Назначението на Кирил Петков за служебен министър на икономиката е противоконституционно. Това става ясно от решението на Конституционния съд по казуса с двойното гражданство на Петков.

Ето какво съобщават от съда:

"Днес, 27 октомври 2021 г., Конституционният съд в се произнесе с решение по конституционно дело № 18 от 2021 г., с което обяви за противоконституционен Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Решението e прието с 11 гласа. Съдия Георги Ангелов подписа решението с особено мнение относно допустимостта."

В решението по делото, което бе на доклад при Таня Райковска (бивш кандидат за председател на ВКС), пише:

"Правното положение на министрите съдържа редица специфики, като една от тях е избираемостта или условията, на които следва да отговаря едно лице, за да заеме длъжността министър. Член 110 от Конституцията предвижда, че министърът следва да отговаря на всички изисквания за избираемост, които са установени за народен представител, изброени в чл. 65, ал. 1 от Конституцията. Тези изисквания  имат абсолютен характер и липсата на което и да е от тях към момента на избора прави  кандидата неизбираем (Решение № 2 от 13 април 1995 г. по к. д. № 1/1995 г.). Конституцията поставя на първо място в чл. 110 изискването лицето да е „само български гражданин“, който отговаря на условията за избиране на народни представители, а в чл. 65, ал. 1 конкретизира, че той трябва да е „български гражданин, който няма друго гражданство“. 

Въпреки протеста на самия Кили Петков, който той обяви по-късно, съдиите отбелязват, че:

"Гражданството на съответната държава е сред най-често предявяваните в конституционните демокрации изисквания за избираемост на публична длъжност и България не прави изключение. По смисъла на Основния закон липсата на чуждо гражданство следва да бъде декларирана при кандидатирането за народен представител, президент или вицепрезидент, както и към момента на избора (назначаването на служебно правителство) на едно лице за министър."

И още цитати:

"Освен политическо и правно измерение гражданството съдържа и морални императиви, доколкото лоялността на индивида към държавата е   ценност, чието отсъствие може да лиши от съдържание разглеждания институт....

... Въпросът е тясно свързан с личното и общественото самосъзнание на българската общност и на всеки отделен българин и мисията на държавата да се самосъхрани срещу влиянието на вътрешни и външни сили, които противоречат (противостоят) на нейните интереси и единство. Омаловажаването на тази връзка между гражданина и държавата, като неотделим елемент на отношението на гражданството, обезценява миналото и обезсмисля бъдещето на общността като такава.

Според Конституцията на Република България само български граждани могат да участват в управлението на страната на национално ниво...

Макар след присъединяването на България към Европейския съюз да се поставя въпросът за отпадане на забраната за двойно гражданство, установена за президента, народните представители и членовете на Министерския съвет, неговото решаване не може да заобиколи изискването за изменение на Конституцията в тази част, поради своята деликатност – необходимост от премерена и обоснована защита на националните интереси."

А пък въпросът дали Конституцията "...  има предвид само отсъствие на друго гражданство като завършена процедура по освобождаване от чуждо гражданство или е достатъчно тази процедура да е започнала, е безпредметен, с оглед съдържанието на конституционния текст, който смислово е ясен, не поражда двусмислия и неясноти" и т.н.

"Заявената на 21 април 2021 г. от Кирил Петков Петков воля да бъде освободен от канадско гражданство, както и обстоятелството, че е отговарял на материалноправните предпоставки да бъде освободен от него, не са били достатъчни той да престане да бъде гражданин на Канада. От официалния документ, издаден от компетентния орган на Канада е видно, че освобождаването  от гражданство на Канада е настъпило едва на 20 август 2021 г.

От изложеното се налага категоричен и еднозначен извод, че освобождаването на Кирил Петков Петков от друго гражданство – в случая от гражданство на Канада  е настъпило след назначаването му за служебен министър."

Цялото решение може да бъде прочетено тук.

Както Клуб Z писа - една от най-големите интриги е какво става с актовете, подписани през мандата на Петков. Той стана популярен, след като смени бордовете на Българската банка за развитие и на Държавната консолидационна комппания - най-големия роден публичен мастодонт. Освен това подписа няколко нови икономически мерки в подкрепа на бизнеса през пандемията, сключи редица споразумения за инвестиции. 

Още на 11 октомври конституционалистът доц. Наталия Киселова (която е и един от експертите, изпратили становище по делото) бе категорична, че решението на КС ще важи не само занапред, а и със задна дата.

Решенията, с които КС обявява за противоконституционни актове, като указите на държавния глава, имат обратно действие и се приема, че те са изначално недействителни. Иначе казано, частта от указа на Радев, с която Петков е назначен за министър, е недействителна още към 10 май 2021 г., когато президентът го е подписал и няма значение, че актът вече е изпълнил действието си и Петков не е министър.

КС придаде обратно действие на актовете си по отношение на указите с тълкувателно решение №3/2020 г. В него обаче той специално посочва и как при това действие ex tunc ("от самото начало") се съхранява правната сигурност, припомни "Лекс".

„В този случай решението на Конституционния съд не застрашава правната сигурност, защото има действие само по отношение на преките последиците на обявения за противоконституционен ненормативен правен акт и не засяга останалите правни последици, настъпили след приемането му, които произтичат от други закони“.

Според правния сайт в казуса „Кирил Петков“ това означава, че обявяването на назначаването му за противоконституционно не води автоматично до нищожност на актовете му като министър. Ако някой негов акт бъде оспорен, въпросът се решава от съдилищата „съобразно Конституцията, принципите и правилата на съответното отраслово право“, указа КС.

Както е известно, след като Кирил Петков обяви, че влиза в политиката с новата партия "Продължаваме промяната", и Специализираната прокуратура прояви интерес и образува досъдебно производство по казуса с гражданството му. Сигналът бе обявен, че е анонимен, следваше плътно дописка на "Труд", а евентуалното обвинение е по чл. 313 от НК - за "който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение... които... се дават пред орган на властта" и пр.

А ето как реагира и самият Кирил Петков на решението на Конституционния съд: