Държавният газов оператор "Булгартрансгаз" е сключил странна, но пък успешна, според обясненията, сделка с руския гигант "Газпром". Съобщението на сайта на оператора се появи вчера и подробностите около сделката са малко. 

За какво става дума? "Булгартрансгаз" предлага на всички свои клиенти да платят авансово определен брой вноски по своите вече резервирани за напред капацитети на пренос, в замяна на отстъпка от тези такси. Неособено изненадващо - единствената компания, която се отзовава, е "Газпром". Така руската фирма се съгласява да преведе на "Булгартрансгаз" предсрочно сумите за следващите две години, а БТГ предлага дисконтова отстъпка от тях в размер на 2,7% - или 21 млн. лв. печалба за "Газпром".

Логиката зад действията на държавното дружество е пестене на пари. С предварително получените пари от "Газпром" БТГ ще изплати предсрочно част от задълженията си към консорциума, който построи "Турски поток" у нас - "Аркад" (бел. ред. - който журналистически разследвания свързаха с "Газпром"), както и такива към различни банки. Така компанията ще спести плащането на лихви, които са доста големи. 

Общата сметка на печалба за БТГ, поне според съобщението на оператора, е за 106 млн. лв. 

"След получено предложение от обединение „Консорциум Аркад“ газопреносният оператор ще заплати предсрочно сума в размер на 461 096 701,65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по същата и съответно ще реализира икономия в размер на 80 321 808,44 лв. В допълнение, съгласно предложенията на консорциума, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще реализира допълнителна икономия в размер на 14 641 567,36 лв., в резултат от допълнителното намаление на процента на дължимото оскъпяване за тригодишен период.

Наличните средства дават възможност за „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно да погаси и 65 млн. евро към търговски банки. При предсрочно погасяване на задълженията, дружеството ще реализира спестяване в размер на общо 11 662 232,90 лв. от разходи за лихви, както и ще възстанови предоставени обезпечения в размер на 24 142 912,00 лв. Остатъкът от авансовото плащане, в размер на 95 077 109,16 лв., „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за заплащане на бъдещи оперативни, инвестиционни и финансови разходи", обясняват по-подробно финансовата операция от "Булгартрансгаз".

В момента не е напълно ясно колко още ще дължи БТГ на "Аркад" по изпълнението на "Турски поток". Лихвите там обаче са сериозни, защото реално именно саудитският консорциум финансира строителството, а България трябваше да връща парите за 120 месеца с годишна лихва над 4%. 

При всички положения, финансовото здраве на "Булгартрансгаз" е тежко - задължения над 2,5 млрд. лв., а сегашното решение да не се получават такси от "Газпром" в продължение на две години не е ясно как ще се отрази на дружеството. Предполага се, че от ръководството на БТГ смятат, че оперативните приходи от преноса по националната ни мрежа може да навакса това изоставане.