Общинските съветници на „Демократична България“ в Пловдив и Варна призоваха министъра на икономиката Даниела Везиева да провери дали във ведомството е постъпила покана от кмета на Варна Иван Портних държавата да придобие чрез министерството безвъзмездно 16 314 400 безналични акции с номинал 1 лев, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. 

В края на миналата седмица общинарите на „Демократична България“ в двата града алармираха чрез своя съвместна позиция за опита на бизнесмена Георги Гергов да придобие пълен контрол над Пловдивския панаир с помощта на варненския кмет. Портних е поискал от Варненския общински съвет, който се събира на сесия в сряда, да апортира в „Пълдин Туринвест“ АД въпросните акции. Дружеството, собственост на Гергов, вече контролира 50,3% от Панаира, а с варненска помощ пловдивският бизнесмен би станал пълновластен господар със 79,3%. 

С инициативата си в услуга на Гергов кметът Портних погазва решение на общинския съвет на Варна, който още на 2 май 2017 г. взе решение акциите на общината в Панаира да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата. Затова общинските съветници на „Демократична България“ в Пловдив и Варна призовават министър Везиева за спешни действия по изясняване собствеността на спорните 16 314 400 броя акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Ето и пълния текст на призива:

ДО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРИЗИВ

 

От: Общинските съветници от Демократична България – Обединение в гр. Пловдив и гр. Варна 

Оносно: Акции в „Международен панаир Пловдив“ АД с ЕИК: 825278766

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Обръщаме се към Вас с молба за спешна проверка в управляваното от Вас министерство, постъпвала ли е след 02.05.2017 г. покана от кмета на гр. Варна Иван Портних, в изпълнение на решение 638-2 от 02.05.2017 г. на Общински съвет Варна, държавата чрез Министерството на икономиката да придобие безвъзмездно собствеността над 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Спешността на исканата проверка се дължи на внесено в Общински съвет Варна предложение посочените по-горе акции да бъдат апортирани в „Пълдин Туринвест“ АД с ЕИК: 160053115, а сесията на съвета, на която ще се гласува това предложение, е на 27.10.2021 г. (сряда).

Предложението е изненадващо, тъй като на 02.05.2017 г. Общински съвет Варна е взел решение (№638-2) посочените по-горе акции да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата чрез министъра на икономиката. Четири години по-късно се оказва, че Община Варна все още е собственик на тези акции и предстои да ги апортира в дружество („Пълдин Туринвест“ АД), което вече притежава 50.3 % от акциите на „Международен панаир Пловдив“ АД (Панаира). При реализацията на тази апортна вноска „Пълдин Туринвест“ АД ще стане собственик на 79.3% от акциите в Панаира, което ще даде на дружеството пълната власт за вземане на всички решения, а държавата ще загуби възможността за контрол над бъдещето на емблематичния за България Международен панаир.

Ето защо се обръщаме с молба за спешни действия по изясняване собствеността над спорните 16 314 400 броя акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

 

С уважение: Общинските съветници от Демократична България – Обединение в гр. Пловдив и гр. Варна

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ