Article_top

Още една допълнителна програма в помощ на малкия и среден бизнес подготвя министерството на икономиката. Това обяви днес новият ресорен министър Лъчезар Борисов на пресконференция, свикана с идеята да се представи отчет за изпълнението на мерките в подкрепа на бизнеса до момента.

Такава в крайна сметка не бе дадена, но пък данните от нея бяха качени на сайта на министерството. 

Борисов говори след среща днес със синдикати и работодатели, на които е взето решение за разширяване на мерките за подкрепа. Те са условно четири, като най-важната е осигуряването на допълнително финансиране за ликвидна подкрепа в размер на 80 млн. лв. Борисов обясни, че това е нужно, защото другите такива мерки били изпуснали цял сегмент от комапнии, които не могат да кандидатстват. Той не обясни кой е този сегмент, но беше категоричен, новата програма ще запълни дупката. 

От думите му стана ясно, че компаниите ще могат да кандидатстват за помощ в размер на до 50 000 лв., макар да имало предложения и за до 100 000 лв. Окончателният размер щял да се доуточнава. Същата е работата и с условието за допускане - дали оборотът за миналата година трябва да бъде до 300 000 лв. или до 500 000 лв. За конкретната сума имало спорове и така стана ясно, че и това ще се доуточнява. 

Финансирането на програмата ще дойде от освободените от Българска банка за развитие 200 млн. лв. Припомняме, че в началото на кризата банката бе капитализирана със 700 млн. лв., но програмите й за гарантирането на кредити вървят бавно и тези пари бяха отделени обратно. 

И докато сме на темата ББР - стана ясно, че Стамен Янев - новият заместник-министър на икономиката, вече е подал документи в БНБ за избора му за член на Надзорния съвет на банката, но все още чака одобрение. 

И още мерки - ще се отпускат средства за адаптиране на дейността на малки и средни предприятия към COVID-19 кризата. Тоест - тези пари ще могат да се ползват за разходи за закупуване на защитни облекла, оборудване, софтуери за работа от дистанции и други. Индикативният бюджет на програмата е за 82 млн. лв., а микропредприята ще могат да ползват до 15 000 лв., средните - до 30 000 лв., а големите - до 75 000 лв. 

Синициативата на ЕС REACT-EU, по която министерството на икономиката ще получи близо 400 млн. лв., ще се финансират проекти за "дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж". Отделени са близо 300 млн. лв. за целта, а различните пера включват - инвестиции в системи за управление на бизнеса; инвестиции в технологии запазващи околната среда и дори ВЕИ за собствено ползване от бизнеса. Отделно перо пък ще финансира цифрови и зелени инвестиции. 

Тоест, по сметките на МИ, общо новите мерки са в размер на 560 млн. лв. 

Иначе - Борисов обясни, че към второто тримесечие на годината българската икономика вероятно ще удари 10% спад на активността, но пък минситерството очаквало до края на годината той да се забави дори под 7%, каквито прогнози правят международните организации. 

Отчетът

Когато преди няколко седмици Лъчезар Борисов пое поста на министър, той обеща да се представят отчети за изпълнението на мерките в ресора на неговото министерство на всеки две седмици. И въпреки че днес сам не представи такъв, той бе качен на сайта на ведомството. 

Може би най-важното нещо от отчета е напредъка по раздаването на грантовете за микро и малки предприятия от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност". Тази схема се забави изключително много, тромава е и истинският бизнес постоянно се оплаква, че парите още не могат да стигнат до тях - месеци след началото на кризата. 

Проблемът винаги е бил големият наплив - над 27 000 заявления, и недостатъчният капацитет на служителите да ги обработят. Затова сега от МИ казват, че служителите са увеличение от 71 на 184 души. И ако досега са оценявани по 1000 проекти предложения на седмица, то сега ще се оценяват по 4000. Очакванията са до края на месец август, най-късно началото на септември всички над 27 хил. подадени проектни предложения да бъдат в процес на оценка. 

До вчера пък са изплатени едва 51 млн. лв. от над 200, налични в програмата. Новите сключени договори са 4 300 броя.

По същата схема, но за средни предприятия, пък са подадени едва 1 453 заявления.

Що се отнася до гарантираните от ББР кредити, раздавани фактически от търговските банки, положението е следното: за физическите лица ББР е потвърдила 14 971 броя кредити в общ размер на над 62млн. лв. /62 680 233 лв./. От 24.07 - до момента над 2000 нови кредита за близо 8.6 млн. лв.

Търговските банки, партньори по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, са договорили под формата на кредити вече 45 % от средствата по нея. 73 % от исканията са на лица на трудов договор, а останалите 27 на сто са на самоосигуряващи се.

По програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 са са подписани финансови споразумения вече с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 599 млн. лв. Потвърдените кредити са 80 бр. с общ размер на 13 568 461 лв. (гарантираната сума е 10 854 769 лв.). От 24.07 - до момента 30  кредита за 4.5 млн. лв.

Ведомството на Борисов обяснява и че се работи по проектите за насърчаване на инвестициите, като вече бил изготвен проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори.

Връчени са  четири сертификата за инвестиции клас „А“, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. Стойността на проектите е в размер на 110 млн. лв. Проектите са високотехнологични и ще създадат висока добавена стойност в областите Шумен, Варна, Кърджали и София, казват от МИ и допълват, че  три от проектите са свързани с един от основните приоритети на министерството за развитие на кръговата икономика.

Що се отнася до енигматичният Фонд на фондовете, който е натоварен с това да издава портфейлни гаранции за кредити към компаниите, то той вече е стигнал до етапа да сключи договорите с "цели" две банки и към 6 август вече е приключил с този процес. До кандидатстване и фактическата работа на програмата обаче - още не се е стигнало. 

 

Още една допълнителна програма в помощ на малкия и среден бизнес подготвя министерството на икономиката. Това обяви днес новият ресорен министър Лъчезар Борисов на пресконференция, свикана с идеята да се представи отчет за изпълнението на мерките в подкрепа на бизнеса до момента.

Такава в крайна сметка не бе дадена, но пък данните от нея бяха качени на сайта на министерството. 

Борисов говори след среща днес със синдикати и работодатели, на които е взето решение за разширяване на мерките за подкрепа. Те са условно четири, като най-важната е осигуряването на допълнително финансиране за ликвидна подкрепа в размер на 80 млн. лв. Борисов обясни, че това е нужно, защото другите такива мерки били изпуснали цял сегмент от комапнии, които не могат да кандидатстват. Той не обясни кой е този сегмент, но беше категоричен, новата програма ще запълни дупката. 

От думите му стана ясно, че компаниите ще могат да кандидатстват за помощ в размер на до 50 000 лв., макар да имало предложения и за до 100 000 лв. Окончателният размер щял да се доуточнава. Същата е работата и с условието за допускане - дали оборотът за миналата година трябва да бъде до 300 000 лв. или до 500 000 лв. За конкретната сума имало спорове и така стана ясно, че и това ще се доуточнява. 

Финансирането на програмата ще дойде от освободените от Българска банка за развитие 200 млн. лв. Припомняме, че в началото на кризата банката бе капитализирана със 700 млн. лв., но програмите й за гарантирането на кредити вървят бавно и тези пари бяха отделени обратно. 

И докато сме на темата ББР - стана ясно, че Стамен Янев - новият заместник-министър на икономиката, вече е подал документи в БНБ за избора му за член на Надзорния съвет на банката, но все още чака одобрение. 

И още мерки - ще се отпускат средства за адаптиране на дейността на малки и средни предприятия към COVID-19 кризата. Тоест - тези пари ще могат да се ползват за разходи за закупуване на защитни облекла, оборудване, софтуери за работа от дистанции и други. Индикативният бюджет на програмата е за 82 млн. лв., а микропредприята ще могат да ползват до 15 000 лв., средните - до 30 000 лв., а големите - до 75 000 лв. 

Синициативата на ЕС REACT-EU, по която министерството на икономиката ще получи близо 400 млн. лв., ще се финансират проекти за "дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж". Отделени са близо 300 млн. лв. за целта, а различните пера включват - инвестиции в системи за управление на бизнеса; инвестиции в технологии запазващи околната среда и дори ВЕИ за собствено ползване от бизнеса. Отделно перо пък ще финансира цифрови и зелени инвестиции. 

Тоест, по сметките на МИ, общо новите мерки са в размер на 560 млн. лв. 

Иначе - Борисов обясни, че към второто тримесечие на годината българската икономика вероятно ще удари 10% спад на активността, но пък минситерството очаквало до края на годината той да се забави дори под 7%, каквито прогнози правят международните организации. 

Отчетът

Когато преди няколко седмици Лъчезар Борисов пое поста на министър, той обеща да се представят отчети за изпълнението на мерките в ресора на неговото министерство на всеки две седмици. И въпреки че днес сам не представи такъв, той бе качен на сайта на ведомството. 

Може би най-важното нещо от отчета е напредъка по раздаването на грантовете за микро и малки предприятия от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност". Тази схема се забави изключително много, тромава е и истинският бизнес постоянно се оплаква, че парите още не могат да стигнат до тях - месеци след началото на кризата. 

Проблемът винаги е бил големият наплив - над 27 000 заявления, и недостатъчният капацитет на служителите да ги обработят. Затова сега от МИ казват, че служителите са увеличение от 71 на 184 души. И ако досега са оценявани по 1000 проекти предложения на седмица, то сега ще се оценяват по 4000. Очакванията са до края на месец август, най-късно началото на септември всички над 27 хил. подадени проектни предложения да бъдат в процес на оценка. 

До вчера пък са изплатени едва 51 млн. лв. от над 200, налични в програмата. Новите сключени договори са 4 300 броя.

По същата схема, но за средни предприятия, пък са подадени едва 1 453 заявления.

Що се отнася до гарантираните от ББР кредити, раздавани фактически от търговските банки, положението е следното: за физическите лица ББР е потвърдила 14 971 броя кредити в общ размер на над 62млн. лв. /62 680 233 лв./. От 24.07 - до момента над 2000 нови кредита за близо 8.6 млн. лв.

Търговските банки, партньори по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, са договорили под формата на кредити вече 45 % от средствата по нея. 73 % от исканията са на лица на трудов договор, а останалите 27 на сто са на самоосигуряващи се.

По програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 са са подписани финансови споразумения вече с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 599 млн. лв. Потвърдените кредити са 80 бр. с общ размер на 13 568 461 лв. (гарантираната сума е 10 854 769 лв.). От 24.07 - до момента 30  кредита за 4.5 млн. лв.

Ведомството на Борисов обяснява и че се работи по проектите за насърчаване на инвестициите, като вече бил изготвен проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори.

Връчени са  четири сертификата за инвестиции клас „А“, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. Стойността на проектите е в размер на 110 млн. лв. Проектите са високотехнологични и ще създадат висока добавена стойност в областите Шумен, Варна, Кърджали и София, казват от МИ и допълват, че  три от проектите са свързани с един от основните приоритети на министерството за развитие на кръговата икономика.

Що се отнася до енигматичният Фонд на фондовете, който е натоварен с това да издава портфейлни гаранции за кредити към компаниите, то той вече е стигнал до етапа да сключи договорите с "цели" две банки и към 6 август вече е приключил с този процес. До кандидатстване и фактическата работа на програмата обаче - още не се е стигнало. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?