Между 8 и 10 часа в понеделник ще започне операцията по свалянето на последната част от товара на кораба "Вера су" и по този начин, след водолазен оглед, да бъде задействан на другия ден планът за изтеглянето на кораба от скалите. 

Това съобщи във Варна директорът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" кап. Венцислав Иванов. Той обясни, че основната цел е да се предотврати не само потъването на кораба, но и да се гарантират животът и сигурността на хората, които трябва да се качат на борда му, за да се реализира планът за неговото изтегляне.

От "Морската администрация" в момента подготвят нов прецизен план за изтеглянето на кораба "Вера Су". 

"Най-вероятно това ще се случи във вторник. Преходът ще е 18 часа и правим всички разчети, защото най-малко трима души трябва да се качат на борда и те трябва да бъдат в пълна безопасност - заяви капитан Венцислав Иванов - директор на "Морската администрация". - Товарът е разтоварен две трети и има много малко количество останало - около 600-700 кубика. Вълната вече е ветрова и рискуваме отново да се получат някои нежелателни ефекти. Претоварваме и останалото количество товар с цел да го повдигнем още малко над водата, газенето да стане по-малко, за да позволим при дърпането с влекачите по-лесно да се снеме от скалата. Върви водолазен оглед във вторник да можем да направим втори опит за снемане на кораба от скалата. Ако преценим, че може с малкия влекач да придърпаме кораба, вече тогава ще имаме готовност да извикаме по-голям влекач да помага при извеждането му от района. Ще бъде провлачен до пристанище Варна". 

През последните 40 часа от товара на кораба бяха прехвърлени на баржи около 1500 кубически метра товар и впоследствие прехвърлени на ферибота „Варна“.

През цялата нощ влекачи се опитваха да изтеглят от скалите плавателния съд, който след олекотяването видимо промени позицията.