Правителството отпусна допълнително 1,08 лв. на КПКОНПИ и увеличи с около 25 млн. лв.  разходите, които могат да бъдта поети от ДАНС. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за 2021 г., в размер на 1,08 млн. лв., за финансиране на кадровото осигуряване на администрацията на Комисията. Неин шеф е бившият главен прокурор Сотир Цацаров.

С тези средства ще се финализират действията по пълноценно кадрово осигуряване на администрацията на Комисията и създаване на териториални звена на дирекция "Противодействие на корупцията" по седалищата на апелативните райони, както и кадровото им осигуряване. Тези приоритети са заложени в Решение на Министерския съвет № 806/2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките, съдържащи се в
Доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Допълнителните разходи се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

Министерският съвет на Република България прие и Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Извършена е промяна на утвърдения с чл. 26, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., със сума в размер 39 800 000 лв.

Досега тази сума бе 14 762 000 лв.