Дясното обединение "Демократична България" предлага отпадането на синия контролен талон, който всички шофьори притежават заедно с книжката си за управление на МПС. Това става през промени в Закона за движението по пътищата, които вече са внесени в деловодството на Народното събрание и може да бъдят видени на сайта на институцията. 

Според ДБ синият талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. 

"Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление. В същото време процедурата създава сериозни неудобства на гражданите, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на лицето", пишат в мотивите към предложението си от ДБ. 

Според вносителя Христо Иванов използването на отнет талон като мотивация за плащане на глоба е "грешен подход за повишаване на събираемостта."

"На практика така се въвежда административно наказание за неплатена глоба по предишно наказателно постановление (заради липса на талон). Събираемостта на неплатени глоби пък не е в прамощията на МВР, а на Националната агенция по приходите", казва още Иванов. 

Връщането на Uber

С други промени в Закона за автомобилните превози пък се отваря вратата за законовото връщане на услугите на споделената икономика като Uber. Те към момента са забранени в България, но според промените на ДБ законът ще предвижда разграничаване от такситата, които всички познаваме и тези, които се поръчват единствено през приложение или диспечерска система. Това на практика означава, че текстовете вече ще разпознават и такива платформи като възможни превозвачи. Важно уточнение е, че тези коли, които ще можем да ползваме само през приложение няма да могат да бъдат спирани на улицата. Тоест те няма да действат, както познатите ни таксита. В същото време ще отговарят на всички изисквания за регулации, каквито предвижда закона. 

Освен това проектът предвижда да се даде възможност за измерване на изминатото разстояние през GPS система, интегрирана със сървърите на НАП, а не само през вече известните таксиметрови апарати. 

ДБ планира и сериозно да намали административната тежест над таксиметровите шофьори като олекоти регистрационните режими и позволи на всички да не носят документи по издадените удостоверения, имайки предвид, че те могат да бъдат получени в реално време по електронен път. 

Снимките от камерите - в криптографски вид

ДБ предлага и промени по отношение на начина, по който Пътната агенция съхванява снимките от камерите по пътищата. На първо място, казват от коалицията, те трябва да се съхраняват в криптографски трансформиран вид, за да имат по-добра защита. Предвижда се и да се ограничи периодът на съхраниението на регистрационните номера.