До март най-малко 80 на сто от хората на възраст над 80 години и от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани. До лятото страните от ЕС трябва да са ваксинирали най-малко 70% от възрастното население.

Препоръките са част от прието съобщение на Еврокомисията. То съдържа ключови действия за "единен фронт за борбата с COVID-19".

ЕК също така призовава страните членки да продължат да прилагат физическо дистанциране, да ограничават социалните контакти, да се борят с дезинформацията, да координират ограниченията за пътуване, да засилят тестването и да увеличат проследяването на контактите и геномната последователност, за да се справят с риска от нови варианти на вируса.

През последните седмици се наблюдава възходяща тенденция в броя на случаите на коронавирус. Затова е необходимо да се направи повече за подкрепа на здравните системи и за справяне с умората от COVID-19 през идните месеци. Това ще стане, като се започне от ускоряването на ваксинацията във всички области и се помогне на партньорите на ЕС на Западните Балкани, южното и източното съседство и в Африка.

Ключовите действия са за страните от ЕС, Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA). Те трябва да спомогнат за намаляване на рисковете и овладяване на вируса.

Ускоряване на въвеждането на ваксинацията в ЕС

• До март 2021 г. най-малко 80% от хората на възраст над 80 години и от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани;

• До лятото на 2021 г. държавите членки следва да са ваксинирали 70%от цялото възрастно население;

• ЕК, страните членки и EMA ще работят с дружествата, за да използват максимално потенциала на Съюза за увеличаване капацитета за производство на ваксини;

• Комисията работи с държавите членки по сертификатите за ваксинация в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните, което може да подпомогне приемствеността в грижите. До края на януари 2021 г. трябва да бъде договорен общ подход, за да се даде възможност бързо да се въведат в употреба сертификатите в здравните системи в целия ЕС и извън него.

Тестване и геномно секвениране

(Геномно секвениране е процесът, при който едновременно се определя пълната ДНК последователност на човешкия геном - б.р.)

• Страните членки следва да актуализират своите стратегии за тестване, за да отчетат новите варианти и да разширят използването на бързи антигенни тестове.

• Те трябва спешно да увеличат геномното секвениране до най-малко 5% и за предпочитане 10% от положителните резултати от изследванията. Понастоящем много държави от ЕС тестват под 1 процент от пробите. Това не е достатъчно за установяването на прогресията на вариантите или за откриването на варианти.

• Запазване на единния пазар и свободното движение и засилване на мерките за смекчаване на последиците.

• Следва да се прилагат мерки за допълнително намаляване на риска от предаване, свързан със средствата за пътуване - например мерки за хигиена и дистанциране в превозните средства и гари.

• Всички неналожителни пътувания следва да бъдат силно ограничени, докато епидемиологичната обстановка не се подобри значително.

• Трябва да се запази пропорционалният принцип на ограничения за пътуване, включително при тестване на пътуващите от райони с по-голяма честота на вариантите, пораждащи безпокойство.

Водещата роля на Европа и международната солидарност

• За да се гарантира ранен достъп до ваксини, ЕК трябва да създаде механизъм „Екип Европа“. Чрез него ще се структурира предоставянето на ваксини, споделени от държавите членки с други държави партньори. Това следва да даде възможност за споделяне с партньорите на достъпа до част от 2,3 милиарда дози, осигурени чрез стратегията на ЕС за ваксините. Ще се обърне специално внимание на Западните Балкани, източното и южното съседство и Африка;

• ЕК и държавите членки следва да продължат да подкрепят инициативата COVAX, включително чрез ранен достъп до ваксини. „Екип Европа“ вече мобилизира 853 милиона евро в подкрепа на COVAX, което превръща ЕС в един от най-големите донори на инициативата.

„Нашата цел е до лятото 70% от възрастното население да бъде ваксинирано. Това би могло да бъде повратна точка в борбата ни срещу този вирус. Ние обаче ще сложим край на тази пандемия само когато всички по света имат достъп до ваксини“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Днешните предложения имат за цел да защитят живота и поминъка на по-късен етап и да облекчат тежестта върху вече натоварените здравни системи и работници. Това изтъкна Маргаритис Схинас - зам.-председателят на Комисията, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот. Така според него ЕС ще излезе от кризата.