Article_top

Софийската градска прокуратура пусна обилно прессъобщение "по повод множество запитвания от медии и високия обществен интерес", от което става ясно, че възобновява старото следствие за два подписа от името на "министър на правосъдието". Едва ли е изненадващо, но те са от мандата на Христо Иванов. 

Историята е стара и се спрягаше още по времето, когато министри от втория кабинет на Бойко Борисов "серийно" станаха клиенти на държавното обвинение, като се набиваше на очи, че сред тях нямаше нито един на ГЕРБ.

Казусът

Става въпрос за два подписа под две заповеди за прекратяване на трудовоправните отношения с  Х. В. А. и П. Й. Ц. - съответно по различни поводи. Процесните освобождавания са от 29.12.2014 г. и от 11.03.2015 г. Научаваме още, че е била изготвена комплексна експертиза, според заключението на която подписите и на двамата в графа "министър" не са положени от Христо Иванов.

Разследването на СГП е по члена за съставяне на неистински официални документи.

На 3 август 2017 г. наказателното производство е било спряно поради "неразкриване на извършителя на деянието". На става ясно поради какви, но "поради възникнали нови факти и обстоятелства" разследването е възобновено на 28 април. От прессъобщението става ясно, че ще има "подробни разпити на нови свидетели, в това число длъжностни лица, през инкриминирания период - заместник-министри, началник-кабинет и други" (не е известно защо не са разпитани по време на "старото" движение на делото, б.р.).

"Предстои от разпитаните лица да бъдат снети и образци от подписите им за сравнително изследване с оглед установяване самоличността на лицето, което е положило подпис в официалните документи вместо министъра на правосъдието", обещават от обвинението.

Ето и оригиналното съобщение на прокуратурата от днес:

"По повод множество запитвания от медии и високия обществен интерес Софийската градска прокуратура предоставя информация относно водено досъдебно производство за извършено документно престъпление

В Софийската градска прокуратура се води досъдебно производство, образувано на 15.09.2015 г. с постановление на прокурор от СГП срещу неизвестен извършител за извършено документно престъпление – по чл. 308, ал.1 от Наказателния кодекс – съставяне на неистински официални документи.

На 29.12.2014 г. и на 11.03.2015 г. били съставени неистински официални документи - Заповед № ЧР-01-482/29.12.2014 г. за прекратяване на служебно правоотношение с лицето Х. В. А. поради преминаване на държавна служба в друга администрация и Заповед № ЧР-01-91/11.03.2015 г. за прекратяване на служебно правоотношение, без предизвестие в срока на изпитване, с лицето П. Й. Ц., от името на министъра на правосъдието, с цел да бъдат използвани.

В хода на разследването е била изготвена комплексна експертиза, според заключението на която подписът в графа „министър" на Заповед № ЧР-01-91/11.03.2015 г. и Заповед № ЧР-01-482/29.12.2014 г. на министъра на правосъдието не е положен от Христо Иванов - министър на правосъдието към онзи момент. Подписите на останалите лица, съгласували въпросните заповеди, са на съответните служители в Министерството на правосъдието. Печатът, положен върху подписа на министъра на правосъдието, е автентичен съгласно изготвената експертиза.

Проведени са били разпити на лицата, чиито правомощия били прекратени с процесните заповеди. От разпитите им е било установено, че независимо от факта, че подписите за „министър на правосъдието" не били положени от Христо Иванов, техните правомощия били прекратени, както и произтекли всички правни последици от неистинските документи.

След проведеното разследване с постановление от 3.08.2017 г. на прокурор от СГП наказателното производство е било спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, а именно - неразкриване на извършителя на деянието.

Поради възникнали нови факти и обстоятелства съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс с постановление от 28.04.2020 г. на наблюдаващия прокурор наказателното производство по делото е било възобновено с оглед необходимостта от извършването на допълнителни действия по разследването за разкриване на обективната истина. Сред тях са установяване и подробни разпити на нови свидетели, в това число длъжностни лица през инкриминирания период - заместник-министри, началник-кабинет и други. Следва да се изяснят всички факти и обстоятелства относно подготовката, движението, съгласуването и подписването на Заповед № ЧР-01-91/11.03.2015 г. и Заповед № ЧР-01482/29.12.2014 г. на министъра на правосъдието, за които е установено с експертиза, че са неистински. Предстои от разпитаните лица да бъдат снети и образци от подписите им за сравнително изследване с оглед установяване самоличността на лицето, което е положило подпис в официалните документи вместо министъра на правосъдието в инкриминираните заповеди."

Ключови думи
 

Софийската градска прокуратура пусна обилно прессъобщение "по повод множество запитвания от медии и високия обществен интерес", от което става ясно, че възобновява старото следствие за два подписа от името на "министър на правосъдието". Едва ли е изненадващо, но те са от мандата на Христо Иванов. 

Историята е стара и се спрягаше още по времето, когато министри от втория кабинет на Бойко Борисов "серийно" станаха клиенти на държавното обвинение, като се набиваше на очи, че сред тях нямаше нито един на ГЕРБ.

Казусът

Става въпрос за два подписа под две заповеди за прекратяване на трудовоправните отношения с  Х. В. А. и П. Й. Ц. - съответно по различни поводи. Процесните освобождавания са от 29.12.2014 г. и от 11.03.2015 г. Научаваме още, че е била изготвена комплексна експертиза, според заключението на която подписите и на двамата в графа "министър" не са положени от Христо Иванов.

Разследването на СГП е по члена за съставяне на неистински официални документи.

На 3 август 2017 г. наказателното производство е било спряно поради "неразкриване на извършителя на деянието". На става ясно поради какви, но "поради възникнали нови факти и обстоятелства" разследването е възобновено на 28 април. От прессъобщението става ясно, че ще има "подробни разпити на нови свидетели, в това число длъжностни лица, през инкриминирания период - заместник-министри, началник-кабинет и други" (не е известно защо не са разпитани по време на "старото" движение на делото, б.р.).

"Предстои от разпитаните лица да бъдат снети и образци от подписите им за сравнително изследване с оглед установяване самоличността на лицето, което е положило подпис в официалните документи вместо министъра на правосъдието", обещават от обвинението.

Ето и оригиналното съобщение на прокуратурата от днес:

"По повод множество запитвания от медии и високия обществен интерес Софийската градска прокуратура предоставя информация относно водено досъдебно производство за извършено документно престъпление

В Софийската градска прокуратура се води досъдебно производство, образувано на 15.09.2015 г. с постановление на прокурор от СГП срещу неизвестен извършител за извършено документно престъпление – по чл. 308, ал.1 от Наказателния кодекс – съставяне на неистински официални документи.

На 29.12.2014 г. и на 11.03.2015 г. били съставени неистински официални документи - Заповед № ЧР-01-482/29.12.2014 г. за прекратяване на служебно правоотношение с лицето Х. В. А. поради преминаване на държавна служба в друга администрация и Заповед № ЧР-01-91/11.03.2015 г. за прекратяване на служебно правоотношение, без предизвестие в срока на изпитване, с лицето П. Й. Ц., от името на министъра на правосъдието, с цел да бъдат използвани.

В хода на разследването е била изготвена комплексна експертиза, според заключението на която подписът в графа „министър" на Заповед № ЧР-01-91/11.03.2015 г. и Заповед № ЧР-01-482/29.12.2014 г. на министъра на правосъдието не е положен от Христо Иванов - министър на правосъдието към онзи момент. Подписите на останалите лица, съгласували въпросните заповеди, са на съответните служители в Министерството на правосъдието. Печатът, положен върху подписа на министъра на правосъдието, е автентичен съгласно изготвената експертиза.

Проведени са били разпити на лицата, чиито правомощия били прекратени с процесните заповеди. От разпитите им е било установено, че независимо от факта, че подписите за „министър на правосъдието" не били положени от Христо Иванов, техните правомощия били прекратени, както и произтекли всички правни последици от неистинските документи.

След проведеното разследване с постановление от 3.08.2017 г. на прокурор от СГП наказателното производство е било спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК, а именно - неразкриване на извършителя на деянието.

Поради възникнали нови факти и обстоятелства съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс с постановление от 28.04.2020 г. на наблюдаващия прокурор наказателното производство по делото е било възобновено с оглед необходимостта от извършването на допълнителни действия по разследването за разкриване на обективната истина. Сред тях са установяване и подробни разпити на нови свидетели, в това число длъжностни лица през инкриминирания период - заместник-министри, началник-кабинет и други. Следва да се изяснят всички факти и обстоятелства относно подготовката, движението, съгласуването и подписването на Заповед № ЧР-01-91/11.03.2015 г. и Заповед № ЧР-01482/29.12.2014 г. на министъра на правосъдието, за които е установено с експертиза, че са неистински. Предстои от разпитаните лица да бъдат снети и образци от подписите им за сравнително изследване с оглед установяване самоличността на лицето, което е положило подпис в официалните документи вместо министъра на правосъдието в инкриминираните заповеди."

Коментари

smarf's picture
smarf
smarf

Каскетът е жалък палячо!

Каскетът е жалък палячо!
Darina Ivanova's picture
Darina Ivanova
SummerDreams

.