Възможно ли е "Има такъв народ" да направи работещо правителство само със своите 65 депутати? Напълно е възможно. От партията на Слави Трифонов обаче трябва да убедят останалите партии ако не да ги подкрепят, то поне да не гласуват против тях.

В чл. 84, точки 1, 2 и 6 от Конституцията е записано, че Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите, приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му, избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския съвет; извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя.

За всички тези действия не са необходими 121 депутати. Достатъчно е само да има кворум и в подкрепа на тези действия да гласуват повечето депутати от тези, които присъстват в залата.

Това означава, че "Има такъв народ" с нейните 65 депутати спокойно може да избере правителство, да приема каквито си иска решения и закони ако единствените, които гласуват против, са ГЕРБ-СДС с техните 63 депутати. Необходимото условие е останалите да не гласуват.

Правителството на "Има такъв народ" би могло да си работи съвсем спокойно до мига, в който срещу него не се съберат 121 депутати.

Според чл. 89, ал 1. една пета от народните представители може да предложи на Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет. Предложението е прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Това означава, че ако ГЕРБ-СДС внесат вот на недоверие те ще трябва да съберат 121 гласа, за да свалят кабинета. А ГЕРБ, както е известно, е в пълна политическа изолация.

Правителство с 65 депутати обаче дава доста голяма власт на президента, що се отнася до законодателната дейност. Според чл. 101, ал.1 и 2 президентът може мотивирано да върне закон в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано. Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.

Това означава, че ако президентът наложи вето на даден закон, то от "Има такъв народ" ще трябва да съберат 121 гласа, за да го приемат повторно и да отхвърлят ветото.