Ректорите на държавните университети ще могат да получат до 36 000 лева бонус годишно. Това предвижда нов проект на наредба на МОН, след като вече бе прието, че те ще сключват договори с министъра за управление, в който ще бъдат вписани конкретни задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Бонусите ще бъдат определени в зависимост от изпълнението на задачите, но и от субсидиите на университета. По-малките ще имат и по-ниско материално стимулиране.

На практика най-високата сума може да бъде получена само от ректора на СУ, чиято държавна субсидия е най-високата.

Някои от ръководителите на вузовете коментираха, че това е в противоречие с колективния трудов договор, защото всички в ректорския съвет носят отговорност за изпълнение на задачите. Ако те не бъдат изпълнени, може да се получи парадокс заместник-ректорите да вземат по-високи заплати от ректора.