Четирите най-големи български работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, излязоха днес с декларация в подкрепа на съществуващата данъчна система в България и с предупреждение да не се правят опити тя да бъде радикално променяна. 

Това действие идва на фона на все по-зачествяващите призиви за промяна на модела, в т.ч. от страна на управляващите. Подобно искане направи и президентът Румен Радев, който подкрепя прогресивното данъчно облагане за сметка на работещия сега плосък данък. От години такава идея подкрепят и всички синдикални организации. А разговор за промяна на модела до преди няколко седмици в България никой не очакваше, особено имайки предвид, че финансовият министър Владислав Горанов, а и цялата ГЕРБ, се кълняха, че няма да го допуснат. После обаче премиерът Бойко Борисов взе еднолично решение за намаляването на ДДС за ресторантьорския бранш. Последваха каскада от искания от други браншове и така - малко по малко - дебатът за цялостната промяна на системата беше отворен. Междувременно пък ведомството на Горанов обясни, че ако всички искания за сваляне на ДДС се приемат, това ще наложи вдигането на единната ставка до 24% или до вдигането на корпоративния данък до 18%.

Днес работодателите припомнят, че сегашната система е така изградена, че да "осигурява предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната".

"Същевременно АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен обществен и експертен дебат.  В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите", пише още в становището. 

От казаното дотук, според бизнеса, се налага извода, че налагането на промени в системата, "особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано."

Изразява се и мнението, което повечето икономисти подкрепят - икономическото възстановяване и растеж през годините след 2008 г. се базират до голяма степен именно на този действащ модел. Той е и този, който привлича чуждите инвеститори у нас, пишат още работодателите. 

Въпреки това, те по-скоро подкрепят намаляването на ДДС за ресторантьорите, но подчертават, че не приемат стъпката като промяна на данъчния модел. 

"Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора."

Ето и цялото становище на работодателските организации:

Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна на данъчната система, представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, заставаме на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на Република България, която е изготвена така, че да осигурява предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната.

Същевременно АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен обществен и експертен дебат.  В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите.

Именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано.

Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети мандат правителството удържа обещанията си в тази насока.

Категорично подкрепяме сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в продължение на 12 години е доказал успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас.

Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора.

Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто членове осигуряват работа на 82% от наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България, сме твърдо убедени и категорично настояваме за запазване на настоящата данъчна система като условие за стабилност не само на бизнес средата, но и с оглед запазването на икономическата и обществена стабилност в България.