От днес - 1 октомври, Европейската централна банка поема под своя директен надзор петте избрани за целта български банки. Това са "УниКредит Булгабанк", Банка ДСК, Обединена Българска банка, Юробанк България и Райфайзен банк. Освен това - централната банка във Франкфурт ще отговаря и за издаването на лицензии и одобрения, общите препоръки, инструкции, инспекции и надзора, ако реши, на по-малки институции в страната, които сега остават и под контрола на БНБ. 

Всичко това е част от плана за влизане в тясно сътрудничество на ЕЦБ с БНБ по пътя на България към еврозоната. Припомняме, че на 10 юли тази година София официално стана член т.нар. чакалня на еврозоната или механизма ERM II. Това стана възможно след като държавата интервенира на пазара и закупи част от пакета акции на Първа инвестиционна банка, чието капитализиране бе последното условие пред страната да влизане в чакалнята. Банката обаче, изненадващо за мнозина, не бе една от институциите, които попадат в листата за директен надзор от ЕЦБ. С влизането в ERM II, България автоматично стана и част от Банковия съюз на ЕС. 

Важното за българската банкова система е, че всяко одобрение на лиценз от БНБ ще бъде изпращано в ЕЦБ за негативно становище. Това означава, че централната банка във Франкфурт ще може да спира еднолично издаването на лиценза, ако реши. Ще може и еднолично да отнема такива лицензи и то - по собствена инициатива. 

От днес и двама от подуправителите на БНБ влизат като представители на София в Банковия съюз. Това са Радослав Миленков и Калин Христов. Първият ще ни представлява в Надзорния съвет на ЕЦБ, другият - в Единния механизъм за преструктуриране. 

Припомняме, че преди два гуверньорът на БНБ Димитър Радев прогнозира, че България ще може да приеме общата европейска валута през 2023 г. или 2024 г.