Article_top

Всяка страна от ЕС трябва да приютява определен брой бежанци.

И не само това - тя трябва да оказва помощ в рамките на „задължителна солидарност“.

Това е само един от елементите от предложения днес от Еврокомисията Пакт за миграцията и предоставянето на убежище.

Всяка държава ще получи по 10 000 евро от бюджета на ЕС за всеки подслонен възрастен мигрант.

С предложенията си ЕК опитва да се отърси от остарелите си правила за миграция и даване на убежище. Комисията иска и да сложи край на дългогодишните спорове за хората, спасяващи се в Европа от конфликтите и бедността, предимно в Близкия изток и Африка.

Тези спорове се водят между средиземноморските страни, които са основна дестинация на пристигащите, несъгласните източноевропейци, начело с Полша и Унгария, и богатите северни държави, в които мигрантите придпочитат да се установят.

Кризата избухна през 2015 г. с пристигането на над милион мигранти. Според еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон обаче тази криза вече е отминала. Сега в ЕС законно всяка година пристигат по 1,5 милиона души, които идват да работят. А само 140 000 са нелегални.

„Имаме нужда от тези хора. Да управляваме миграцията не означава да намерим перфектното решение, а решение, приемливо за всички“, заяви тя при представянето на пакета.

Сред предложенията е и отмяна на изискването за молбите за убежище да отговаря първата страна от ЕС, в която пристигат мигрантите. Това прекалено много натоварва средиземноморските държави. Предвижда се в бъдеще пристигащите да бъдат разпределени в държави въз основа на роднински връзки, образование или трудов стаж, както и на виза, издадена от страна членка.

Подходът на Брюксел

Подходът на Еврокомисията се състои от два стълба.

• 1. По-ефикасни и по-бързи процедури. ЕК предлага да се въведе интегрирана процедура на границата. Тя ще включва за първи път скрининг преди влизането, обхващащ идентифицирането на всички хора, които преминават външните граници на ЕС без разрешение или които са слезли на територията на Съюза след операция по търсене и спасяване.

В рамките на тази процедура на границата ще се вземат бързо решения за предоставяне на убежище или за връщане. Така ще бъде осигурена сигурност за хората, чиито случаи могат да бъдат разгледани експедитивно.

• 2. Справедливо споделяне на отговорността и солидарност. Страните членки ще трябва да действат отговорно и солидарно помежду си. По време на сътресения всяка страна без изключение, трябва да дава своя солидарен принос, за да се подкрепи стабилизирането на цялостната система, да бъдат подпомогнати държавите членки, подложени на натиск, и да се гарантира, че Съюзът изпълнява хуманитарните си задължения.

По отношение на различното положение, в което се намират държавите членки, и на променящия се миграционен натиск, Комисията предлага система за гъвкав принос от страна на държавите членки. Той може да варира от преместването на търсещи убежище лица от първата страна на влизане до поемането на отговорност за връщането на лица, които нямат право да останат, или различни форми на оперативна подкрепа.

Въпреки че новата система се основава на сътрудничеството и на гъвкавите форми на подкрепа, започващи на доброволен принцип, в моменти на натиск в отделни държави членки ще се изисква по-строго дефиниран принос въз основа на предвидената „предпазна мрежа“.

Задължителната солидарност

Илва Йохансон обърна специално внимание на предложението за връщане на мигрантите, които не получат убежище.

Страните, които не желаят да приемат мигранти на своя територия, ще трябва да помагат финансово за тяхното завръщане.

Пактът ще отвори още редица законни начини за бежанци и мигранти. Той предвижда и по-тясно сътрудничество със страни, приютили хора, преди те да достигнат до Европа.

Предвижда се също страни членки на ЕС, които имат външни граници, да бъдат строго наблюдавани. Целта е да се гарантира, че те не нарушават законите. А причина за мярката са многото на брой съобщения за прогонвания на мигранти от страна на Унгария, Хърватия, Гърция или Малта.

Спасените в морето ще бъдат разселвани в ЕС, вместо да бъдат връщани. Еврокомисията препоръча страните членки да не криминализират благотворителните организации, участващи в такава спасителна дейност - явен намек към Унгария.

В случаи на незаконна миграция всички страни от ЕС ще трябва да помагат в рамките на „задължителната солидарност“. Това ще става чрез разселване или връщане на мигранти или чрез предлагане на материална помощ на територията на страната на пристигане.

Ако една страна не успее да го направи поради някакъв вид натиск, тя може да поиска активиране на кризисен механизъм, според който другите от ЕС ще бъдат задължени да приемат хора или да ги връщат.

Цялата система, изглежда, ще доведе до това всяка страна членка на ЕС да се види принудена да приюти определен брой мигранти, коментираха дипломати.

„Не предвиждаме при никакви обстоятелства въвеждането на задължителни квоти за разселване на мигранти“, изтъкна Илва Йохансон.

Тя допълни, че днес най-голям миграционен натиск и нужда от помощ изпитват Кипър и Малта. В тези две островни държави има много хора, за които е издадено решение за връщане.

„Въпросът не е в това дали страните членки трябва да бъдат солидарни с останалите и да дават своя принос, а как да оказват тази подкрепа. „Мория“ ни напомня отчетливо, че трябва да намерим устойчиво решение за миграцията. И всички ние трябва да увеличим усилията си“, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление, разпространено малко преди представянето на Пакта.

„Мория“ се нарича бежанският лагер на гръцкия остров Лесбос, който бе изпепелен от пожар.

„Това е символ, но не на Европа, а на това, което не е Европа“, каза Маргаритис Схинас – зам.-председател на ЕК, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот.

ЕК обяви, че ще създаде специална работна група, която да работи за подобряването на ситуацията на Лесбос след пожара. Освен това Брюксел стартира заедно с гръцките власти пилотен проект за управление на нов център за приемане на бежанци.

Еврокомисията иска пактът да бъде задействан през 2023 г., което обаче ще стане доста трудно. Сега тя заедно със Съвета на ЕС трябва да проучат и да одобрят целия пакет от законодателни мерки.

Ключови думи
 

Всяка страна от ЕС трябва да приютява определен брой бежанци.

И не само това - тя трябва да оказва помощ в рамките на „задължителна солидарност“.

Това е само един от елементите от предложения днес от Еврокомисията Пакт за миграцията и предоставянето на убежище.

Всяка държава ще получи по 10 000 евро от бюджета на ЕС за всеки подслонен възрастен мигрант.

С предложенията си ЕК опитва да се отърси от остарелите си правила за миграция и даване на убежище. Комисията иска и да сложи край на дългогодишните спорове за хората, спасяващи се в Европа от конфликтите и бедността, предимно в Близкия изток и Африка.

Тези спорове се водят между средиземноморските страни, които са основна дестинация на пристигащите, несъгласните източноевропейци, начело с Полша и Унгария, и богатите северни държави, в които мигрантите придпочитат да се установят.

Кризата избухна през 2015 г. с пристигането на над милион мигранти. Според еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон обаче тази криза вече е отминала. Сега в ЕС законно всяка година пристигат по 1,5 милиона души, които идват да работят. А само 140 000 са нелегални.

„Имаме нужда от тези хора. Да управляваме миграцията не означава да намерим перфектното решение, а решение, приемливо за всички“, заяви тя при представянето на пакета.

Сред предложенията е и отмяна на изискването за молбите за убежище да отговаря първата страна от ЕС, в която пристигат мигрантите. Това прекалено много натоварва средиземноморските държави. Предвижда се в бъдеще пристигащите да бъдат разпределени в държави въз основа на роднински връзки, образование или трудов стаж, както и на виза, издадена от страна членка.

Подходът на Брюксел

Подходът на Еврокомисията се състои от два стълба.

• 1. По-ефикасни и по-бързи процедури. ЕК предлага да се въведе интегрирана процедура на границата. Тя ще включва за първи път скрининг преди влизането, обхващащ идентифицирането на всички хора, които преминават външните граници на ЕС без разрешение или които са слезли на територията на Съюза след операция по търсене и спасяване.

В рамките на тази процедура на границата ще се вземат бързо решения за предоставяне на убежище или за връщане. Така ще бъде осигурена сигурност за хората, чиито случаи могат да бъдат разгледани експедитивно.

• 2. Справедливо споделяне на отговорността и солидарност. Страните членки ще трябва да действат отговорно и солидарно помежду си. По време на сътресения всяка страна без изключение, трябва да дава своя солидарен принос, за да се подкрепи стабилизирането на цялостната система, да бъдат подпомогнати държавите членки, подложени на натиск, и да се гарантира, че Съюзът изпълнява хуманитарните си задължения.

По отношение на различното положение, в което се намират държавите членки, и на променящия се миграционен натиск, Комисията предлага система за гъвкав принос от страна на държавите членки. Той може да варира от преместването на търсещи убежище лица от първата страна на влизане до поемането на отговорност за връщането на лица, които нямат право да останат, или различни форми на оперативна подкрепа.

Въпреки че новата система се основава на сътрудничеството и на гъвкавите форми на подкрепа, започващи на доброволен принцип, в моменти на натиск в отделни държави членки ще се изисква по-строго дефиниран принос въз основа на предвидената „предпазна мрежа“.

Задължителната солидарност

Илва Йохансон обърна специално внимание на предложението за връщане на мигрантите, които не получат убежище.

Страните, които не желаят да приемат мигранти на своя територия, ще трябва да помагат финансово за тяхното завръщане.

Пактът ще отвори още редица законни начини за бежанци и мигранти. Той предвижда и по-тясно сътрудничество със страни, приютили хора, преди те да достигнат до Европа.

Предвижда се също страни членки на ЕС, които имат външни граници, да бъдат строго наблюдавани. Целта е да се гарантира, че те не нарушават законите. А причина за мярката са многото на брой съобщения за прогонвания на мигранти от страна на Унгария, Хърватия, Гърция или Малта.

Спасените в морето ще бъдат разселвани в ЕС, вместо да бъдат връщани. Еврокомисията препоръча страните членки да не криминализират благотворителните организации, участващи в такава спасителна дейност - явен намек към Унгария.

В случаи на незаконна миграция всички страни от ЕС ще трябва да помагат в рамките на „задължителната солидарност“. Това ще става чрез разселване или връщане на мигранти или чрез предлагане на материална помощ на територията на страната на пристигане.

Ако една страна не успее да го направи поради някакъв вид натиск, тя може да поиска активиране на кризисен механизъм, според който другите от ЕС ще бъдат задължени да приемат хора или да ги връщат.

Цялата система, изглежда, ще доведе до това всяка страна членка на ЕС да се види принудена да приюти определен брой мигранти, коментираха дипломати.

„Не предвиждаме при никакви обстоятелства въвеждането на задължителни квоти за разселване на мигранти“, изтъкна Илва Йохансон.

Тя допълни, че днес най-голям миграционен натиск и нужда от помощ изпитват Кипър и Малта. В тези две островни държави има много хора, за които е издадено решение за връщане.

„Въпросът не е в това дали страните членки трябва да бъдат солидарни с останалите и да дават своя принос, а как да оказват тази подкрепа. „Мория“ ни напомня отчетливо, че трябва да намерим устойчиво решение за миграцията. И всички ние трябва да увеличим усилията си“, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление, разпространено малко преди представянето на Пакта.

„Мория“ се нарича бежанският лагер на гръцкия остров Лесбос, който бе изпепелен от пожар.

„Това е символ, но не на Европа, а на това, което не е Европа“, каза Маргаритис Схинас – зам.-председател на ЕК, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот.

ЕК обяви, че ще създаде специална работна група, която да работи за подобряването на ситуацията на Лесбос след пожара. Освен това Брюксел стартира заедно с гръцките власти пилотен проект за управление на нов център за приемане на бежанци.

Еврокомисията иска пактът да бъде задействан през 2023 г., което обаче ще стане доста трудно. Сега тя заедно със Съвета на ЕС трябва да проучат и да одобрят целия пакет от законодателни мерки.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?