На нарочен брифинг днес правосъдният министър Янаки Стоилов предложи идеи за промяна в законодателството, по които да се провеждат обществените поръчки. По думите му чрез новите механизми ще има по-голям контрол на харченето на обществени средства и ще се минимализират злоупотребите. Промените засягат т.нар. инхаус процедури, които представляват вътрешно възлагане на обществените поръчки.

Тоя предлага това да стане, чрез промени в Закона за обществените поръчки.

"Нашето предложение е „ин хаусът“ да се използва, когато юридическото лице разполага с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури самостоятелно изпълнение на не по-малко от 80 на сто от дейностите, предмет на договора“, заяви министър Янаки Стоилов.

Той уточни, че самият „ин хаус“ е процедура, съвместима с европейската регулация и тя може да бъде полезна в икономическо и социално отношение, стига да не се злоупотребява с нея:

„В пътното строителство, транспорта, икономиката, енергетиката и други области виждаме именно превратно използване на „ин хаус“ процедури за избягване на обществени поръчки. В тези случаи държавни дружества се използват като посредник за превъзлагане, без изпълнение на конкуренти условия и публичност.“

Министър Стоилов уточни, че с подготвяните промени в Закона за обществените поръчки ще се предотвратят именно такива случаи и превъзлагане ще се допуска само за специфични дейности.

Заместник-министърът на финансите Моника Бийчър обясни, че още в края на юни  е подета инициатива и компетентният орган – Агенцията по обществени поръчки издаде методическо указание по прилагането на Закона за обществените поръчки. То дава по-голяма яснота за т.нар. вътрешно възлагане, регламентирано в чл.14 от ЗОП. 

Законодателните промени ще бъдат пуснати за обществено обсъждане, а след избирането на Народното събрание ще бъдат внесени за гласуване от новите депутати.

По думите на министър Стоилов така ще стане ясно и коя политическа сила наистина иска да пребори корупционните практики в обществените поръчки. Подкрепа за идеята за законови промени бе изразена от представители на министерствата на финансите и на икономиката.

По темата с двойното гражданство на бившия икономически министър Кирил Петков, Стоилов коментира, че Министерство на правосъдието е изпратило становище до Конституционния съд.

„Няма да навлизам в такива сюжети - това становище е на разположение. Дори не бих казал, че е становище, това е информация, която се съдържа в регистрите“, посочи той.