Висшистите са предпочели Румен Радев, а хората от селата – Анастас Герджиков. Това показват профилите на гласоподавателите по демографски характеристики, направени от „Галъп интернешънъл“ и „Алфа рисърч“, и цитирани от БНТ.

Образование

63% от хората с висше образование са подкрепили ген. Румен Радев, а 35% - проф. Анастас Герджиков. Президентският вот е много по-концентриран. Във всички образователни групи също има сходна подкрепа за двамата кандидати.

Възраст

Според данните на "Алфа рисърч" подкрепата за двамата кандидати е почти еднаква при всички вързастови групи. Много малък процент от всички гласували е посочил "Не подкрепям никого".

Особеност тук е, че при най-младата възрастова група е малко по-висок делът на избралите Румен Радев. Според анализаторите това се дължи най-вече на подкрепилите ПП на парламентарните избори миналата седмица.

Населено място

По данни на "Галъп" предимството на Румен Радев е в областните градове, а на Анастас Герджиков - в селата. Това се дължи на структурата на избирателите на ГЕРБ, които успяха да установят много стабилно политическо присъствие в малките населени места.

Разпределението показва, че и двамата кандидати не са затворени в един конкретен сегмент, а са равномерно разпределени при всички демографски групи.

Пол

Етнос