Article_top

Споразумението за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрено, за да получи одобрението на Европарламента.

Това се казва в резолюция на евродепутатите. Тя бе гласувана на извънредна сесия в Брюксел, свикана след Европейския съвет от 17-21 юни. На него бяха одобрени Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г. и Фондът за възстановяване.

В текста се дава мандат за предстоящите преговори за бъдещото финансиране и възстановяване на ЕС.

Фондът за възстановяване е исторически ход, но има риск за Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии, изтъкват евродепутатите.

Споразумението е неадекватно в дългосрочен план

Парламентът приветства приемането от страна на Фонда за възстановяване. Депутатите обаче изразяват съжаление заради значителното намаляване на компонента на безвъзмездните средства в окончателното споразумение. Те призовават за пълно демократично участие на ЕП в създаването и контрола върху инструмента за възстановяване, чието правно основание не предоставя официална роля на избраните членове на Парламента.

По отношение на дългосрочния бюджет на ЕС, евродепутатите не одобряват съкращенията по програмите, ориентирани към бъдещето. Според тях така ще бъдат подкопани основите за трайно и устойчиво възстановяване. Водещи програми на ЕС за защита на климата, дигитален преход, здравеопазване, младежта, културата, научните изследвания и управлението на границите са изложени на риск от незабавен спад на финансирането от 2020 г. до 2021 г. А счинато от 2024 г. бюджетът на ЕС като цяло ще бъде под равнищата от 2020 г., което излага на риск ангажиментите и приоритетите на Общността.

ЕП няма да приеме лошо споразумение

Парламентът не приема настоящото политическото споразумение на Европейския съвет за МФР и няма да парафира това решение като свършен факт. Евродепутатите са готови да оттеглят одобрението си за дългосрочния бюджет на ЕС, докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета. За предпочитане е това да се случи най-късно до края на октомври, за да бъде осигурен плавен старт на програмите на ЕС от 2021 г.

Ако обаче нова МФР не бъде приета навреме, член 312, параграф 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда временно удължаване на размера на таваните и другите разпоредби, съответстващи на последната година  от настоящата рамка, т.е. 2020 г. Това е напълно съвместимо с разпоредбите за плана за възстановяване и приемането на новите програми в рамките на бъдещата МФР.

Върховенство на закона

ЕП дълбоко съжалява, че Европейският съвет значително отслаби усилията на Комисията и Парламента да защитават принципите на правовата държава, основните права и демокрацията в рамките на МФР и Европейския инструмент за възстановяване. Депутатите припомнят, че регламентът за принципите на правовата държава ще бъде приет чрез процедура за съвместно вземане на решения.

Нови източници на приходи в бюджета и изплащане на дълга

ЕП няма да даде одобрението си за МФР без споразумение за реформата на системата на собствените ресурси на Общността, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси до края на МФР за периода 2021 – 2027 г. Този набор е необходим за покриването поне на разходите, свързани с плана за възстановяване.

Мнинието на евродепутатите е, че ръководителите на страните от ЕС не са успели да се справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с инструмента за възстановяване. Те припомнят, че ако не се въведат допълнителни съкращения на европейските програми или не се увеличат вноските на страните членки, създаването на нови собствени ресурси е единственият приемлив метод на погасяване.

Междинно преразглеждане на законодателството

ЕП изисква правно обвързващо междинно преразглеждане на МФР, което да влезе в сила най-късно до края на 2024 г. То трябва да се отнася за таваните за периода 2025 – 2027 г., въвеждането на допълнителни собствени ресурси и изпълнението на целите в областта на климата и биологичното разнообразие.

Резолюцията бе приета с 465 гласа „за“, 150 „против“ и 67 „въздържал се“.

9 от общо 17 български евродепутати са я подкрепили. Двама са били „против“, четирима са се въздържали. Останалите двама не са участвали в гласуването.

„Против“ са Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков – и двамата от ВМРО и групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Любопитното е, че само един депутат от тази група е подкрепил резолюцията.

„За“ са гласували и тримата български депутати от ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ), както и четирима от петимата евросоциалисти. Във вота не участва Цветелина Пенкова от БСП.

Само двама от общо 7 български представители от Европейската народна партия (ЕНП) са „за“ резолюцията. Това са Александър Йорданов и Радан Кънев. Въздържаха се Асим Адемов, Андрей Ковачев, Ева Майдел и Андрей Новаков. Емил Радев не е гласувал.

 

Споразумението за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрено, за да получи одобрението на Европарламента.

Това се казва в резолюция на евродепутатите. Тя бе гласувана на извънредна сесия в Брюксел, свикана след Европейския съвет от 17-21 юни. На него бяха одобрени Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г. и Фондът за възстановяване.

В текста се дава мандат за предстоящите преговори за бъдещото финансиране и възстановяване на ЕС.

Фондът за възстановяване е исторически ход, но има риск за Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии, изтъкват евродепутатите.

Споразумението е неадекватно в дългосрочен план

Парламентът приветства приемането от страна на Фонда за възстановяване. Депутатите обаче изразяват съжаление заради значителното намаляване на компонента на безвъзмездните средства в окончателното споразумение. Те призовават за пълно демократично участие на ЕП в създаването и контрола върху инструмента за възстановяване, чието правно основание не предоставя официална роля на избраните членове на Парламента.

По отношение на дългосрочния бюджет на ЕС, евродепутатите не одобряват съкращенията по програмите, ориентирани към бъдещето. Според тях така ще бъдат подкопани основите за трайно и устойчиво възстановяване. Водещи програми на ЕС за защита на климата, дигитален преход, здравеопазване, младежта, културата, научните изследвания и управлението на границите са изложени на риск от незабавен спад на финансирането от 2020 г. до 2021 г. А счинато от 2024 г. бюджетът на ЕС като цяло ще бъде под равнищата от 2020 г., което излага на риск ангажиментите и приоритетите на Общността.

ЕП няма да приеме лошо споразумение

Парламентът не приема настоящото политическото споразумение на Европейския съвет за МФР и няма да парафира това решение като свършен факт. Евродепутатите са готови да оттеглят одобрението си за дългосрочния бюджет на ЕС, докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета. За предпочитане е това да се случи най-късно до края на октомври, за да бъде осигурен плавен старт на програмите на ЕС от 2021 г.

Ако обаче нова МФР не бъде приета навреме, член 312, параграф 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда временно удължаване на размера на таваните и другите разпоредби, съответстващи на последната година  от настоящата рамка, т.е. 2020 г. Това е напълно съвместимо с разпоредбите за плана за възстановяване и приемането на новите програми в рамките на бъдещата МФР.

Върховенство на закона

ЕП дълбоко съжалява, че Европейският съвет значително отслаби усилията на Комисията и Парламента да защитават принципите на правовата държава, основните права и демокрацията в рамките на МФР и Европейския инструмент за възстановяване. Депутатите припомнят, че регламентът за принципите на правовата държава ще бъде приет чрез процедура за съвместно вземане на решения.

Нови източници на приходи в бюджета и изплащане на дълга

ЕП няма да даде одобрението си за МФР без споразумение за реформата на системата на собствените ресурси на Общността, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси до края на МФР за периода 2021 – 2027 г. Този набор е необходим за покриването поне на разходите, свързани с плана за възстановяване.

Мнинието на евродепутатите е, че ръководителите на страните от ЕС не са успели да се справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с инструмента за възстановяване. Те припомнят, че ако не се въведат допълнителни съкращения на европейските програми или не се увеличат вноските на страните членки, създаването на нови собствени ресурси е единственият приемлив метод на погасяване.

Междинно преразглеждане на законодателството

ЕП изисква правно обвързващо междинно преразглеждане на МФР, което да влезе в сила най-късно до края на 2024 г. То трябва да се отнася за таваните за периода 2025 – 2027 г., въвеждането на допълнителни собствени ресурси и изпълнението на целите в областта на климата и биологичното разнообразие.

Резолюцията бе приета с 465 гласа „за“, 150 „против“ и 67 „въздържал се“.

9 от общо 17 български евродепутати са я подкрепили. Двама са били „против“, четирима са се въздържали. Останалите двама не са участвали в гласуването.

„Против“ са Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков – и двамата от ВМРО и групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Любопитното е, че само един депутат от тази група е подкрепил резолюцията.

„За“ са гласували и тримата български депутати от ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ), както и четирима от петимата евросоциалисти. Във вота не участва Цветелина Пенкова от БСП.

Само двама от общо 7 български представители от Европейската народна партия (ЕНП) са „за“ резолюцията. Това са Александър Йорданов и Радан Кънев. Въздържаха се Асим Адемов, Андрей Ковачев, Ева Майдел и Андрей Новаков. Емил Радев не е гласувал.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?