България ще получи 2,693 милиарда евро от Фонда за справедлив преход, съобщи днес Еврокомисията.

Това стана ясно при представянето на предложението на ЕК съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните инвестиции.

Предложението бе огласено от изпълнителния зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс. Става дума за укрепване с до 40 милиарда евро на Фонда. Целта е да се помогне на държавите да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата. Целта е подпомагане на силно зависимите от въглеродно интензивни дейности региони, както и на най-уязвимите спрямо прехода граждани, като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и възможности за заетост в нови икономически сектори. 

Парите са част от инструмента „ЕС от следващо поколение“, обявен вчера от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Той е на стойност 750 милиарда евро и средствата за него ще бъдат заемани от финансовите пазари.

През януари ЕК предложи Механизъм за справедлив преход (МСП с бюджет от 100 милиарда евро. Той трябва да помогне на най-непривилегированите региони да се справят със социално-икономическите последици, свързани с прехода.

МСП разполага с три стълба - Фонд за справедлив преход (ФСП), Схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор. МСП е част от предложения през януари План за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт, който възлиза на 1 трилиона евро.

В новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Еврокомисията иска да подсили МСП като част от своя механизъм за реагиране при кризи. Общият бюджет на ФСП ще бъде увеличен на 40 млрд. евро, а Схемата за справедлив преход в рамките на InvestEU ще бъде подсилена.

Колкото до механизма за отпускане на заеми в публичния сектор, той ще мобилизира между 25 и 30 милиарда евро. Очаква се МСП да мобилизира общо най-малко 150 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Всички инвестиции по линия на МСП,  включително по линия на механизма за отпускане на заеми в публичния сектор, трябва да се извършват въз основа на териториални планове за справедлив преход.Страните членки трябва да изготвят своите планове, като вземат предвид анализа на ЕК в рамките на Европейския семестър от 2020 г., и да представят план за процеса на преход до 2030 г. Плановете трябва да са съгласувани с националните планове в областта на енергетиката и климата и с прехода към неутрална по отношение на климата икономика. В териториалните планове ще се определят най-засегнатите територии, които следва да бъдат подкрепени във всяка страна членка, и приоритетните области на политиката във всеки регион. 

Същевременно ЕК ще поиска от европейските компании, които отделят значително количество вредни за околната среда газове, да представят планове за “зелена“ трансформация на бизнеса си, каза Тимерманс. Така те ще могат да получат финансиране от Фонда за възстановяване.

“Приоритетът ни е създаването на зелена и цифрова икономика”, изтъкна изпълнителният зам.-председател.

Според него има шанс ЕС да създаде нова икономика и нови работни места за движение по ново направление към този вид икономика.

Европейските граждани ще трябва масово да се преквалифицират и да получат нови знания и квалификации, за да се впишат в новата икономика, предупреди Тимерманс.