Общо задължения в размер на 2,57 млрд. лв за 2020 г. или ръст от над 250 % само в рамките на година - това показва окончателният финансов отчет на дължавната компания "Булгартрансгаз" за 2020 г., който бе публикуван в регистъра на Агенцията за публичните предприятия.

Все още не са постъпили данни за първото тримесечие на 2021 г., за да се види има ли някаква динамика, макар че държавните дружества да са длъжни да предоставят и междинни финансови отчети, показва справка. 

В отчета за 2020 г. - годината, в която ударно се строи т.нар. Балкански поток, който всъщност е продължението на "Турски поток" през България към Сърбия, а по документи се води разширение на българската газопреносна система, нетекущите задължения на държавната компания порастват с 1 875 714 000 лв. или с над 600 % спрямо 2019 г. Тогава размерът им е едва 287 612 000 лв. Според документа това се дължи на увеличение в графата "Търговски и други задължения", като основният "принос" е на договорите, сключени с консорциума "Аркад" - за строежа на въпросния газопровод и прилежащите към него дейности за изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорните станции „Расово“ и „Нова Провадия“, възложени на ДЗЗД "Ферощал Балкангаз". Дългосрочните задължения по тези два договора са за малко над 1 млрд. лв. По-голямата част от останалата дължима сума от малко над 794 млн. лв. е задължения към кредитни институции, поети през 2020 г., за финансиране на инвестиционни разходи. 

Все пак построеният т.нар. "Балкански поток" влиза в дружеството под формата на дълготраен актив - промяната в стойността на дълготрайните активи е сериозна - от 2,58 млрд. лв. на 4,55 млрд. лева. А и поетите задължения - по план според Министерството на енергетиката в кабинета "Борисов 3" и самото държавно дружество, ще се изплащат в продължение на 10 години от експлоатацията - тоест транзита на газ през тръбата. Припомняме, че огромната част от капацитета на газопровода е резервирана за десетилетия от "Газпром", както и от компания, регистрирана в Швейцария, свързвана отново с руския газов гигант. 

В същото време през 2020 г. - заради пускането в експлоатация на "Турски поток", драстично спада транзита на газ, осъществен от "Булгартрансгаз". Основно към Турция - най-големият клиент на транзитния газ през България (от Русия - б.р.) преди бе именно за южната ни съседка. 

През 2020 г. срещу транзита за южната си съседка стоят нули за 9 от 12 месеца. Лека компенсация на загубените количества транзит има с увеличение на преноса към Гърция и Северна Македония, но отново спадът е с над 50 на сто в сравнение с предходната година.

Спад на преноса на газ от "Булгартрансгаз" има и на територията на страната. Тук вече обяснението е по-ниско потребление с оглед на органиченията заради коронавируса. Все пак от дружеството отчитат как пандемията не е повлияла драстично на дейностите и финансовите резултати.