Article_top

Националният статистически институт (НСИ) започва кампания по набиране на преброители за 18-ата кампания по преброяване на населението на България, което ще се проведе в периода от 15 до 22 февруари на следващата година. 

То се провежда веднъж на 10 години и обхваща населението, живеещо постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са използвани преброители и контрольори, припомнят от НСИ. 

В официалната страница на кампанията е записано, че по време на предстоящото преброяване е предвидено да се наемат около 30 000 служители. В същото време от института обясняват, че през 2011 г. са били наети близо 45 000 преброители и контрольори в цялата страна и то въпреки че вече има вариант и за онлайн преброяване. Сега обаче се очаквало повече хора да се включат през компютрите си и затова ще се наемат по-малко хора. При всички положения НСИ ще се превърне в един от най-големите временни работодатели в страната. 

Преброителите ще трябва да посетят всички сгради и жилища в страната, да преброят непреброените онлайн лица, а където те са преброени, да вземат електронен код, който се получава от информационната система.

Подробностите - на всеки ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 80 – 100 жилища. Не е обаче ясно как това отговаря на мерките за безопасност по време на пандемия и е твърде вероятно  да има промени, ако ситуацията със заразата се влоши до февруари на следващата година. 

"Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място. Например в големите градове, ако в един вход на блок има 100 апартамента и около 300 живеещи в тях, вероятно това ще бъде един участък. Или ако в едно малко село има 10 души и 50 къщи, един преброител ще трябва да преброи и съседно село също с малко хора и сгради.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 1 до 15 февруари 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя", поясняват от НСИ. 

Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа.

Какви са обаче изискванията?

Задължително е бъдещите преброители да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани. А срокът за кандидатстване е 30 октомври - тоест до края на другата седмица.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, ще има нужда от преброители и контрольори, които владеят/умеят да комуникират на съответния език и познават обичаите.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

Кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка. Тези документи се подават в общинските преброителни комисии, след което се разглеждат, а одобрените ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След успешно завършено обучение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

"Да участвате в екипа на преброяването е кауза, в която можете да се включите, за да научите и каква е днешната България в числа. Данните се използват, за да можем заедно да променим нашата страна и да я направим по-добро място за живеене. Числата ще станат основа на бъдещите политики, основани на информацията от преброяването. През следващото десетилетие данните ще предоставят възможност на правителството, областните и общинските ръководства да вземат обективни решения и да предлагат мерки. Следващото преброяване е след 10 години, не пропускайте шанса си да се включите сега!", рекламират работата от НСИ. 

Повече информация и образци на заявленията може да намерите тук.

 

 

Националният статистически институт (НСИ) започва кампания по набиране на преброители за 18-ата кампания по преброяване на населението на България, което ще се проведе в периода от 15 до 22 февруари на следващата година. 

То се провежда веднъж на 10 години и обхваща населението, живеещо постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са използвани преброители и контрольори, припомнят от НСИ. 

В официалната страница на кампанията е записано, че по време на предстоящото преброяване е предвидено да се наемат около 30 000 служители. В същото време от института обясняват, че през 2011 г. са били наети близо 45 000 преброители и контрольори в цялата страна и то въпреки че вече има вариант и за онлайн преброяване. Сега обаче се очаквало повече хора да се включат през компютрите си и затова ще се наемат по-малко хора. При всички положения НСИ ще се превърне в един от най-големите временни работодатели в страната. 

Преброителите ще трябва да посетят всички сгради и жилища в страната, да преброят непреброените онлайн лица, а където те са преброени, да вземат електронен код, който се получава от информационната система.

Подробностите - на всеки ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 80 – 100 жилища. Не е обаче ясно как това отговаря на мерките за безопасност по време на пандемия и е твърде вероятно  да има промени, ако ситуацията със заразата се влоши до февруари на следващата година. 

"Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място. Например в големите градове, ако в един вход на блок има 100 апартамента и около 300 живеещи в тях, вероятно това ще бъде един участък. Или ако в едно малко село има 10 души и 50 къщи, един преброител ще трябва да преброи и съседно село също с малко хора и сгради.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 1 до 15 февруари 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя", поясняват от НСИ. 

Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа.

Какви са обаче изискванията?

Задължително е бъдещите преброители да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани. А срокът за кандидатстване е 30 октомври - тоест до края на другата седмица.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, ще има нужда от преброители и контрольори, които владеят/умеят да комуникират на съответния език и познават обичаите.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

Кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка. Тези документи се подават в общинските преброителни комисии, след което се разглеждат, а одобрените ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След успешно завършено обучение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

"Да участвате в екипа на преброяването е кауза, в която можете да се включите, за да научите и каква е днешната България в числа. Данните се използват, за да можем заедно да променим нашата страна и да я направим по-добро място за живеене. Числата ще станат основа на бъдещите политики, основани на информацията от преброяването. През следващото десетилетие данните ще предоставят възможност на правителството, областните и общинските ръководства да вземат обективни решения и да предлагат мерки. Следващото преброяване е след 10 години, не пропускайте шанса си да се включите сега!", рекламират работата от НСИ. 

Повече информация и образци на заявленията може да намерите тук.

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията