 г. в Бургаския окръжен съд е внесена от КПКОНПИ искова молба за отнемане в полза на държавата с цена на иска в размер на 198 927 389,22 лв., по която е образувано гражданско дело.

Наложените обезпечителни мерки по това дело касаят възбрани върху недвижими имоти, както и запори върху притежавани акции. През март по делото са наложени и допълнителни обезпечителни мерки - възбрани върху недвижими имоти в София и Балчик, собственост на дружества, контролирани от „Алфа Финанс холдинг“ АД. КПКОНПИ претендира допълнителните възбрани поради непосредствена опасност от разпореждане с имотите.

По никое едно от производствата, касаещи Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, не са претендирани и предприемани каквито и да е действия, свързани с издателската им дейност и с имущество, принадлежащо на "Икономедиа" АД - държат да отбележат от КПКОНПИ.

Ключови думи
 

Антикорупционната комисия погна финансиста и бивш министър на финансите Стоян Александров заради отпускани кредити и данъчни престъпления, като претендира за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874,55 лв.

С решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, каквото е пълното наименование на органа, от 18 декември м.г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление, получено от Софийската градска прокуратура, за привличане на Стоян Александров като обвиняем, посочват от КПКОНПИ.

Обвиненията касаят извършване на банкови сделки (кредитиране) без съответно разрешение, като от това са причинени значителни вреди и са получени значителни неправомерни доходи, както и данъчни престъпления.

Според повдигнатите от прокуратурата обвинения, за времето от 19.11.2002 г. до 12.02.2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Стоян Александров като физическо лице без необходимите разрешителни за това е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14 до 18% в българска и чуждестранна валута на общо 61 физически и юридически лица.

Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.

Отделно от това в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност Стоян Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за целта лиценз по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, както и без да е вписан в регистъра на БНБ.

Предоставените кредити са общо 13 в размер на 906 400 лв. и 9 955 579,88 евро, посочват още от комисията.

Днес КПКОНПИ прие решение да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874,55 лв.

Комисията претендира отнемане на пет офиса и два склада в Плевен и апартамент в Сандански, както и следните имоти в София: игрална зала с коктейл-бар, два магазина, масивна двуетажна сграда, масивна сграда от етаж и половина, жилище с гараж, складово и таванско помещение към него.

Претендира се и отнемане на лек автомобил "Ауди А8", както и на дружествени дялове и парични средства в сметки в различни банки. Върху имуществото, предмет на исковата молба, са наложени възбрани и запори.

Днес оглавяваната от Сотир Цацаров комисия взе решение за внасяне на искова молба в Софийския градски съд срещу бизнесмена и собственик на "Икономедиа" Иво Прокопиев и съпругата му Галя Прокопиева за отнемане на незаконно придобито имущество с цена на иска 451 476,59 лв.

Претендира се отнемане на парични суми и акции, вкл. такива, придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург.

По това производство на 17.02.2020 г. СГС уважи искане на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск срещу двете лица поради установено значително несъответствие между имущество и доходи за периода 15.08.2008 – 15.08.2018 г., посочват от комисията. С определението на СГС са наложени запори на акции, запори на банкови сметки, както и запор на моторна лодка.

По отношение на посочените лица е налице и друго производство, припомнят от комисията на Цацаров. През 2018 г. в Бургаския окръжен съд е внесена от КПКОНПИ искова молба за отнемане в полза на държавата с цена на иска в размер на 198 927 389,22 лв., по която е образувано гражданско дело.

Наложените обезпечителни мерки по това дело касаят възбрани върху недвижими имоти, както и запори върху притежавани акции. През март по делото са наложени и допълнителни обезпечителни мерки - възбрани върху недвижими имоти в София и Балчик, собственост на дружества, контролирани от „Алфа Финанс холдинг“ АД. КПКОНПИ претендира допълнителните възбрани поради непосредствена опасност от разпореждане с имотите.

По никое едно от производствата, касаещи Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, не са претендирани и предприемани каквито и да е действия, свързани с издателската им дейност и с имущество, принадлежащо на "Икономедиа" АД - държат да отбележат от КПКОНПИ.

Коментари

....

Явно и при тримата има разминаване между приходи и разходи. Интересно е дали ще се стигне до отнемане на тези имоти или отново ще е много шум за нищо. И дали мерките ще се ограничат само с евентуалното отнетото имущество. Както е видно, от КПКОНПИ много държат на свободата на словото и не закачат "Икономедиа".

....

Апропо, мисля, че Александров бе преди време министър или зам. министър и шефче в някаква банка...

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията