Служебният министър на културата проф. Велислав Минеков се възмути днес от едно явление, което се наблюдава напоследък - големите телевизии, сред които и обществената БНТ, да прекъсват програмите си, за да излъчват на живо пресконференции на ГЕРБ. И даде заявка, че може да поиска оставката на генералния директор на националната телевизия Емил Кошлуков. От Съвета за електронни медии (СЕМ) обаче смятат, че основание няма, защото прекъсванията на програмата са част от редакционната политика.

„Получих множество обаждания и питания как е възможно това явление - брифинг на политическа партия да бъде използван, за да се прекъснат предаванията на три телевизии, които са с най-висока гледаемост.

БНТ и БНР са част от системата за национална сигурност. Много добре е описано кога може да се получи прекъсване - в случай на изключителни обстоятелства предаванията могат да бъдат прекъсвани. Този брифинг определяте ли го като нещо по-важно от заплаха за националната сигурност и можем ли да сравним неговата значимост със земетресение“, попита днес Минеков представители на медиите?

По думите му „тези нарушения започват да стават систематични“, като за пример бе даден скандалът с прекъсването на програма „Хоризонт“ през 2019 г. (по който прокуратурата и до ден днешен не дава информация).

„Струва ми се, че се натрупват явления, които могат да ме предизвикат да поискам оставката на Кошлуков“, заяви Минеков.

Законът

Според Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) право на обръщение по БНР и БНТ имат президентът на републиката, председателят на Народното събрание, министър-председателят, главният прокурор и председателите на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд. По решение на Народното събрание БНР и БНТ са длъжни незабавно да предоставят програмно време за пряко предаване на пленарни заседания. Обществените радио и телевизия могат и да дадат програмно време за обръщение към вярващите и за предаване на значими религиозни церемонии по искане от Българската православна църква или други официално регистрирани вероизповедания. 

А ето го и извънредния случай, визиран от Минеков:

„Чл. 51. Българското национално радио и Българската национална телевизия са длъжни незабавно и безвъзмездно да предоставят при поискване програмно време за служебни съобщения на представители на държавни органи в случаи на бедствие или на непосредствена заплаха за живота, сигурността и здравето на населението или на отделни лица“.

Министърът на културата, служебен или редовен, както и парламентът или Министерският съвет, обаче не могат да „вземат“ оставката от генералните директори на обществените медии, в случая - на БНТ. Те се избират след конкурс, проведен от Съвета за електронни медии (СЕМ), и имат мандат, а в закона изрично е описано при какви случаи може мандатът да бъде предсрочно прекратен. А именно:

- на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване на мандат на член на СЕМ (при постъпване на писмено заявление, подадено до председателя на СЕМ, от лицето, което подава оставка, т.е. в случая Кошлуков сам трябва да поиска да се оттегли; при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца; при установяване на несъвместимост с изискванията на закона; при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление;  при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; смърт).

- ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори.

Интересното в случая е, че Минеков споменава „систематичност“ и „натрупване“, което се отнася до втората хипотеза. Но има ли такава и „груби“ ли са нарушенията, решава СЕМ. Именно по този текст бе отстранен генералният директор на радиото Светослав Костов, в чойто мандат бе спряна „Хоризонт“.

СЕМ: „Живите“ са част от редакционната политика

В случая с „живите“ по БНТ обаче от СЕМ не само не виждат системност, но и нарушение изобщо.

„Решението на която и да е било телевизия или радио да прекъснат програмата си заради живо излъчване, е част от тяхната редакционна политика, в която СЕМ не се меси“, коментира пред Клуб Z председателката на съвета Бетина Жотева.

Според юристите на СЕМ описаните в закона случаи - за прекъсвания за изявления, заседание на парламента или за съобщения за бедствия, са задължение за обществените медии при поискване от съответните държавни органи, но няма никакви други задължения в закона по отношение на прекъсванията по решение на ръководствата на медиите. Жотева даде пример и с изборните дни - когато програмата се прекъсва заради репортажи на живо, както и извънредните новинарски емисии при важни събития.

Любопитен факт в случая е, че БНТ прекъсна програмата си - обедната емисия за 23 май заради самия Минеков - който връчваше награди.

Пред Клуб Z Кошлуков посочи, че тъй като чака писмото, което служебният министър обеща да изпрати с въпроси до него, не е редно предварително да коментира.

Но пък попита дали Минеков ще разгледа и случая с прекъсването на програмата на БНТ за собственото си „живо“.