Българският лев ще бъде включен в механизма ERM-2, или чакалнята на еврото.

Това съобщи тази вечер Европейската централна банка (ЕЦБ).

Решението е взето от финансовите министри от еврозоната, страните членки на ЕС, председателя на ЕЦБ и управителите на централните банки на България и Дания. Това е направено по молба на българските власти.

Заедно с България в чакалнята влиза и Хърватия.

Обменният курс на лева се определя на  1,95583 за 1 евро. Той е такъв и в момента.

Около този курс ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 на сто.

В същото време, след внимателна оценка на устойчивостта на българския валутен борд се приема, че България се присъединява към ERM-2 със сегашната уредба на борда като едностранен ангажимент, като по този начин не се възлагат допълнителни задължения на ЕЦБЛ.

Споразумението за участието на българския лев в ERM-2 се основава освен всичко друго и на ангажиментите на страната да се присъедини към Банковия съюз и към механизма едновременно, както и на изпълнението от страна на властите в София на редица мерки. Тези мерки са описани в тяхното писмо с намерения от 29 юни 2018 г.

Тези мерки са в 6 области - банковия надзор, макропруденциалната рамка, надзора над небанковия финансов сектор, рамката срещу прането на пари, рамката за несъстоятелността и управлението на държавните предприятия. Страните по ERM-2 приветстват положителната оценка на прилагането на тези ангажименти, направена от ЕЦБ и Еврокомисията.

ЕЦБ обявява също така днес създаването на тякно сътрудничество с БНБ.

Еврокомисията приветства влизането

Еврокомисията приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм. Тя приветства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в Банковия съюз.

„Еврото е осезаем символ на европейското единство, благоденствие и солидарност. С това решение се признават важните икономически реформи, предприети от България и Хърватия, като същевременно се потвърждава продължаващата привлекателност на единната европейска валута. Ще продължим да подкрепяме и двете страни в следващите заключителни стъпки към присъединяването им към еврозоната“, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Новината е добра за цялата еврозона, коментира Валдис Домбровскис – изпълнителен зам.-председател на ЕК, отговарящ за икономиката в интерес на хората.

Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на България в 4 от шестте области на политиката. Тя прецени, че тези ангажименти са били ефективно изпълнени от българските органи.