Прокуратурата продължава да открива нарушения по т.нар. дело за подпорната стена при Алепу с цел да ги добави към аргументацията си да протестира строителното строителното разрешително. Този път, както четем на сайта на държавното обвинение, оттам са установили, че въпросното разрешително, за което се претендира, че е нищожно, не е било публикувано на сайта на Община Созопол. С което "на практика, се е възпрепятствала и възможността за обжалване на този административен акт от заинтересовани граждани и юридически лица, което представлява и ограничение на конституционни права".

Както Клуб Z писа, след скандал, Върховната административна прокуратура възложи проверка, а после обяви, че протестира издадено разрешително за строеж за на пословичния вече комплекс "Алепу вилидж", който - както е известно - се строи първо като укрепително съоръжение за свлачището на Шофьорския плаж. Внесеният протест бе срещу разрешение на строеж, издадено на 10 септември 2018 г. от главния архитект на община Созопол. То обаче се явява второ, издадено половин година след първото.

Първото е от 26 февруари 2018 г. и е за укрепване на свлачището. С нотариално заверена декларация от 28 август 2018 г., обаче възложителят декларирал, че това разрешително няма да бъде използвано, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване. Според първоначалния план свлачището е трябвало да бъде укрепено с "пилоти", т.е. като стена.

С изменението обаче то вече става конструкция - основа за терасовидно разположения комплекс "Алепу Вилидж". Интересното тук е, че екоинспекцията е дала зелена све5тлина за първия вариант на конструкцията, а не за втория.

В крайна сметка първо обвинението реши да протестира самия акт на издаване на второ разрешително, защото е за един и същ строеж - което го правело нищожно. Впоследствие откри второ основание - че не е извършена оценка за въздействие върху околната среда, което е задължително, защото строежът се намира в две защитени зони.

"Искането за прекратяване на производството пред Административен съд  - Бургас поради недопустимост на протеста е неоснователно. Протестът е допустим и основателен. Това се казва в становище на прокурори от Окръжна прокуратура-Бургас, изпратено до Административния съд в Бургас във връзка с хода на делото.

"Същевременно, по повод участието си в това производство пред съда и проучване на допълнителни материали, изпратени от Община Созопол било констатирано и че за РС (№ 100/10.09.2018г.), т.е. за второто разрешение за строеж, което обвинението акаткува, е следвало да се публикува съобщение на интернет страницата на общината", допълват от обвинението.

И вадят извода:

"Законът за устройство на територията  задължава главния архитект на Община Созопол да уведоми по този начин гражданите за конкретното разрешение за строеж и произнасянето на РИОСВ - Бургас, както и да се посочи начинът за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

По делото към момента липсват доказателства главният архитект на Община  Созопол да е изпълнил това си задължение. На практика, се е възпрепятствала и възможността за обжалване на този административен акт от заинтересовани граждани и юридически лица, което представлява и ограничение на конституционни права. Така са допуснати и съществени нарушения на административно-производствените правила от страна на главния архитект на Община Созопол при издаване на това разрешително за строеж."

Според наблюдаващите прокурори, участващи в производството пред Административен съд- Бургас, процесното разрешение за строеж е нищожен акт и като такъв не поражда никакви правни последици и не влиза в сила. От Окръжна прокуратура - Бургас в тази връзка са развити и съображения, че искането за обявяване на нищожността на акт може да се предяви без ограничение във времето.

Посочено е и, че завършването на строежа и въвеждането му в експлоатация по установения ред, не валидира разрешението за строеж, когато то страда от особено съществен порок, обуславящ неговата нищожност. Ето защо, да се приеме обратното, означава да се допуснат правните последици на административен акт, въпреки наличието на порок, който изначално не позволява тяхното настъпване, което е и в противоречие с практиката на ВАС.