Article_top

Излишъкът в бюджета на републиката започна да се топи с доста ускорени темпове и в края на септември той е оценен на 890 млн. лв. при 1,5 млрд. лв. само преди месец. Това показват предварителните данни на Министерството на финансите, публикувани днес. 

Превишението на приходите над разходите традиционно намалява през третото и четвъртото тримесечие на годината, когато правителството започва да харчи пари, които не са записани в разпределението на бюджета. Рязкото понижаване на излишъка само за месец обаче през тази година се дължи на извънредните разходи за икономическите и социалните мерки на правителството. Дълго време те не работеха  адекватно и затова тяхното отражение не можеше да бъде видяно в сметките. 

Сега от МФ казват, че през септември са изплатени повече пари за инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, направени са повече плащания по новия дизайн на мярката 60/40 и други.

Иначе приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма* към септември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 32 398,8 млн. лв. (73,0% от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2020 г. са в размер на 31 508,0 млн. лв., което е 65,8% от актуализирания годишен разчет. За сравнение - разходите по КФП към септември 2019 г. бяха в размер на 31 534,8 млн. лева. При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефектът в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.

*Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).

БВП намалява с почти 9%

Междувременно данните на МФ за второто тримесечие показват, че БВП на страната намалява с 8,7% на годишна база. С най-голям отрицателен принос е износът - със спад от 19.6 на сто, повлиян на-вече от рязкото намаляване на износа на услуги. Същевременно значителен спад е отчетен и при вноса и в резултат нетният износ има почти неутрален ефект върху БВП, пише в обзора. Ограничителните мерки по отношение на COVID-19 през април и май довели до свиване на потреблението на домакинствата с 5.9 на сто. Инвестициите са спаднали с 21.3 на сто, се посочва в документа.

Намалението на брутната добавена стойност е 8 на сто. Най-големи спадове са отчетени в културата, спорта и развлеченията, в търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството, както и в промишлеността, отчитат във финансовото министерство.

 

Излишъкът в бюджета на републиката започна да се топи с доста ускорени темпове и в края на септември той е оценен на 890 млн. лв. при 1,5 млрд. лв. само преди месец. Това показват предварителните данни на Министерството на финансите, публикувани днес. 

Превишението на приходите над разходите традиционно намалява през третото и четвъртото тримесечие на годината, когато правителството започва да харчи пари, които не са записани в разпределението на бюджета. Рязкото понижаване на излишъка само за месец обаче през тази година се дължи на извънредните разходи за икономическите и социалните мерки на правителството. Дълго време те не работеха  адекватно и затова тяхното отражение не можеше да бъде видяно в сметките. 

Сега от МФ казват, че през септември са изплатени повече пари за инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, направени са повече плащания по новия дизайн на мярката 60/40 и други.

Иначе приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма* към септември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 32 398,8 млн. лв. (73,0% от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2020 г. са в размер на 31 508,0 млн. лв., което е 65,8% от актуализирания годишен разчет. За сравнение - разходите по КФП към септември 2019 г. бяха в размер на 31 534,8 млн. лева. При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефектът в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.

*Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).

БВП намалява с почти 9%

Междувременно данните на МФ за второто тримесечие показват, че БВП на страната намалява с 8,7% на годишна база. С най-голям отрицателен принос е износът - със спад от 19.6 на сто, повлиян на-вече от рязкото намаляване на износа на услуги. Същевременно значителен спад е отчетен и при вноса и в резултат нетният износ има почти неутрален ефект върху БВП, пише в обзора. Ограничителните мерки по отношение на COVID-19 през април и май довели до свиване на потреблението на домакинствата с 5.9 на сто. Инвестициите са спаднали с 21.3 на сто, се посочва в документа.

Намалението на брутната добавена стойност е 8 на сто. Най-големи спадове са отчетени в културата, спорта и развлеченията, в търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството, както и в промишлеността, отчитат във финансовото министерство.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?