Article_top

Буквално няколко дни след като депутатите отвориха и затвориха Закона за данък добавена стойност, след като внесоха своите поправки за следващата година и след като ги изгласуваха, сега на дневен ред е отново същия закон. 

Оказва се, че група народни представители от ГЕРБ, начело с председателката на бюджетна комисия Менда Стоянова, са се присетили, че трябва да се направят още две важни промени. Едната засяга режима на облагане с ДДС на бъдещите ваксини срещу COVID-19, другата - Брекзит и отношенията със Северна Ирландия. 

Така - на първо място е записано, че в синхрон с европейското предложение, трябва да се "даде възможност на страните членки временно да освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) доставката на ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 (комплекти за тестване), както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия".

Тоест - освободени от ДДС временно ще бъдат не само доставките на ваксините, но и тестовете. Важно уточнение - режимът ще важи единствено за такива изделия, на които е поставена маркировка "СЕ". Тоест такава, през която произвоителят доказва, че изделието е в съответствие с приложимите изисквания, определени в законодателството на Съюза.

Според вносителите, това предложение ще намали разходите за ваксини и тестове. 

Втората част от идеите на управляващите е на практика транспониране на друг европейски протокол. Той засяга Брекзит и данъчните отношения на страните членки с Република Северна Ирландия. 

Припомняме, че по смисъла на споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, преходният период трябва да завърши в края на тази тази година. От този момент натам всички компании, базирани в Обединеното кралство вече няма да имат право да ползват облекчения режим по облагане с ДДС на блока. 

В същото време за Северна Ирландия се прави изключение, с което тя ще може да се равнява по този показател на всички държави в съюза за следващите четири години.

По същество предложението казва, че компаниите, базирани на територията на Северна Ирландия и регистрирани по нейния закон, ще ползват лекия режим на ДДС като в ЕС, докато всички компании, които оперират там, но са базирани в други части на Обединеното кралство - не. 

Изменението ще се прилага не само за данъчно задължените лица, но и за някои данъчно незадължени. 

За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс, за да се направи разграничение между данъчно задължението и данъчно незадължениете юридически лица, за чиито сделки със стоки, намиращи се в Северна Ирландия, се прилагат разпоредбите на правото на ЕС в областта на ДДС, както и за тези, които извършват други сделки в Обединеното кралство. 

Ключови думи
 

Буквално няколко дни след като депутатите отвориха и затвориха Закона за данък добавена стойност, след като внесоха своите поправки за следващата година и след като ги изгласуваха, сега на дневен ред е отново същия закон. 

Оказва се, че група народни представители от ГЕРБ, начело с председателката на бюджетна комисия Менда Стоянова, са се присетили, че трябва да се направят още две важни промени. Едната засяга режима на облагане с ДДС на бъдещите ваксини срещу COVID-19, другата - Брекзит и отношенията със Северна Ирландия. 

Така - на първо място е записано, че в синхрон с европейското предложение, трябва да се "даде възможност на страните членки временно да освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) доставката на ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 (комплекти за тестване), както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия".

Тоест - освободени от ДДС временно ще бъдат не само доставките на ваксините, но и тестовете. Важно уточнение - режимът ще важи единствено за такива изделия, на които е поставена маркировка "СЕ". Тоест такава, през която произвоителят доказва, че изделието е в съответствие с приложимите изисквания, определени в законодателството на Съюза.

Според вносителите, това предложение ще намали разходите за ваксини и тестове. 

Втората част от идеите на управляващите е на практика транспониране на друг европейски протокол. Той засяга Брекзит и данъчните отношения на страните членки с Република Северна Ирландия. 

Припомняме, че по смисъла на споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, преходният период трябва да завърши в края на тази тази година. От този момент натам всички компании, базирани в Обединеното кралство вече няма да имат право да ползват облекчения режим по облагане с ДДС на блока. 

В същото време за Северна Ирландия се прави изключение, с което тя ще може да се равнява по този показател на всички държави в съюза за следващите четири години.

По същество предложението казва, че компаниите, базирани на територията на Северна Ирландия и регистрирани по нейния закон, ще ползват лекия режим на ДДС като в ЕС, докато всички компании, които оперират там, но са базирани в други части на Обединеното кралство - не. 

Изменението ще се прилага не само за данъчно задължените лица, но и за някои данъчно незадължени. 

За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс, за да се направи разграничение между данъчно задължението и данъчно незадължениете юридически лица, за чиито сделки със стоки, намиращи се в Северна Ирландия, се прилагат разпоредбите на правото на ЕС в областта на ДДС, както и за тези, които извършват други сделки в Обединеното кралство. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията