Препоръка изпитите за учениците, завършващи тази годита 4-ти и 10-ти клас да бъдат отменени, а матурите за седмокласници и абитуриенти да бъдат върху съкратен материал изпрати националният омбудсман Диана Ковачева до образователния министър Красимир Вълчев.

На 10 декември 2020 г.  в онлайн форум по проблемите на дистанционното обучение, организиран от Ковачева, министър Вълчев заяви, че министерството мисли в посока да съкрати част от материала в изпитите за 7-и и 12-и клас. До момента обаче няма никаква яснота, което допълнително внася напрежение сред децата и родителите им, се казва в съобщението на омбудсмана.

Поводът за поредната препоръка са множеството жалби, подписки и петиции, в които родители и ученици изразяват тревогата си заради недостатъчно пълноценното усвояване на учебния материал по време на дистанционното обучение, съпътствано и с намалени часове. Те посочват, че от 95 дни през изминалата учебна година, учениците от 6-иклас са учили присъствено едва 22 дни, а през настоящата учебна 2020/2021 година присъственото обучение на учениците от 7-и клас от началото на учебната година е едва 33 дни към м. март 2021 г., като подобна е ситуацията и с учениците от последния гимназиален клас.

„Гражданите посочват, че учениците месеци наред се обучават в електронна среда от разстояние и това се отразява на тяхната подготовка, като усвояването на част от материала е недостатъчно задълбочено и няма как той да бъде наваксан“, подчертава Ковачева.

Според жалбите, които пристигат в приемната на националния защитник, учениците не са усвоили пълноценно нужните знания и умения, тъй като дълго време са били в дистанционна форма на обучение, а и няма как да компенсират пропуснатото учебно съдържание. Обръща се внимание, че и към момента присъствените учебни занятия във всички училища в цялата страна са преустановени до края на месеца заради усложнената епидемична COVID обстановка.

„Бих искала отново да подчертая, че като национален омбудсман съм запозната с трудностите, с които учениците, учителите, а и родителите, се сблъскват при провеждането на обучението от разстояние в електронна среда. За всички ни е ясно, че то не може да замени пълноценно присъственото обучение и да осигури необходимото високо качество на образование“, заявява Ковачева.

Според нея сегашната ситуация отново затвърждава изводите, че искането за отмяна на матурите е абсолютно основателно, защото децата се нуждаят от подкрепа и възможност да покажат знанията си в нормални учебни условия, а не в момент, когато има сериозен риск от зараза.