Българският хелзинкски комитет (БХК) внесе днес жалба срещу няколко точки от заповедта на Министерството на здравеопазването от 19 октомври 2021 г., с която се въвеждат действащите в момента мерки за контрол на разпространението на COVID-19.

Жалбата претендира за неравно третиране на децата.

„По силата на обжалваните разпоредби се въвеждат ограничителни мерки, непропорционално засягащи децата, без да се допускат изключения от тези мерки при наличие на зелен сертификат, каквото изключение се предвижда по отношение на възрастните лицa“, пише в жалбата.

От БХК посочват, че приветстват изразеното намерение на на министерствата на здравеопазването и образованието да създадат условия за безопасно връщане на децата в училище и изразяват надежда тази мярка да обхване учениците от всички възрасти в най-кратък срок, като бъде съпроводена със завишен контрол над мерките, въведени в другите публични дейности.

Въпреки това обаче организацията предприема този ход, "водена от убеждението, че понесените от децата вреди следва да бъдат признати, а институциите – да бъдат мотивирани да спазват задълженията си за закрила на децата и техния най-добър интерес".

"Още от късната пролет на миналата година, когато за първи път станахме свидетели на феномена всички други публични услуги да работят присъствено, докато децата са изолирани по домовете си, БХК застъпва тезата, че ако епидемичната обстановка налага ограничения, те трябва да засегнат първо и преимуществено възрастните, и едва в краен случай на пълна неизбежност да бъдат затваряни както училищата, така и извънкласните дейности за деца, осигурявани от други образователни инициативи", аргументират се от комитета.

С обжалваните текстове бяха регламентирани изключения при прилагането на голяма част от мерките при представяне на т. нар. „зелен сертификат“ – документ, който удостоверява ваксиниране (дори само с една доза при двудозова ваксина), преболедуване (или дори само в 11-дневен срок след установено заразяване с COVID-19) или отрицателен тест за COVID-19. Подобни изключения обаче не бяха допуснати за образователните институции - посочват мотивите си от БХК.

"Училищата в няколко области затвориха, други преминаха на ротационно обучение, частните школи бяха ограничени в капацитета на работа, а спортът за деца беше спрян напълно. Така всички ученици, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, или имат отрицателен тест за COVID-19 нямат възможност да продължат присъственото обучение или дейностите, в които са избрали да се развиват", смятат още от там.

Заповедта нарушава и чл. 3 от Конвенцията за правата на детето, съгласно който „при всички дейности, отнасящи се до деца, най-добрият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение“. Жалбата се подава от името на четири деца, ученици в различни класове, като две от тях са със завършен курс на ваксинация, а другите са под 12-годишна възраст.