Повече зелена икономика и инвестиции в рамките на зелената сделка на ЕС, програма за дигитализация на икономиката, нова политика в сферата на образованието и сигурността, нова - дългосрочна - бюджетна рамка и политики за социална закрила. Това предлагат днес в нарочна декларация от обединението "Демократична България" и призовават за започване на консултации за изготвяне на "Национален план за възстановяване и модернизация", както и за "Стратегия за институционални гаранции за върховенството на правото и срещу злоупотреби". 

Предложението идва на фона на идеята на Европейската комисия да предложи безпрецедентен финансов план за възстановяне на европейската икономика, която беше срината от пандемията от коронавирус. Планът предвижда държавите членки да гарантират заем, който ще се вземе от Комисията, и който ще позволи на блока да инжектира 750 млрд. евро под формата на грантове и кредити в местните икономики. За България се предвиждат около 12 млрд. евро, които заедно с допълнителните фондове за зелен преход и многогодишната рамка, минават границата от 20 млрд. евро. 

Според "Демократична България", за да получи парите, София обаче трябва да се обвърже с две условия:

 • "България да предложи Национален план за възстановяване и модернизация на икономиката си, съобразен с целите на Зелената сделка и цифровия преход; 
 • България да гарантира строго спазване на върховенството на закона и предотвратяване на корупцията с възстановителните фондове. "

И докато обединението приветства това предложение и призовава властите в България да подкрепят становището, че парите трябва да се обвържат със спазването на върховенството от закона, те твърдят, че това е момент, в който страната ни може да използва не само за възстановяване от кризата, но и да модернизира радикално икономиката и институциите. 

"От успеха ни да се възползваме като нация от днешните възможности за инвестиции зависи просперитетът на поне две поколения българи – на днешните младежи, родени в края на ХХ век, и на тези, които още не са навършили пълнолетие. Нужна ни е нова, насочена към интереса на тези поколения, национална икономическа стратегия – стратегия, която да направи България лидер във важни отрасли на трансформиращата се европейска икономика и да остави ниските доходи, бедността и замърсяването на околната среда в миналото", пише в позицията. 

"Демократична България" предупреждава, че днес страната ни още не е готова да посрещне изискванията на програмата за възстановяване и отбелязва, че е нужно "общо усилие и постигане на съгласие за дългосрочен бюджет и план за възстановяване."

"Наред с това, ясно е, че обосноваването и прилагането на подобен план, както и общественото доверие в него, не биха били възможни без много ясна политическа рамка, гарантираща върховенството на закона, капацитета на институциите и превенцията на корупцията у нас."

Така, след всичко казано, политическото обединение достига до няколко съвета, които трябвало да завършат с пълен политически консенсус и да не стават заложник на предстоящите избори догодина. 

 • Национална програма за Зелена икономика и привличане на инвестиции в рамките на Зелената сделка на ЕС; 
 • Национална програма за дигитализация на администрацията и икономиката; 
 • Нова политика в сферата на образованието, научните изследвания, социалната закрила и здравето на гражданите; 
 • Нова стратегия за национална сигурност, в т.ч. здравна и енергийна сигурност на гражданите;
 • Бюджетна рамка за мандат 2021-2025 г.;
 • Политическа позиция на България в преговорите по Европейския възстановителен план.

Накрая на позицията се казва, че "Демократична България" ще направи конкренти предложения по всяка една точка със специален акцент  - "болната за обществото ни тема: как ще гарантираме, че възможностите, свързани с Плана за възстановяване, няма да бъдат присвоени от малцина, а ще създадат дългосрочно благосъстояние за всеки български гражданин при равни правила и европейски стандарт за законност."

Ето и цялата позиция на "Демократична България"

Европейската комисия предложи безпрецедентен финансов план за възстановяване и трансформация на европейската икономика. Този план предвижда възможност в България да бъдат съсредоточени над 20 милиарда лв. публични инвестиции от фондове на ЕС и значителни частни преки инвестиции. Тази възможност обаче е обвързана със строги условия: 

България да предложи Национален план за възстановяване и модернизация на икономиката си, съобразен с целите на Зелената сделка и цифровия преход; 
България да гарантира строго спазване на върховенството на закона и предотвратяване на корупцията с възстановителните фондове. 
Приветстваме това предложение, защото то води до задълбочаване на европейската интеграция и до ускорено преодоляване на различията в социално-икономическото развитие на държавите-членки. Призоваваме България да подкрепи предложението на Европейската комисия при предстоящите преговори, включително и становището й, че важен критерий за отпускането на средства трябва да бъде върховенството на правото във всяка страна

Предложението на ЕК е не просто възможност за преодоляване на последиците от кризата, но и шанс за извършване на радикална модернизация на страната, както в икономически, така и в институционален план. От успеха ни да се възползваме като нация от днешните възможности за инвестиции, зависи просперитетът на поне две поколения българи – на днешните младежи, родени в края на ХХ век, и на тези, които още не са навършили пълнолетие. Нужна ни е нова, насочена към интереса на тези поколения, национална икономическа стратегия – стратегия, която да направи България лидер във важни отрасли на трансформиращата се европейска икономика и да остави ниските доходи, бедността и замърсяването на околната среда в миналото. 

Днес България не е готова да посрещне изискванията, поставени във връзка с тази възможност. Необходимо е общо усилие и постигане на съгласие за дългосрочен бюджет и план за възстановяване. Наред с това, ясно е, че обосноваването и прилагането на подобен план, както и общественото доверие в него, не биха били възможни без много ясна политическа рамка, гарантираща върховенството на закона, капацитета на институциите и превенцията на корупцията у нас. 

Националният план не може да бъде решение само на едно отиващо си правителство и неговото изработване не бива да става залог на предизборната кампания, която реално е в ход у нас. Той ще бъде реализиран в рамките на следващия парламентарен мандат, а последиците му ще определят икономическите реалности за следващите две десетилетия. 

Обръщаме се с покана до всички политически сили, представени в Народното събрание и Европейския парламент, да започнат консултации за изготвяне на Национален план за възстановяване и модернизация и Стратегия за институционални гаранции за върховенство на правото и срещу злоупотреби, които да завършат с консенсусна визия по следните въпроси: 


 1. Национална програма за Зелена икономика и привличане на инвестиции в рамките на Зелената сделка на ЕС; 

 2. Национална програма за дигитализация на администрацията и икономиката; 

 3. Нова политика в сферата на образованието, научните изследвания, социалната закрила и здравето на гражданите; 

 4. Нова стратегия за национална сигурност, в т.ч. здравна и енергийна сигурност на гражданите;

 5. Бюджетна рамка за мандат 2021-2025 г.;

 6. Политическа позиция на България в преговорите по Европейския възстановителен план.
 7. В рамките на тези консултации следва да бъде изработена и конкретна Стратегия за постигането от България на европейските стандарти за върховенство на закона, съдържаща гаранции срещу корупция и злоупотреби със средствата от Националния Възстановителен план – европейски фондове и национално финансиране. 

“Демократична България” е в готовност и ще направи конкретни предложения по всяка една от точките на настоящото предложение. Важно е за България обаче предложенията на отделните партии да се правят в рамките на общо усилие за намиране на съгласие. Това важи особено за болната за обществото ни тема: как ще гарантираме, че възможностите, свързани с Плана за възстановяване, няма да бъдат присвоени от малцина, а ще създадат дългосрочно благосъстояние за всеки български гражданин при равни правила и европейски стандарт за законност.

Сега, повече от всякога, ни е нужно съгласие и обща позиция в интерес на следващите поколения българи.