Видеонаблюдение в реално време на преброяването на резултатите от изборите в секционните избирателни комисии - това е една от промените в Изборния кодекс, за които настояват от  "Демократична България". Обединението е изпратило в Народното събрание предложенията си за ремонт на закона. Идеята за онлайн излъчване на обработването на бюлетините чрез централизирана стрийминг платформа бе лансирана и на 9 януари пред президента Румен Радев.

Тогава от ДБ посочиха, че са готови да предоставят платформата си “Ти броиш” за целите на излъчването. Чрез нея ще се извършва паралелно преброяване в деня на вота, а данните от протоколите от секционните комисии ще бъдат публично достъпни.

Проектът за промени в Изборния кодекс предвижда гражданите да могат да следят действията по преброяване на гласовете, съставянето и подписването на протокола, както и опаковането на изборните книжа в реално време. Предвидено е всяка секционна избирателна комисия (СИК) да излъчва процеса така, че да има пряка видимост на бюлетините по време на преброяването и на съставянето на протокола за резултата от вота. 

Видеокадрите да са достъпни свободно и безплатно на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), а право на излъчване да имат и лицата, които имат достъп до изборното помещение по време на броенето – застъпници, наблюдатели, кандидати, представители на медиите и др.

"Целта е преброяването да се излъчва на единна платформа, която да осигурява проследяването на процеса по избирателни секции. Централната избирателна комисия осигурява платформата и техническата възможност на секционните избирателни комисии да предават на живо действията по преброяването на гласовете и съставянето на протоколите им”, е записано в проекта.

Другото предложение на ДБ за изменения в Изборния кодекс е свързано с възможността за събиране на подписки за подкрепа на партии, коалиции и инициативни комитети и по електронен път. От “Демократична България” изтъкват, че на фона на пандемията от коронавирус и изисквания за социална дистанция, присъственото събиране на подписи е предпоставка за повишен здравен риск и би довело до демотивиране на избирателите.

Предвижда се освен съществуващото изискване за саморъчно поставен подпис, да се даде възможност и за участие в електронни подписки чрез електронен подпис. Освен това от  ДБ предлагат гражданите да могат да се включват в подписките, като удостоверят самоличността си  чрез персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите. За целта е необходимо да бъде уреден специален ред за използването на ПИК в изборния процес.

“Съществува обаче сериозен риск от изтичане на ПИК на НАП, тъй като, за разлика от квалифицираните електронни подписи, тайният компонент не е защитен от хардуерно устройство. Поради това предлагаме подписите с ПИК да се събират единствено на интернет страницата на Централната избирателна комисия. По този начин партиите и коалициите няма да имат достъп до ПИК, а фишинг атаки ще са по-малко вероятни и по-малко успешни”, се посочва в мотивите към законопроекта.