Промените на ВМРО в Закона за закрила на детето ще върнат българското законодателство и практика за закрила на детето 20 години назад. Внесените предложения са в категорично противоречие с Конвенцията на ООН за правата на детето и разбирането за децата като субекти, личности и граждани, а не като нечия собственост.

Това се казва в позиция на Национална мрежа за децата (НМД) – най-голямото обединение на граждански организации, които работят в полза на децата. Тя е изпратена до международни и българските институции с призив да подкрепят правата на децата в България. А писмото е подписано от 70 граждански организации. 

В позицията се прави анализ на предложенията на ВМРО. Според НМД законопроектът ограничава възможностите на институциите да прилагат базови стандарти за закрила правата на децата. Нарушава се сериозно балансът и се залага противопоставяне на права на родители, настойници, попечители и правата на децата, което е в противоречие с всички международни документи за закрила на децата.

Немотивирано се променя дефиницията за "дете в риск", като базови критерии се подменят със субективни преценки, смятат от организацията. 

"Принципът за спазване на "най-добрия интерес на детето" е заменен със спазване на "традициите, добрите нрави и общоприетия морал в държавата", което противоречи не само на Конвенцията за правата на детето, но и на правото на ЕС.

Подаването на сигнал за опасност за детето се обвързва с предварително подписана и нотариално заверена декларация за истинност, което е бариера за сигнализиране и на практика би провалило всеки опит на близки до семейството или детето лица, вкл. учители, съседи, приятели, да сигнализират институциите за закрила", коментират от НМД.

От НМД коментира, че се предвижда и това: правата за отглеждане на дете да могат да се дават на трети лица чрез нотариално заверена декларация, сякаш децата са недвижима собственост, която може да се преотстъпва за ползване.

Според мрежата от граждански организации инициативата на ВМРО е част от поредица от действия, застрашаващи правата на децата в България. 

"Националистически политически партии и популистки организации, често с политически цели, превърнаха българското общество в обект на дезинформация и пропаганда, използвайки темата за закрилата на децата и свързаното с нея законодателство. В резултат българските детски правозащитни организации станаха обект на  нападки, а отделни активисти са системно оклеветявани в публичното пространство", твърдят от НМД.

От НМД иронично отбелязват, че „безспорен успех“ на атаките срещу правата на децата е решението на министър-председателя Борисов да прекрати процедурата по обсъждането на проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. и дори многократно да изтъква в общественото пространство като положителен факт, че „Стратегия за детето няма“. 

Този акт пряко нарушава вътрешното законодателство на България (чл. 1, ал.3 от Закона за закрила на детето), което изрично предвижда приемането на тази стратегия от Народното събрание. Заедно с това, българският премиер легитимира твърденията на дезинформацията, възоснова на които беше прекратена процедурата по приемането на Стратегия.


"Кампанията срещу правата на децата и постоянно отлаганите реформи доведоха системата за закрила на детето в България до сериозна криза и на практика до спиране на прилагането на законоустановените мерки за закрила на децата в риск.

Днес не само България, но и целият свят е поставен под сериозно изпитание по отношение правата на човека, правата на детето и демократичните устои. С настоящото писмо бихме искали да алармираме за негативните промени в България, дори и след приемането на Резолюцията на Европейския парламент относно принципите на правовата държава и основните права в България", посочват още от НМД.

Оттам призовават международните и българските институции да се  противопоставят решително и отговорно на опитите за прокарване на политики за ограничаването на човешките права и специално на детските права.

И добавят:

"Нещо повече, ключова мярка е адресирането на конспиративните теории, пропагандата и фалшивите новини по отношение на детските права."