• Социалната изолация задълбочава проблемите на хората с психични страдания
  • От тревожни разстройства у нас страдат 11.4%, а от разстройства на настроението  –  6.2%, сочат данни на МЗ
  • Защитеното жилище се намира на брега на Панчаревското езеро

Уникално защитено жилище за пълнолетни хора с психични страдания отваря врати в Панчарево. То е създадено по швейцарско-италиански модел и е първото в България, в  което се комбинират огромен брой услуги за нуждаещите се, различни медицински екипи и социални работници, уютна обстановка и местоположение, които благоприятстват лечението.

Защитеното жилище „Св. Рафаил“, което се намира край езерото, осигурява място за живеене на 25 души с психични страдания, а в сградата функционира още Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция, които могат да се посещават през деня. Специалистите и терапевтите в „Св. Рафаил“ работят по утвърдена програма със социални и обучителни занимания, спортни дейности, творчески занимания, арттерапия и др.

Директор на дома е Мина Енева, психолог и ерготерапевт. Тя е създател на сдружение "Тацитус", който е специализиран в обучението и адаптацията на деца от аутистичния спектър. "Тацитус" обединява усилията на терапевти и родители на деца с аутизъм, каквато е и Мина Енева.

„Идеята ни беше да създадем защитена среда с професионална 24-часова грижа и навременна помощ за хората с психични страдания. Осигурени са отлични условия за терапия и рехабилитация, като целта ни е да помогнем на хората за реинтеграцията им във всекидневието и в обществото“, коментира Мина Енева.

Според нея в България има много хора, които се нуждаят от подкрепа, но се притесняват да я потърсят. Социалната изолация и самотата през последните месеци оказват негативно влияние върху психичното здраве, но за хората с ментални страдания те могат да имат дългосрочни и сериозни последици.

В страната има няколко жилища от защитен тип за хора с психични разстройства, но нуждаещите се от извънболнична помощ са многократно повече. По данни на Министерството на здравеопазването българите най-често страдат от тревожни разстройства – 11.4% от населението, а от разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) – 6.2%. Общо в световен мащаб над 450 млн. души по света имат психични разстройства, сочат данни на СЗО.