Министерството на финансите е отказало всички поръчки по проведения вчера аукцион за пласирането на държавни ценни книжа на вътрешния пазар. Това означава, че опитът за набирането на нов, трети дълг от началото на годината е провален. Той трябваше да е за 200 млн. лв. 

Инвеститорите са подали поръчки с обща номинална стойност от малко над 353 млн. лв., а постигнатият коефициент на покритие е 1,77. Практически това значи, че интересът към емисията е бил по-нисък от предния през февруари. 

"Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена.

Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране", пишат днес в съобщение до медиите от Министерството на финансите. 

Данните показват, че освен по-нисък интерес, инвеститорите са предложили и по-висока доходност, която явно не устройва експертите на министерството. 

Все пак отказът от емисията е странен, защото условията не са чак толкова лоши и следват тренда от последните седмици за увеличаване на доходността по държавните емисии в света. 

Припомняме, че от началото на годината бяха изтеглени половин милиард лева от вътрешния пазар, а според закона за държавния бюджет правителството може да изтегли общо 4,5 млрд. лв. Тоест остават още 4 млрд. лв. 

Миналата година бе една от тежките във фискално отношение, поне за дълга, като правителството изтегли 1,2 млрд. лв. от вътрешните пазари и 5 млрд. лв. от международните. 

Общата стойност на родния дълг нарасна до 23% през 2020 г., но все още е далече от максималните допустими стойности, според критериите от Маастрихт, когато се смята, че дългът става проблемен.