Нов дълг от 300 милиона лева бе поет от държавата под формата на държавни ценни книжа, съобщиха от БНБ и Министерството на финансите. Постигната доходност е отрицателна – минус 0,10 %.

С новите задължения от началото на годината държавата е поела общо 800 милиона лева от вътрешния пазар под формата на държавни ценни книжа. При предишното отваряне на емисията от 5-годишни облигации, бе постигната доходност от минус 0,17 на сто, докато днес резултатът е минус 0,10 на сто.

Според закона за държавния бюджет за 2021 г. МФ има правото да получи като дълг до 4,5 млрд. лв. Тоест свободни за теглене ще останат 3,7 млрд. лв., които може да бъдат търсени, ако се наложи, и от международните пазари.

Миналата седмица финансовото министерство направи неуспешен опит да набере сумата от 300 милиона лева като предложи облигации с матуритет от 5 години при нулева лихва.

Днешната сделка е четвърта акция за набиране на нов дълг от началото на година. Първите два пъти бяха успешни и при тях държавата успя да набере финансиране от 500 млн. лв.

По-рано експертите на финансовото министерство се отказаха от предложенията по обявен търг за 200 млн. лв. заради не особено високия интерес на инвеститорите и заради предложената висока доходност.