Асен Василев от "Продължаваме промяната"  счита, че като краткосрочна мярка трябва да се отложи извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия. Това е основният извод от програмата на ПП на започналите днес серия от дискусии по ключови политики с цел изработване на коалиционно споразумение. 

В дискусиите по енергийните теми участват експерти от БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България".

Според Василев, цитиран от БТА, ролята на правителство е да договори правна рамка за КЕВР, която да позволи на регулатора да направи дерогация по повод извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар.

Другото предложение е да има частична дерогация за ограничаване на износа на електроенергия. За целта трябва да се проведат преговори с ЕК за възможности за ограничаване на износа и за възможности за отлагане на либерализацията.

В по-дългосрочните мерки от ПП предлагат в 12 или 18-месечен план да има пълно картиране на геотермалните ресурси на страната. 

Това, което е заложено и в Плана за възстановяване и устойчивост, е да има изградени една или две пилотни мощности. Идеята е там да се използва не само електроенергийният потенциал, но и топлоенергийният на геотермалната енергия.

Другото, което ПП предлага, е да се направи анализ и проучване на икономическата и техническата възможност за изграждане на водноелектрически мощности на река Дунав, като тук се говори за проточна технология, която е екологично съвместима.

Освен това трябва да се разшири и капацитет на газохранилищата. Трябва да се направят и реверсивни клапи на входно-изходните точки на страната по всичките газопроводи, както и връзка на Балкански поток с националната газопреносна мрежа. 

Другото предложение да се направи преглед на договорите за ограничаване на резервирания капацитет до 50 процента от един участък за всичките газопреносни мрежи. 

Идеята е да не може един участник да монополизира входно-изходна точка за природен газ за страната. Освен това трябва да има максимум от 50 на сто резервиран капацитет от един доставчик на природен газ. За целта обаче трябва да прегледат договорите.

Другото предложение на ПП е за облекчаване на ВЕИ-ата за собствено ползване. Асен Василев изтъкна, че ако това остане изцяло за собствено ползване това да бъде третирано като строеж, но без да се прави електроенергийна оценка. Т.е. да на изградят чрез уведомителен режим вместо разрешителен.

Трябва да се направи и цялостна преоценка на хидроенергийния потенциал и приоритизация на проекти на база цена, стига да отговарят на екологичните норми, добави Василев.

Според "Демократична България"  българската енергетиката е тежко затънала в корупция

Мартин Димитров изтъкна, че трябва да се въведе една нова система от прозрачност в енергетиката и отчетност. Според него именно оттам трябва да се започне.

Сред спешните мерки, които от ДБ предлагат, е изготвяне на 5-годишен план за преодоляване на енергийната бедност, в който да има механизми за компенсиране на битови и небитови потребители. 

На второ място е гарантиране на конкурентоспособността на българския бизнес и индустрия чрез създаване на прозрачни пазарни правила за търговия с електроенергия и природен газ на едро и дребно. От ДБ искат да се направят и одити на всички държавни предприятия.

България не трябва да бъде зависима от един източник на природен газ, изтъкнаха от ДБ и добавиха, че искат да има конкуренция. Затова изграждането на интерконектора с Гърция трябва да бъде спешна краткосрочна цел. 

През 2022 г. тази връзка трябва да бъде завършена и това трябва да бъде изключителен приоритет на бъдещото правителство. Освен това договорът за азерски газ трябва да бъде разширен, ако е възможно и количествата трябва да бъдат купувани. Това включва и терминалът за втечнен газ в Александруполис.

От ДБ искат да се осигури пълна прозрачност при разследването на картелни практики на пазарите на горива, природен газ и електроенергия от Комисията за защита на конкуренцията и българските административни съдилища, както и преглед на механизмите за концесионното възлагане в тази област.

Трябва да се засили и контролната функция за мерките за енергийна ефективност, добави Мартин Димитров. Трябва да има системност и да се започне оттам, откъдето ефектът за икономиката е най-висок.

От "Демократична България" подкрепят удължаването на експлоатационния срок на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" при спазването на най-високите съвременни стандарти за безопасност.

Предлага се изготвянето на ясен и конкретен 10-годишен план за енергийната трансформация на България, водеща към нулева въглеродна икономика, чрез справедлив енергиен преход с мерки, насочени към най-засегнатите райони, сектори и хора. Освен това трябва да се планират индустриални зони за развитие на нисковъглеродна индустрия с енергийна насоченост във въглищните региони.