Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение за искането за двойно до тройно увеличение на първоначалната цена на таксиметровите превози в България, в което заема пропазарна позиция и се обявява против предлаганата идея. Според регулатора до момента въвеждането на долен праг на цените е постигнало само един ефект - всички компании возят на минималната цена, което е практически отказ от ценова конкуренция, един от водещите пазарни механизми за избор на стока или услуга. 

Припомняме, че таксиметровите шофьори искат увеличение на първоначалната такса, която може да достигне до 2,60 лв. през нощта и допълнително вдигане на минималния праг за километър пробег. Идеята е прегърната и от Министерството на транспорта, което вече даде положително становище по въпроса. 

Основен довод и на министерството, и на синдикатите е, че така биха намалели отказите на такситата от къси курсове, които са нерентабилни за водачите и съставляват между 60 и 70% от всички оплаквания от таксиметровите компании.

Вчера обаче КЗК заяви, че на практика е по-добре да бъде оставен пазарен принцип на избор на цена и че нужда от допълнителна регулация няма. В интерес на истината трябва да се каже, че Комисията вече три пъти е казвала почти същото - през 2007 г., през 2010 г. и през 2015 г., но за първи път по темата говори сегашният състав на регулатора, който е - меко казано - със спорна репутация и който няма навика да се противопоставя на вече взети правителствени решения. 

Според КЗК минималната цена сама по себе си не може да бъде нито гаранция за сигурност, нито гаранция за качество и че те могат да се осигурят единствено чрез спазване на стандарти за автомобили и водачи. 

Анализът на пазара е показал, че след въвеждането на минималната цена почти всички компании (без две) в София са започнали да возят на една първоначална стойност, което е довело до липса на ценова конкуренция.

"Фактът, че повечето таксиметрови компании предоставят услугите си на почти еднакви цени, равни или много близки до минималните, е индикация за липса на ценова конкуренция. Въпреки многото участници на пазара и големия диапазон между минимални и максимални цени, в рамките на който всеки таксиметров превозвач може да определи цените си, всички предлагат таксиметрови услуги на практика на едни и същи цени. При това положение цената, която е един от най-съществените елементи, чрез които участниците на всеки пазар се конкурират помежду си, не играе съществена роля в конкуренцията при таксиметровите услуги", пишат от КЗК. 

В същото време се признава, че таванът на цените, въведен през 2011 година, е свършил своята регулаторна работа, защото оттогава чувствително са намалели случаите на оплаквания за прекомерно високи сметки за един курс. 

Комисията напомня, че допълнително надуване на първоначалната такса "не би било в резултат на естествените пазарни механизми и индивидуални решения на всеки участник на пазара, а в резултат на регулация". В тази връзка се казва, че и сега, ако даден играч реши, че минималната такса не покрива разходите му, то той спокойно може да я вдигне до предвидения максимум.

"Евентуално увеличение на първоначалната такса би трябвало да стане на база на индивидуалното решение на всеки участник на пазара, отчитайки търсенето и предлагането, а не в резултат на регулация да бъде увеличена първоначалната такса за всички участници на пазара", допълват от КЗК. 

Отбелязва се, че идеите на таксиметровите превозвачи може да се обърнат срещу самите тях, като принудят хората да използват повече градски транспорт, който ще стане ценово по-конкурентен, особено за кратки разстояния.