Прокуратурата внесе протест срещу строителните разрешителни на новия комплекс на братя Диневи в гората на Св. Влас "Венид еко вилидж". Става въпрос за същия проект, за който ВАП разпореди проверка в началото на юни, като видимо от днешното й съобщение проверката е показала, че почти няма нещо по него, което да му е наред.

Освен че попада в защитена зона, точно това "петно" на вече изсечената за застрояване с къщи гора е било изключено със заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро от "Натура 2000". По примера на пословичния комплекс при Алепу и тук има "дойно" издаване на строителни разрешителни, което според обвинението прави вторите нищожни. Екоинспенцията в Бургас пък си е затваряла очите, а кметът на Несебър е разрешил сеч за подготовка на строителната площадка.

Прокуратурата се самосезира след материал на "Биволъ", озаглавен "Ревизоро дискретно изключил имот на Диневи в Св. Влас от "Натура 2000", след като те го застроили", и разпореди проверка. На практика изнесените в материала данни се потвърждават от днешното съобщение на държавното обвинение. Оттам атакуват проекта по няколко направления.

Установено е, че към днешна дата имотът попада частично (29%) в границите на установената от Министерския съвет по списък проектозащитена зона "Емине - Иракли" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, заявяват от ВКП.

И разказват, че имотът е изключен от горския фонд, след което от кмета на община Несебър е разрешена сеч на общо 110 дървета, а от главния архитект са издадени първоначално три разрешения за строеж за 13 жилищни сгради - влезли в сила.

С декларация от 10.10.2019 г. до главния архитект на общината възложителят се отказва от трите разрешения за строеж поради промяна на инвестиционните намерения. След което главният архитект издава нови осем разрешения за строеж - на 5.12.2019 г. за "Комплекс "Венид еко вилидж", жилищни сгради и хотел - 36 броя къщички.

ВАП обаче смята, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт и влязлото в сила разрешително не подлежи на отмяна. Затова всяко следващо такова в полза на същия възложител и за същия имот е нищожно. (Със същия аргумент ВАП протестира и второто строително разрешително за проекта "Алепу вилидж" на Шофьорския плаж, онзи с "подпорната стена", б.р.)

Това обаче не е всичко. Разкрито е, че при съгласуването на строежа от директора на РИОСВ - Бургас, не са направени дължимите преценки - на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на ЗООС и на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона съгласно ЗБР. Тези пропуски отново водят до нищожност на осемте разрешения за строеж - посочват от прокуратурата.

Но и с това пороците на проекта не се изчерпват. Въпросните разрешения за строеж са издадени от главния архитект и без задължителната по ЗУТ виза за проектиране, което също е основание за нищожност.

Продължаваме: ВАП е констатирала също така, че в момента тече процедура за издаване на заключителна заповед за обявяване на защитена зона "Емине - Иракли". В публикувания проект въпросният имот е изключен от окончателната граница на зоната. Макар в съобщението на прокуратурата да не се посочва кога е станало това, известно е, че проектозаповедта е публикувана на сайта на екоминистерството в края на април - т.е. при Ревизоро, а не при предшественика му, към днешна дата подсъдим - Нено Димов.

Сега държавното обвинение задължава екоминистъра да включи гореописания имот в окончателната граница на защитената зона. Самият Димитров все още не е коментирал как и защо е извадил точно този парцел от "Иракли - Емине". Но пък мястото на хълма вече е "плешиво" и вместо дървета има изникнали къщички.