Германската сметна палата се обяви против възстановителния план на Европейския съюз, тъй като той носи твърде много рискове за федералния бюджет. „Фактически става дума за превръщане на съюза в общност на длъжници“, обяви президентът на сметната палата Кай Шелер.

В този план не е ясно кой и кога какви суми ще плаща по горницата, нито кой и с какви суми ще погаси дълговете. В една криза големите разходи са оправдани, но не и за твърде дълъг период от време.

„Общото вземане на кредит не бива да бъде с постоянна величина“, допълва Шелер.

Членките на ЕС решиха да дадат 750 милиарда евро за икономическо възстановявавне. Една част от парите ще бъдат взети на кредит. Според изчисленията на германската Сметна палата, Берлин ще трябва да плати с 65 милиарда повече във фонда, отколкото ще получи.

Шелер смята и че има опасност с фонда да се заобиколят фискалните правила на общността.