Article_top

ГЕРБ ще закрива Държавната комисия по хазарта, която е колективен орган с представители на различни инстуции, но ще я замести с по-висока по ранг институция - Държавна агенция по хазарта. Тя ще е специализиран орган към Министерския съвет. Въвеждат се специални изисквания към председателя й, който вече еднолично ще издава и отнема лицензи за хазартна дейност и ще контролира дейностите.

Отнемат се и правомощията на министъра на финансите, който досега решаваше кой персонално ще регулира хазартния бизнес - тоест назначаваше членовете на комисията, на която беше принципал.

Това става ясно от законопрект, внесен в парламента от депутати от ГЕРБ начело с председателката на групата Даниела Дариткова, шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, юриста Красимир Ципов.

Проектът се появява само ден след като лидерът на НФСБ Валери Симеонов също поиска ремонт на закона. С него обаче той настоява функциониращите към момента казина да бъдат затворени до 2025 г. и след това вече казина, игрални зали и зали за игрални автомати да се допускат само в 10 курорта в България и в хотели с категория 5 звезди.

Такива обекти да се допускат и в други населени места, стига те да са разположени на поне 20 километра от гранични пунктове - пътни, жп, морски и речни, гласят предложенията му. До момента официално от ГЕРБ коментар по предложенията на Симеонов няма. Според източници на Клуб Z обаче не е изключено проектът да срещне подкрепа поне в част от текстовете. 

Още през януари, когато започнаха проблемите на обвиняемия вече бизнесмен Васил Божков и бе обявено, че ДКХ е събирала по-малко такси от компаниите му, организиращи лотарийни игри с талончена, финансовият министър Владислав Горанов заговори за промяна в регулатортия орган за хазарта и превръщането му в едноличен такъв. Неговата идея, пусната за обществено обсъждане под формата на законопроект, обаче бе комисията да стане национална, а не държавна агенция, и пак да е на негово подчинение.

Сега в законопроекта, внесен от депутати от ГЕРБ, предложението е за държавна агенция под шапката на Министерския съвет. Мотивът обаче е подобен на този на Горанов през януари - еднолична отговорност за вземаните решения - в случая от бъдещия председател. Така било и в много от страните в ЕС - в тази си част мотивите изглеждат взети от проекта на финансовото министерство. 

Друга мащабна промяна, която искат депутатите от ГЕРБ, е държавният Български спортен тотализатор да влезе и в бизнеса с организиране на онлайн игри в казино. Досега тотото нямаше право да получава такъв лиценз. То вече е монополист в лотарийните игри, след като законът бе променен, така че лицензите за лотария на фирмите на Васил Божков да бъдат отнети и държавата да стане единствен оператор в този хазартен сектор. 

От ГЕРБ предвиждат още всички оператори на хазартни игри да са длъжни да предупреждават изрично клиентите си, че залаганията могат да се превърнат в зависимост, както и да предоставят информация за възможностите за терапия. Ще се прави и регистър на пристрастени към хазарта, които не трябва да бъдат допускани в игралните зали.

Клиентите ще бъдат информирани и за тази опция. Регистрацията на човек като зависим може да става доброволно - с подаване на заявление към Агенцията по хазарта. Минималният срок, за който може да се поиска включване в списъка с лица, които не се допускат до залагания, е 2 години. След това гражданинът може да декларира, че иска да бъде отписан, гласят поправките в закона. 

От проекта "Горанов" от зимата е включено и друго предложение - такса "социално отговорно поведение" от хазартните оператори вече да се плаща за всеки издаден им лиценз. Целта е "равнооставеност" на операторите, които организират една или повече хазартни игри, тъй като сега има такива, които плащат такса еднократно, без значение колко лиценза има съответната компания. Сега годишните такси за операторите е в следните размери: 

1. за организатори на онлайн залагания - 50 000 лв.;

2. за организатори на игри в игрално казино - 10 000 лв.;

3. за всички останали организатори на хазартни игри - 5000 лв.

Без пари за култура от приходите от хазарт

Въпреки че в мотивите към законопроекта няма нито дума за това, от ГЕРБ искат отпадане на съществуващите сега задължения по закон 10% от приходите от хазартни такси на годишна база да се отделят за фонд "Култура" и да се предоставят на ресорното министерство. Дали изобщо някога това законово задължение е изпълнявано от държавата не е съвсем ясно. Факт е обаче, че от ГЕРБ искат да го заличат. 

Предлага се да отпадне още една опция за финансиране на културата чрез приходи от залагания - управляващите предлагат и отмяна на текста от Закона за меценатството, който гласи, че "държавата организира лото за подпомагане на културата при условията и по реда на Закона за хазарта" и "използването на приходите след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от министъра на културата, съгласувано с министъра на финансите, като най-малко 75 на сто от тях се използват за нуждите на създадени със закон национални фондове, подпомагащи създаването на произведения на културата".

Браншът за проекта "Симеонов": Лобизъм, риск от нелегален хазарт

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите на игралната индустрия (БТАПОИИ) обаче се противопостави на предложените промени в Закона за хазарта, внесени от лидера на НФСБ Валери Симеонов, като ги нарече "лобистки" и заяви, че приемането им ще създаде предпоставки за нелегален хазарт. Оттам са съгласни с част от промените, внесени от ГЕРБ, но ще внесат становища и предложения за изменения и в двата законопроекта, внесени в Народното събрание, става ясно от разпространена позиция.

Асоциацията е "за" разширяването на дейността на Българския спортен тотализатор, подкрепя и въвеждането на механизми за борба с хазартната зависимост, които се съдържат в проекта на ГЕРБ. 

"Считаме, че практиката да се внасят в парламента законопроекти, без да бъдат подложени на предварително обсъждане със сектора, не е в интерес на всички участващи страни. Като асоциация, която представлява сектора, смятаме, че във всяка правова държава най-важен е балансът между всички заинтересовани страни, които трябва да имат свободата да изложат своите аргументи по предложени проектозакони. Това дава възможност внимателно да се оценят възможните ефекти както върху индустрията и участниците в нея, които са сред крупните работодатели в страната, така и върху държавния бюджет. Считаме, че предложеният от ГЕРБ законопроект отстранява някои системни неясноти в прилагането на действащия закон, като допълва и за първи път изброява подробни мерки за защита на потребителите от развиването на хазартна зависимост", пише в позицията. 

Следва следният пасаж: 

"Предложеният от народния представител Валери Симеонов законопроект, който предвижда постепенно затваряне на игралните зали в България в рамките на 5-годишен период, ще има последици, които би следвало да се отчетат. Световният опит показва, че подобни ограничения водят до загуба на работни места и създаване на предпоставки за развиване на нелегален хазарт, който не може да бъде ефективно контролиран и в крайна сметка водят до загуби за държавата.

Подобен лобистки текст отнема свободната стопанска инициатива и създава предпоставки за концентриране на бизнеса в определен кръг лица, собственици на луксозни хотели. Подходът, при който не се прави пълна и обстойна оценка на ефекта от предприети действия върху индустрията и върху държавния бюджет, не е ползотворен и съществува сериозен риск от създаване на предпоставки за негативни последици в обозримо бъдеще. Ограниченията, предлагани в законопроекта на Валери Симеонов, ще доведат до експоненциално намаляване на приходите в държавния бюджет от данъци върху хазарта и ще създават условия за развитие на нелегален хазарт, което изисква насочването на сериозен държавен ресурс към правоприлагащите органи за справяне с този проблем.

 

ГЕРБ ще закрива Държавната комисия по хазарта, която е колективен орган с представители на различни инстуции, но ще я замести с по-висока по ранг институция - Държавна агенция по хазарта. Тя ще е специализиран орган към Министерския съвет. Въвеждат се специални изисквания към председателя й, който вече еднолично ще издава и отнема лицензи за хазартна дейност и ще контролира дейностите.

Отнемат се и правомощията на министъра на финансите, който досега решаваше кой персонално ще регулира хазартния бизнес - тоест назначаваше членовете на комисията, на която беше принципал.

Това става ясно от законопрект, внесен в парламента от депутати от ГЕРБ начело с председателката на групата Даниела Дариткова, шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, юриста Красимир Ципов.

Проектът се появява само ден след като лидерът на НФСБ Валери Симеонов също поиска ремонт на закона. С него обаче той настоява функциониращите към момента казина да бъдат затворени до 2025 г. и след това вече казина, игрални зали и зали за игрални автомати да се допускат само в 10 курорта в България и в хотели с категория 5 звезди.

Такива обекти да се допускат и в други населени места, стига те да са разположени на поне 20 километра от гранични пунктове - пътни, жп, морски и речни, гласят предложенията му. До момента официално от ГЕРБ коментар по предложенията на Симеонов няма. Според източници на Клуб Z обаче не е изключено проектът да срещне подкрепа поне в част от текстовете. 

Още през януари, когато започнаха проблемите на обвиняемия вече бизнесмен Васил Божков и бе обявено, че ДКХ е събирала по-малко такси от компаниите му, организиращи лотарийни игри с талончена, финансовият министър Владислав Горанов заговори за промяна в регулатортия орган за хазарта и превръщането му в едноличен такъв. Неговата идея, пусната за обществено обсъждане под формата на законопроект, обаче бе комисията да стане национална, а не държавна агенция, и пак да е на негово подчинение.

Сега в законопроекта, внесен от депутати от ГЕРБ, предложението е за държавна агенция под шапката на Министерския съвет. Мотивът обаче е подобен на този на Горанов през януари - еднолична отговорност за вземаните решения - в случая от бъдещия председател. Така било и в много от страните в ЕС - в тази си част мотивите изглеждат взети от проекта на финансовото министерство. 

Друга мащабна промяна, която искат депутатите от ГЕРБ, е държавният Български спортен тотализатор да влезе и в бизнеса с организиране на онлайн игри в казино. Досега тотото нямаше право да получава такъв лиценз. То вече е монополист в лотарийните игри, след като законът бе променен, така че лицензите за лотария на фирмите на Васил Божков да бъдат отнети и държавата да стане единствен оператор в този хазартен сектор. 

От ГЕРБ предвиждат още всички оператори на хазартни игри да са длъжни да предупреждават изрично клиентите си, че залаганията могат да се превърнат в зависимост, както и да предоставят информация за възможностите за терапия. Ще се прави и регистър на пристрастени към хазарта, които не трябва да бъдат допускани в игралните зали.

Клиентите ще бъдат информирани и за тази опция. Регистрацията на човек като зависим може да става доброволно - с подаване на заявление към Агенцията по хазарта. Минималният срок, за който може да се поиска включване в списъка с лица, които не се допускат до залагания, е 2 години. След това гражданинът може да декларира, че иска да бъде отписан, гласят поправките в закона. 

От проекта "Горанов" от зимата е включено и друго предложение - такса "социално отговорно поведение" от хазартните оператори вече да се плаща за всеки издаден им лиценз. Целта е "равнооставеност" на операторите, които организират една или повече хазартни игри, тъй като сега има такива, които плащат такса еднократно, без значение колко лиценза има съответната компания. Сега годишните такси за операторите е в следните размери: 

1. за организатори на онлайн залагания - 50 000 лв.;

2. за организатори на игри в игрално казино - 10 000 лв.;

3. за всички останали организатори на хазартни игри - 5000 лв.

Без пари за култура от приходите от хазарт

Въпреки че в мотивите към законопроекта няма нито дума за това, от ГЕРБ искат отпадане на съществуващите сега задължения по закон 10% от приходите от хазартни такси на годишна база да се отделят за фонд "Култура" и да се предоставят на ресорното министерство. Дали изобщо някога това законово задължение е изпълнявано от държавата не е съвсем ясно. Факт е обаче, че от ГЕРБ искат да го заличат. 

Предлага се да отпадне още една опция за финансиране на културата чрез приходи от залагания - управляващите предлагат и отмяна на текста от Закона за меценатството, който гласи, че "държавата организира лото за подпомагане на културата при условията и по реда на Закона за хазарта" и "използването на приходите след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от министъра на културата, съгласувано с министъра на финансите, като най-малко 75 на сто от тях се използват за нуждите на създадени със закон национални фондове, подпомагащи създаването на произведения на културата".

Браншът за проекта "Симеонов": Лобизъм, риск от нелегален хазарт

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите на игралната индустрия (БТАПОИИ) обаче се противопостави на предложените промени в Закона за хазарта, внесени от лидера на НФСБ Валери Симеонов, като ги нарече "лобистки" и заяви, че приемането им ще създаде предпоставки за нелегален хазарт. Оттам са съгласни с част от промените, внесени от ГЕРБ, но ще внесат становища и предложения за изменения и в двата законопроекта, внесени в Народното събрание, става ясно от разпространена позиция.

Асоциацията е "за" разширяването на дейността на Българския спортен тотализатор, подкрепя и въвеждането на механизми за борба с хазартната зависимост, които се съдържат в проекта на ГЕРБ. 

"Считаме, че практиката да се внасят в парламента законопроекти, без да бъдат подложени на предварително обсъждане със сектора, не е в интерес на всички участващи страни. Като асоциация, която представлява сектора, смятаме, че във всяка правова държава най-важен е балансът между всички заинтересовани страни, които трябва да имат свободата да изложат своите аргументи по предложени проектозакони. Това дава възможност внимателно да се оценят възможните ефекти както върху индустрията и участниците в нея, които са сред крупните работодатели в страната, така и върху държавния бюджет. Считаме, че предложеният от ГЕРБ законопроект отстранява някои системни неясноти в прилагането на действащия закон, като допълва и за първи път изброява подробни мерки за защита на потребителите от развиването на хазартна зависимост", пише в позицията. 

Следва следният пасаж: 

"Предложеният от народния представител Валери Симеонов законопроект, който предвижда постепенно затваряне на игралните зали в България в рамките на 5-годишен период, ще има последици, които би следвало да се отчетат. Световният опит показва, че подобни ограничения водят до загуба на работни места и създаване на предпоставки за развиване на нелегален хазарт, който не може да бъде ефективно контролиран и в крайна сметка водят до загуби за държавата.

Подобен лобистки текст отнема свободната стопанска инициатива и създава предпоставки за концентриране на бизнеса в определен кръг лица, собственици на луксозни хотели. Подходът, при който не се прави пълна и обстойна оценка на ефекта от предприети действия върху индустрията и върху държавния бюджет, не е ползотворен и съществува сериозен риск от създаване на предпоставки за негативни последици в обозримо бъдеще. Ограниченията, предлагани в законопроекта на Валери Симеонов, ще доведат до експоненциално намаляване на приходите в държавния бюджет от данъци върху хазарта и ще създават условия за развитие на нелегален хазарт, което изисква насочването на сериозен държавен ресурс към правоприлагащите органи за справяне с този проблем.

Коментари

Хехехе.

Боцимир Мутробанкянски покрива следите... Така, както покри АЕЦ "Белене" като увОлни Трайчо и довлече Теменуга Путкова от АДФИ... Така както с Рошлю Плювналиев и Лютвито се опитаха да хързулнат Миков на президентския съвет и чак като влезе там президент - Радев - се видя как са лъгали заедно... Така, както с раданкъневчетата покриха золумите на искров и преназначиха същите хора...

Гнусно, измамно, дясно :)
Емил Коцев's picture
Емил Коцев
Емил Коцев

След SMS-ите на Vladi до

След SMS-ите на Vladi до Божков дует волни Посеркини – М. Стоянова-Д. Дариткова без зор снасят най-веселото л...…. – "...председателят й лично, ще дава и отнема лиценз..."

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?