USB-C да стане стандартният порт за всички смартфони, таблети, камери, слушалки, преносими високоговорители и конзоли за видеоигри, предложи днес Европейската комисия.

Проектът е за преразглеждане на Директивата за радиосъоръженията. Той предвижда уеднаквяване на зарядните портове и технологията за бързо зареждане.

Идеята е важна стъпка срещу генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и за решаване на неудобствата, които причиняват на потребителите разнообразните и несъвместими зарядни устройства. С течение на времето броят на чарджърите за мобилни телефони бе сведен от 30 на 3. Решението обаче не бе цялостно.

Същевременно ЕК предлага зареждачките да се продават отделно от електронните устройства. Това ще е в услуга на потребителите и от полза за околната среда, на която ще влияе вече по-слабо производството и изхвърлянето на чарджъри.

Какво предлага Брюксел

Зарядният порт на електронните устройства да се уеднакви и стандартът USB-C да стане всеобщ. Потребителите ще могат да зареждат своите устройства с едно и също зарядно устройство тип USB-C, независимо от марката на зарежданото устройство;

Технологията за бързо зареждане да се хармонизира. Това ще спомогне за предотвратяване на необоснованото ограничаване на скоростта на зареждане от различни производители и ще гарантира, че скоростта на зареждане на дадено електронно устройство е една и съща с всяко съвместимо зарядно устройство;

Зарядните устройства да се продават отделно от електронните. Така ще бъде ограничен броят на излишно закупуваните или неизползвани зарядни устройства. Очаква се намаляването на производството и изхвърлянето им да намали и отпадъците от електрическо и електронно оборудване с почти 1000 тона годишно;

Да се подобри информацията за потребителите. Те ще могат да проверят дали зарядните устройства, с които вече разполагат, отговарят на изискванията на новия им апарат. В противен случай хората ще могат лесно да си изберат съвместимо ново зарядно устройство. Това ще им помогне да ограничат броя на закупуваните нови зарядни устройства и да спестят 250 милиона евро годишно от ненужни покупки на зарядни устройства.

Днешното предложение за преразглеждане на Директивата за радиосъоръженията трябва да бъде прието от Европейския парламент и Съвета по обикновената законодателна процедура, т.е. - съвместно вземане на решение.

„Европейските потребители вече няма с досада да трупат в чекмеджетата си безброй несъвместими зарядни устройства“, коментира Маргрете Вестагер - изпълнителен зам.-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера.