Article_top

Еврокомисията поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини - Gavi, 300 милиона евро за периода 2021-2025 г.

Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в целия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфекциозни заболявания.

Съобщението бе направено броени часове преди днешната Световна среща на върха, посветена на ваксините. Тя е организирана от Gavi и е важен етап от укрепването на здравните системи и повишаването на капацитета за имунизация на най-уязвимите страни в света.

По време на проведената на 4 май донорска конференция за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса, на която ЕК бе съвместен домакин, бяха поети ангажименти за предоставяне на над 1,5 милиарда евро на Gavi. В тази сума влизат 488 милиона евро за разпространяване на ваксина срещу коронавируса, след като такава бъде създадена.

Новият ангажимент на ЕК за предоставяне на 300 милиона евро надвишава общия размер на досегашния ѝ принос за Алианса за ваксини. Финансирането ще помогне за следното:

• Да се ваксинират 300 милиона деца и да се спасят до 8 милиона човешки живота;

• Да се осигури успешно преминаване на някои държави към самофинансиране;

• Да се мобилизират 3,6 милиарда долара под формата на национално съфинансиране и програми за ваксини, финансирани със собствени средства;

• Да се доставят над 3,2 милиарда дози с животоспасяващи ваксини за 55 държави;

• Да се улеснят 1,4 милиарда контакта между семейства и здравни служби чрез ваксинация;

• Светът да се застрахова срещу повторна поява на полиомиелита чрез рутинни програми за поставяне на инактивирана полиомиелитна ваксина в сътрудничество с Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита;

• Да се финансира осигуряването на запаси от ваксини за спешни случаи с цел спиране на опасно разпространяване на зарази.

Днешният ангажимент се поема, като се изхожда от предположението, че новата Многогодишна финансова рамка на ЕС, и по-специално Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМР), откъдето ще дойдат средствата за Gavi, ще бъдат приети до голяма степен според предложеното от Комисията.

На 2 юни ЕК предложи финансирането на ИССРМС за периода 2021-2027 г. да се увеличи на 86 милиарда евро по цени за 2018 г. (96,4 милиарда по текущи цени). В сумата влизат 10,5 милиарда евро от новата инициатива “ЕС от следващо поколение“.

 

Еврокомисията поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини - Gavi, 300 милиона евро за периода 2021-2025 г.

Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в целия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфекциозни заболявания.

Съобщението бе направено броени часове преди днешната Световна среща на върха, посветена на ваксините. Тя е организирана от Gavi и е важен етап от укрепването на здравните системи и повишаването на капацитета за имунизация на най-уязвимите страни в света.

По време на проведената на 4 май донорска конференция за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса, на която ЕК бе съвместен домакин, бяха поети ангажименти за предоставяне на над 1,5 милиарда евро на Gavi. В тази сума влизат 488 милиона евро за разпространяване на ваксина срещу коронавируса, след като такава бъде създадена.

Новият ангажимент на ЕК за предоставяне на 300 милиона евро надвишава общия размер на досегашния ѝ принос за Алианса за ваксини. Финансирането ще помогне за следното:

• Да се ваксинират 300 милиона деца и да се спасят до 8 милиона човешки живота;

• Да се осигури успешно преминаване на някои държави към самофинансиране;

• Да се мобилизират 3,6 милиарда долара под формата на национално съфинансиране и програми за ваксини, финансирани със собствени средства;

• Да се доставят над 3,2 милиарда дози с животоспасяващи ваксини за 55 държави;

• Да се улеснят 1,4 милиарда контакта между семейства и здравни служби чрез ваксинация;

• Светът да се застрахова срещу повторна поява на полиомиелита чрез рутинни програми за поставяне на инактивирана полиомиелитна ваксина в сътрудничество с Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита;

• Да се финансира осигуряването на запаси от ваксини за спешни случаи с цел спиране на опасно разпространяване на зарази.

Днешният ангажимент се поема, като се изхожда от предположението, че новата Многогодишна финансова рамка на ЕС, и по-специално Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМР), откъдето ще дойдат средствата за Gavi, ще бъдат приети до голяма степен според предложеното от Комисията.

На 2 юни ЕК предложи финансирането на ИССРМС за периода 2021-2027 г. да се увеличи на 86 милиарда евро по цени за 2018 г. (96,4 милиарда по текущи цени). В сумата влизат 10,5 милиарда евро от новата инициатива “ЕС от следващо поколение“.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?