Потвърдено - главният архитект на община Шабла Татяна Нейкова е в конфликт на интереси спрямо сина си, на когото е издала разрешително за строеж в с. Тюленово - на морския бряг.

С такова решение е излязъл Административен съд - Добрич, като с него на практика той потвърждава (частично) решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) от юни тази година. Тогава антикорупционната комисия откри конфликт на интереси и наложи на Нейкова глоба от 10 000 лева. Тя обаче обжалва. Решението на административния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВАС.

Сагата със строежа на скалите в Тюленово започна със сигнал от Асоциацията на парковете в България през февруари, когато вече се бе появило скелето на бъдещата вила. Още тогава оттам посочиха, че строителното разрешително е презаверено от Нейкова на сина й Иван Нейков, който от няколко години е собственик на имота. От асоциацията основно поставиха под съмнение законосъобразността на строежа по отношение на "Натура 2000" (за това - по-долу). "Що се отнася до липсата или наличието на конфликт на интереси, когато отделът на главния архитект презаверява разрешително за строеж на сина му, си има КПКОНПИ да се произнася", заявиха тогава от организацията.

Материал за строежа направи Нова тв. И така на база двата сигнала КПКОНПИ се самосезира.

Хронологията на конфликта на интереси

В хода на проверката е установено, че през 2013 г. арх. Нейкова е издала разрешение за строеж на двуетажна жилищна сграда в с. Тюленово.

През 2016  г. имотът е продаден на нейния син - Иван Нейков.

На 2.01.2019 г., след съответна молба, още същия ден главният архитект на община Шабла е презаверила издаденото през 2013 г. разрешение за строеж, вече с титуляр нейният син, по отношение на срока на завършване на строителството.

На 26.08.2019 г. Нейкова е допълнила разрешението за строеж, съгласно представен от сина й проект за промяна на инвестиционните намерения, като общо разгърната застроена площ на сградата е увеличена спрямо първоначалните параметри. По проект през 2013 г. разрешителното е за 173 кв.м и подземен етаж от 114 кв.м. Шест години по-късно Иван Нейков вече иска да строи на 313 кв.м разгърната площ. 

На 1.06.2020 г. КПКОНПИ е приела решение за установяване на конфликт на интереси. На Татяна Нейкова са наложени две административни наказания "глоба" в общ размер от 10 000 лв. Тя е обжалва.

Съдебното решение

Според съда безспорно е установено, че е налице конфликт на интереси по отношение на действията на главния архитект по издаване на заповедта за корекции на обема на разрешеното строителство. Съдът приема, че тя е била длъжна, съобразно професионалната си компетентност, да провери дали така представеният инвестиционен проект съответства на подробния устройствен план на общината, съобщават от КПКОНПИ.

Вместо да си направи самоотвод в конкретния случай, Нейкова е извършила контролни действия по отношение на свързано с нея лице – нейният син, което води до съмнения за предимство на свързаното с нея лице по смисъла на ЗПКОНПИ.

"Самото издаване на заповед в полза на сина на главния архитект поражда основателни съмнения, че публичната длъжност се упражнява не в интерес на общината и гражданите, а в личен интерес", посочва съдът. 

Не са приети възраженията на архитектката, че в общината няма друго длъжностно лице, което да извърши исканата услуга. Магистратите посочват, че това не е основание за нарушаване на законовите разпоредби по отношение на конфликта на интереси.

"Нарушението не може да се квалифицира като маловажно, тъй като засяга обществени отношения, свързани с упражняването на контрол върху разрешеното в непосредствена близост до морския бряг строителство, а също допринася и за загубата на доверие у гражданите в дейността на общинската администрация, тъй като е станало публично известно", пишат още в мотивите си административните съдии.

Съдиите не приемат решението на Комисията, че е налице конфликт на интереси по отношение на презаверяването на документите, с които се иска удължаване на срока за строителство. Като се позовават на разпоредби от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, магистратите изтъкват, че Нейкова е извършила административна услуга, която се дължи на гражданите и в случая длъжностното лице няма право на преценка по целесъобразност, а единствено законово задължение да я извърши.

Всичко е законно? Не мислим така

Всичко това обаче само установява наличието на клонфликт на интереси и няма отношение към законосъобразността на самия обект на брега на морето. Стоителството е в регулацията на селото и за проекта има произнасяне от РИОСВ-Варна през 2013 г., че не подлежи на ОВОС и оценка за съвместимост (ОС) с "Натура 2000" от същата година.

Имотът е бил общинска собственост и е продаден през 2011 г. Общината твърди, че всичко е законно, но от Асоциацията на парковете не мислят така. И изброяват:

1. Становището на РИОСВ-Варна, че строежът не подлежи на ОВОС и оценка за съвемстимост по "Натура 2000" е с изтекла давност през 2018 г.

2. За периода от 2013 до 2020 г. са настъпили множество промени, включително е обявена нова защитена зона "Комплекс Калиакра", а на съществуващата зона Калиакра за птиците е променена границата и са допълнени режими.

3. За периода са процедирани и множество нови инвестиционни проекти, както и нов Общ устройствен план на общината.

"Според нас това изисква ново произнасяне от РИОСВ-Варна, отчитащо променената ситуация, както и нова преценка за кумулативното въздействие. Това ново произнасяне не е задължително, че ще обяви, че строежът не може да се реализира, но е задължително, за да се приложат адекватно директивата за ОВОС и директивите за птиците и за хабитатите", посочват от организацията.