Едно обявление на сайта на община Бяла хвърли в смут всички, които се вълнуват от темата със застрояването на българското Черноморие, или по-точно с последните незастроени кътчета от него. В случая - апетитните имоти около Карадере, които периодично се превръщат (на идея) в "луксозни къмпинги".

Бяла е в процес по работата по изработката на Общ устройствен план, който план би следвало да регулира развитието на общината, къде какво може да се строи и при какви параметри. Така днес на уебстраницата на местната власт се появи съобщение, озаглавено "Покана за участие в обществено обсъждане на ЕСКИЗ на ОУП на Община Бяла". Като ЕСКИЗ е "ескизен проект за териториално устройствено развитие". 

Към поканата са приложени и три файла - правила и нормативи за устройство и застрояване на поземлените имоти и отделните видове територии, групирани в устройствени зони, в който на практика са описани само видовете зони, тяхното буквено означение на картите, функциите и ограниченията. С други думи - дали зоната е за курорт, например и ако да - какви са параметрите при застрояването.

Публикувани са обаче и две карти - ОУП на цялата община и една конкретно за крайбрежието. Като там вече се забелязват наченки на някакво застрояване с курортни обекти в района на обявения със закон за екоплаж Карадере. Но какви... не става ясно. Защото от общината не са качили никакъв обяснителен текст, никакви направени екооценки (макар и предварителни). Няма параметри, няма площи, изобщо - няма информация.

Самите карти пък са далеч от четивни. Освен ако не увеличиш максимално размера, скролвайки между описа с обектите и легендата, за да установиш евентуално за какво е предвидена конкретната зона и какво ще се строи в нея.

По същество това не е обществено обсъждане на ОУП, а на въпросният ЕСКИЗ и на практика общината не е в някакво нарушение, като не е спазила задължителните атрибути при обсъждане на план. Според Закона за устройство на територията въпросното обсъждане е част от консултациите по екологичната оценка и оценката за съвместимост по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие. Такива доклади обаче още няма. Те пък са неделима част от случая с Карадере, попадащ в Натура 2000 и защитени зони.

Клуб Z се опита да се свърже с кмета на общината инж. Пеньо Ненов, за да обясни целта на обсъждането, но се оказа, че бил в среща. Обещанието е да върне обаждането, което към момента на публикуването на този текст не се е случило.

Иначе, какво се забелязва на картата за "Дерето", с цялата условност на това, че както стана ясно, пояснителни текстове няма. 

"Курорти, курортни комплекси и ваканционни селища с намалени показатели. Застрояват се с обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; сгради за общественообслужващи дейности; спортни и рекреационни обекти и  съоръжения; обекти на транспорта и движението; обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване". Височината на сградите може да е до 7,50 метра, кинт - 0,8, озеленяване - 60 на сто.

В посока Шкорпиловци пък откриваме и зона за "други рекреационни дейности – голф игрище, аквапарк и т.н" с озеленяване от поне 20%.

Според така представените карти не се вижда строителство в зона А от брега. Предвидено е дори озеленяване. На практика излиза, че вмешателството ще е малко.

През 2015 г. Върховният административен съд постанови отказ да разгледа жалбата на инвеститор, който смята да изгради "луксозен къмпинг" в местността, срещу решение на екоинспекцията в Бургас. Тогава ВАС даде своеобразна заявка: на Карадере не може да се строи без оценка за съвместимост с околната среда. Предмет на делото бе именно ОВОС-а за проекта на "Макси I".

Земеделските земи около Карадере обаче отдавна са частни. Част от горите пък са били назад във времето обект на прословутите сделки тип "кон за кокошка", от които сега държавата на практика отказва да си прибере най-малкото справедливо обезщетение. 

Реално няма законови пречки частниците да реализират инвестиционни намерения в района на екоплажа. Освен ако законодателят не се намеси. 

Общественото обсъждане ще се проведе на 26 март, петък, от 14 ч. и ще е в zoom.