Article_top

В своя позиция от фондация "Български адвокати за правата на човека" настояват за незабавно свикване на заседание на Висшия съдебен съвет, на което да започне процедура за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, както и после 20 членове на ВСС да се оттеглят.

Те се мотивират:

"От встъпването му в длъжност главният прокурор многократно извърши действия, които накърниха престижа на съдебната власт, включително и чрез извършването под негов контрол на противозаконно огласяване на данни, събрани чрез специални разузнавателни средства..."

А за 20-те членовете на Съвета, които са гласували за Гешев:

"Въпреки многократните предупреждения от страна на политически партии, държавни органи и неправителствени организации за липсата на професионална компетентност, морални качества и достатъчно гаранции за интегритета на Иван Гешев Висшият съдебен съвет го избра на поста главен прокурор, за което трябва да понесе отговорност."

Фондацията, която включва доста изтъкнати имена на адвокати, пише още:

"Състоянието на българската прокуратура е пряка последица от работата на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, който до настоящия момент не е предоставил на българските граждани задоволително обяснение за участието си в "ЦУМ-гейт" и относно фактите, огласени в записите на министър-председателя. В качеството си на председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров все още не е предоставил и обяснение за отказа от иск в размер на над 350 милиона по делото в Софийския градски съд срещу Цветан Василев и свързаните с него дружества."

Оттам също настояват за закриване на специализираните съдилища - теза, застъпвана и от множество други юристи.

От БАПЧ пишат още:

"Настояваме президентът на Република България незабавно да започне процедура за изменение на Конституцията на Република България в частта относно съдебната власт, за да се преодолеят констатираните системни проблеми и да се създаде годна конституционна основа за утвърждаването на правовия ред в Република България."

Ето и пълния текст на позицията:

Позиция

на фондация “Български адвокати за правата на човека”

Протестите на българските граждани през последния месец са предизвикани от корупцията в България, усещането за липса на справедливост и за върховенство на правото. Функционирането на българската държава като правова е невъзможно без създаването на достатъчно гаранции за осъществяване на независимо правосъдие и за ефективен контрол върху дейността на прокуратурата, разследващите органи и полицията.

За постигането на тези цели:

 1. Настояваме за незабавно свикване на заседание на Висшия съдебен съвет, на което да започне процедура за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. От встъпването му в длъжност главният прокурор многократно извърши действия, които накърниха престижа на съдебната власт, включително и чрез извършването под негов контрол на противозаконно огласяване на данни, събрани чрез специални разузнавателни средства. Съгласно чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България това е основание за неговото освобождаване от длъжност.
 2. След освобождаването на Иван Гешев настояваме за незабавното подаване на оставка от всички членове на Висшия съдебен съвет, които са гласували за избирането на Иван Гешев за главен прокурор. Въпреки многократните предупреждения от страна на политически партии, държавни органи и неправителствени организации за липсата на професионална компетентност, морални качества и достатъчно гаранции за интегритета на Иван Гешев Висшият съдебен съвет го избра на поста главен прокурор, за което трябва да понесе отговорност.
 3. Състоянието на българската прокуратура е пряка последица от работата на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, който до настоящия момент не е предоставил на българските граждани задоволително обяснение за участието си в "ЦУМ-гейт" и относно фактите, огласени в записите на министър-председателя. В качеството си на председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров все още не е предоставил и обяснение за отказа от иск в размер на над 350 милиона по делото в Софийския градски съд срещу Цветан Василев и свързаните с него дружества. Обществото следва да бъде информирано и дали КПКОНПИ е платила държавната такса върху отказаната част от иска (над 14 милиона лева). Настояваме за незабавното информиране на българските граждани по тези въпроси и за незабавната оставка на Сотир Цацаров в качеството му на председател на КПКОНПИ. Настояваме за незабавни законодателни промени, които да приведат ЗПКОНПИ в съответствие с европейското законодателство и правовия ред в републиката.
 4. Настояваме за незабавни действия от Народното събрание за отмяна на разпоредбите в българското законодателство, с които бяха създадени специализираните наказателни съдилища и прокуратура. През периода на тяхното функциониране се потвърдиха всички опасения, изразени при тяхното учредяване, че част от дейността им е насочена срещу правовия ред в Република България. Напомняме, че с измененията в ЗМИП от февруари 2020 г. на тези органи бяха предоставени правомощия по искане и налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК, с което беше нарушен чл. 119, ал. 3 от Конституцията на Република България, който забранява учредяването на извънредни съдилища.
 5. Полицейското насилие в България остава нерешен проблем въпреки над петдесетте решения срещу България на Европейския съд по правата на човека, в които се установява нарушение на Европейската конвенция за правата на човека във връзка с полицейско насилие. Заради неизпълнението на тези решения от българската държава настояваме за незабавната оставка на правителството.
 6. Настояваме президентът на Република България незабавно да започне процедура за изменение на Конституцията на Република България в частта относно съдебната власт, за да се преодолеят констатираните системни проблеми и да се създаде годна конституционна основа за утвърждаването на правовия ред в Република България.

УС на фондация „Български адвокати за правата на човека“

Ключови думи
 

В своя позиция от фондация "Български адвокати за правата на човека" настояват за незабавно свикване на заседание на Висшия съдебен съвет, на което да започне процедура за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, както и после 20 членове на ВСС да се оттеглят.

Те се мотивират:

"От встъпването му в длъжност главният прокурор многократно извърши действия, които накърниха престижа на съдебната власт, включително и чрез извършването под негов контрол на противозаконно огласяване на данни, събрани чрез специални разузнавателни средства..."

А за 20-те членовете на Съвета, които са гласували за Гешев:

"Въпреки многократните предупреждения от страна на политически партии, държавни органи и неправителствени организации за липсата на професионална компетентност, морални качества и достатъчно гаранции за интегритета на Иван Гешев Висшият съдебен съвет го избра на поста главен прокурор, за което трябва да понесе отговорност."

Фондацията, която включва доста изтъкнати имена на адвокати, пише още:

"Състоянието на българската прокуратура е пряка последица от работата на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, който до настоящия момент не е предоставил на българските граждани задоволително обяснение за участието си в "ЦУМ-гейт" и относно фактите, огласени в записите на министър-председателя. В качеството си на председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров все още не е предоставил и обяснение за отказа от иск в размер на над 350 милиона по делото в Софийския градски съд срещу Цветан Василев и свързаните с него дружества."

Оттам също настояват за закриване на специализираните съдилища - теза, застъпвана и от множество други юристи.

От БАПЧ пишат още:

"Настояваме президентът на Република България незабавно да започне процедура за изменение на Конституцията на Република България в частта относно съдебната власт, за да се преодолеят констатираните системни проблеми и да се създаде годна конституционна основа за утвърждаването на правовия ред в Република България."

Ето и пълния текст на позицията:

Позиция

на фондация “Български адвокати за правата на човека”

Протестите на българските граждани през последния месец са предизвикани от корупцията в България, усещането за липса на справедливост и за върховенство на правото. Функционирането на българската държава като правова е невъзможно без създаването на достатъчно гаранции за осъществяване на независимо правосъдие и за ефективен контрол върху дейността на прокуратурата, разследващите органи и полицията.

За постигането на тези цели:

 1. Настояваме за незабавно свикване на заседание на Висшия съдебен съвет, на което да започне процедура за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. От встъпването му в длъжност главният прокурор многократно извърши действия, които накърниха престижа на съдебната власт, включително и чрез извършването под негов контрол на противозаконно огласяване на данни, събрани чрез специални разузнавателни средства. Съгласно чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България това е основание за неговото освобождаване от длъжност.
 2. След освобождаването на Иван Гешев настояваме за незабавното подаване на оставка от всички членове на Висшия съдебен съвет, които са гласували за избирането на Иван Гешев за главен прокурор. Въпреки многократните предупреждения от страна на политически партии, държавни органи и неправителствени организации за липсата на професионална компетентност, морални качества и достатъчно гаранции за интегритета на Иван Гешев Висшият съдебен съвет го избра на поста главен прокурор, за което трябва да понесе отговорност.
 3. Състоянието на българската прокуратура е пряка последица от работата на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, който до настоящия момент не е предоставил на българските граждани задоволително обяснение за участието си в "ЦУМ-гейт" и относно фактите, огласени в записите на министър-председателя. В качеството си на председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров все още не е предоставил и обяснение за отказа от иск в размер на над 350 милиона по делото в Софийския градски съд срещу Цветан Василев и свързаните с него дружества. Обществото следва да бъде информирано и дали КПКОНПИ е платила държавната такса върху отказаната част от иска (над 14 милиона лева). Настояваме за незабавното информиране на българските граждани по тези въпроси и за незабавната оставка на Сотир Цацаров в качеството му на председател на КПКОНПИ. Настояваме за незабавни законодателни промени, които да приведат ЗПКОНПИ в съответствие с европейското законодателство и правовия ред в републиката.
 4. Настояваме за незабавни действия от Народното събрание за отмяна на разпоредбите в българското законодателство, с които бяха създадени специализираните наказателни съдилища и прокуратура. През периода на тяхното функциониране се потвърдиха всички опасения, изразени при тяхното учредяване, че част от дейността им е насочена срещу правовия ред в Република България. Напомняме, че с измененията в ЗМИП от февруари 2020 г. на тези органи бяха предоставени правомощия по искане и налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК, с което беше нарушен чл. 119, ал. 3 от Конституцията на Република България, който забранява учредяването на извънредни съдилища.
 5. Полицейското насилие в България остава нерешен проблем въпреки над петдесетте решения срещу България на Европейския съд по правата на човека, в които се установява нарушение на Европейската конвенция за правата на човека във връзка с полицейско насилие. Заради неизпълнението на тези решения от българската държава настояваме за незабавната оставка на правителството.
 6. Настояваме президентът на Република България незабавно да започне процедура за изменение на Конституцията на Република България в частта относно съдебната власт, за да се преодолеят констатираните системни проблеми и да се създаде годна конституционна основа за утвърждаването на правовия ред в Република България.

УС на фондация „Български адвокати за правата на човека“

Коментари

Това е НПО

"фондация „Български адвокати за правата на човека“"

със съмнителна представителност!
Висшия адвокатски съвет под такива глупости не може да се подпише.
godo1952's picture
godo1952
godo1952

Калин

"Президентът да започне процедура за изменение на Конституцията...", "Адвокати призовават..."
Вие това за баба Кица от с. Акациево в Северна България ли го пишете ?
Президентът никаква "процедура" не може да започне, /тъй се сменяла тя конституцията/, нито адвокатите могат да "призовават"...
Всъщност могат да "призовават" каквото си искат, но това ще им свърши работа толкова, колкото аз ако призовавам папа Франциск да си подаде оставката.
Съюзът на пчеларите също може да "призовава"...
Вижте, тези публикации могат да зарадват само нашишкавелите лентяи, миришещи на бира, които се търкалят по палатките на "Орлов мост".
Цялото това бла-бла-бла.бла е за правно неграмотни люде, за да получат по време на сън политически полюции на стари мераци.

Малейй!

Е ,тея вече ме попикаха от смях! Те бетер от БХКурви бре! Президента..... кой бре, червения лайномет РРадев ли? Дето Деса го паряса и избяга чак в Щатите от него и не ще да се връща? Сега Маямата ли му топли леглото?
Клуб 3 вече и без халтураджии ли останахте, че с такива глупости си пълните сайта?

Трите герберски тролски акалнта

самотно ги пише един и същ аватар.

Не ти ли е тъжно, момко?

Дипломката - със солчица!

Тия адвокати да вземат да си изядат дипломата! С малко сол, да не присяда! Как точно си представят президентът да "да започне процедура за изменение на Конституцията на Република България"? Аре вземете я прочетете тай Конституция бре, лешпери нещастни, десет страници е, ДВЕПМ!!!
Buba Mara's picture
Buba Mara
bubamara

Ха-ха-ха-ха!

Президентът да започне процедура по изменение на конституцията? С кое правомощие? Президентът може да инициира евентуално смяна на бургаската пръчка с друга уруспия, ама не вервам. Но адвокатите са минали на дизайнерска дрога със сигурност.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?